กรมบัญชีกลาง

 • รพ.ธนบุรี คาดธุรกิจ รพ.เอกชนปี 59 ยังเติบโตไม่มาก กำลังซื้อลูกค้าระดับกลางยังไม่ฟื้นตัว ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ สวนทางค่ารักษาที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เล็งขยายฐานลูกค้าไปยังสิทธิข้าราชการ หลังกรมบัญชีกลางมีโครงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า
  2016-05-24 15:59
 • มูลนิธิโรคไต เผยผลสำเร็จ “โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ” สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้กับผู้ป่วยถึง 618 ราย ภายใน 1 ปี เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมเดินหน้าต่อยอดโครงการจัดหาผู้บริจาคไตเพิ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยที่รอเปลี่ยนไตจำนวนมาก 
  2016-05-14 13:50
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ - กรมบัญชีกลางเพิ่มสิทธิจ่ายค่ารักษาข้าราชการ ให้เบิกค่ายาโรคเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยในได้ กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือถึงผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ เรื่องเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยตามเกณฑ์ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยให้สถานพยาบาลสามารถเบิกค่ายาแยกต่างหากจาก DRGs ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาพยาบาลที่แท้จริง และให้ข้าราชการได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
  2016-05-10 11:26
 • จากประเด็นร้อนๆ ที่เกิดขึ้นในวงการสาธารณสุขที่ศาลตัดสินให้รัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ป่วยและญาติ ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ มีข้อเสนอต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ สธ. แพทยสภา หมอ สปสช. กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และประชาชน ว่าจากสถานการณ์นี้จะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนสำหรับจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อช่วยจัดการดูแลและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในระบบอย่างครบวงจร เพราะหากไม่ช่วยกันอย่างจริงจังตั้งแต่บัดนี้...วิกฤติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ จะหนักหนาเกินกว่าที่เยียวยาได้
  2016-04-16 20:09
 • “หมอปิยะสกล” นัดถก รพ.เอกชนพรุ่งนี้ สรุปจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉิน ดันประกาศใช้ให้ทันก่อน 7 วันอันตราย เทศกาลวันสงกรานต์ เผยมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 90 ทั้ง 3 กองทุนยอมรับการปรับรูปแบบการจ่ายจากระบบ “ดีอาร์จี” เป็น การจ่ายแบบกำหนดราคากลาง           
  2016-04-04 18:29
 • กระทรวงสาธารณสุข เผย 4 ปีนโยบาย  “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” ช่วยผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน เกือบ 8 หมื่นคน รอดปลอดภัย ร้อยละ 90 พอใจ จับมือ 3 กองทุนและโรงพยาบาลเอกชน ปรับนิยามผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินให้ชัดยึดเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เช่น ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ระบบการหายใจติดขัด ภาวะช็อก เป็นต้น เร่งหาราคากลางค่ารักษาและรูปแบบการจ่ายเงินที่ทุกฝ่ายยอมรับ พร้อมเตรียมระบบรองรับหลัง 72 ชั่วโมง
  2016-03-22 15:47
 • คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ปรับระบบการบริหารจัดการ นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” ทั้งในเรื่อง นิยามผู้ป่วยวิกฤตสีแดงที่ชัดเจน มีระบบเบิกจ่ายที่เหมาะสม ตามราคากลางค่ารักษาพยาบาล (Fee schedule) ที่ทุกส่วนมีความพอใจ รวมทั้งการดำเนินการหลัง 72 ชั่วโมงพ้นวิกฤตที่ต้องหาโรงพยาบาลรับส่งต่อ พร้อมประกาศใช้ก่อนสงกรานต์ปี 2559
  2016-03-16 15:02
 • กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลางแจง รพ.พร้อมรับผู้ป่วยสวัสดิการข้าราชการ หลังเข้ารักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ รพ.เอกชนหลัง 72 ชม. สามารถส่งต่อไป รพ.รัฐได้ทุกแห่ง แต่หาก รพ.รัฐไม่มีเตียงรองรับ ต้องอยู่ รพ.เอกชนต่อ ให้เบิกได้เช่นเดียวกับกรณีฉุกเฉินไม่เร่งด่วน คือ ครึ่งหนึ่งไม่เกิน 8,000 บาท + ค่าห้อง + ค่าอุปกรณ์
  2016-03-08 21:30
 • กรมบัญชีกลางอัพเดทรายชื่อ รพ.เอกชน 96 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า สำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
  2016-03-08 16:27
 • “หมอปิยะสกล” ลงนามแต่งตั้ง คกก.จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ต่อยอดข้อเสนอ ‘SAFE’ จาก คกก.ที่มี “หมอสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ” เป็นประธาน ส่วนกรรมการชุดใหม่ มี “หมอภิรมย์” อธิการฯ จุฬาฯ เป็นประธาน “อัมมาร” และ “หมอพรพันธุ์” เป็นที่ปรึกษา “ปลัด สธ.” และ “เลขาธิการ สปสช.” เป็นรองประธาน พร้อมกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวของ รวมเป็น 29 คน มีหน้าที่กำหนดแนวทางพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ให้มั่นคง-ยั่งยืน และเสนอนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน
  2016-02-18 14:43
 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : ร.พ.เอกชนแห่ชิงตลาดข้าราชการ ขยายฐานลูกค้า ฝ่าเศรษฐกิจ-กำลังซื้อหดตัว ยันฮีงัดผ่อนชำระ-แบ่งจ่าย 2 งวดจูงใจ เกษมราษฎร์-เวิลด์เมดิคัลฯ เร่งทำตลาดจริงจัง บางปะกอก 9 โดดร่วมวง พญาไท 2 ชูทางเลือกไม่ต้องรอคิวนาน
  2016-01-10 12:58
 • กรมบัญชีกลางเปิดให้ ขรก.รักษาแพทย์แผนไทยและจีนได้ ให้เบิกแบบเหมาจ่าย เริ่ม 1 ม.ค.59 แต่ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อการรักษาบำบัดโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่ใช่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
  2016-01-04 11:53

Pages