#กรมควบคุมโรค #เอดส์ #เอชไอวี #ผู้ป่วยเอชไอวี #ผู้ป่วยเอดส์

  • กรมควบคุมโรค ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และองค์กรเครือข่ายด้านวิชาการ จัดทำหลักสูตรชุดวิชาการเรียนรู้ออนไลน์ด้านเอชไอวี/เอดส์ ชื่อ “ddc001” รวมเนื้อหา 14 เรื่อง เพื่อให้แกนนำ อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้แนวคิด “เข้าถึง เข้าใจ ง่ายแค่คลิก”
    2019-08-08 17:12