กรมบัญชีกลาง

 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : อธิบดีกรมบัญชีกลางเผยได้แต่งคั้ง คกก.พิจารณาปรับโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนใหม่แล้ว หลังมีการเรียกร้องฐานเงินเดือนบุคลการภาครัฐไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน คาดได้ข้อสรุปเสนอ ครม.เร็วๆ นี้
  2016-01-04 11:01
 • “ทพ.อดิเรก” กรรมการทันตแพทยสภา ชี้ระบบรักษาทันตกรรมสิทธิ์ ขรก.เป็นการรักษาปลายเหตุ มีงบเท่าไหร่ก็ไม่พอ หากไม่ป้องกันไว้ก่อน เผยแต่ละปีมี ขรก.รักษาทันตกรรม 6-7 ล้านครั้ง ครึ่งหนึ่งฟันผุ-เหงือกอักเสบ หากไม่มีการติดเชื้อที่รากฟันก็ไม่มารักษา อีก 20% ต้องรักษาประสาทฟัน รากฟัน ทดแทนฟัน หวั่นงบบานปลายพุ่งไม่หยุด ทำระบบพัง แนะจัดโปรแกรมให้ ขรก.ตรวจฟัน รักษาแต่เนิ่นๆ ระบุทดลองทำร่วมกับบริษัทเอกชนได้ผลดี ลดการสูญเสียฟัน ลดค่าใช้จ่ายได้ครึ่งหนึ่ง
  2015-12-22 14:09
 • นสพ.ไทยรัฐ: “สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารกองทุนรักษาพยาบาลจากเดิมที่เป็นรูปแบบสั่งการ โดยเปิดการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมแก้ปัญหา ขับเคลื่อนระบบสุขภาพประเทศไปพร้อมกัน ยังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนรักษาพยาบาล โดยเน้นการมีฉันทามติร่วมกัน
  2015-11-13 10:53
 • การเบิกจ่ายค่ายาแผนไทยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ให้เบิกได้เฉพาะค่ายาที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค ส่วนยาแผนไทยที่ใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทเครื่องสำอาง หรือมีลักษณะเป็นอาหาร ห้ามเบิกจ่ายจากทางราชการ การเบิกค่ายาแผนไทยที่ใช้บำบัดโรคโดยตรงต้องเป็นไปตามการสั่งใช้ยาของแพทย์แผนปัจจุบันที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  2015-10-20 18:48
 • “หมอเจตน์” ชี้ กองทุนรักษาพยาบาล ขรก. ปี 58 เกินงบ 3 พันล้าน เหตุกรมบัญชกลางสุดที่จะคุม หลังใช้สารพัดมาตรการ ทั้งแผนบันได 9 ขั้น พร้อมเพิ่มร่วมจ่าย แถมคงงบ 6 หมื่นล้านบาท นาน 8 ปี เหตุรพ.ปรับค่ารักษาเพิ่ม อัตราเงินเฟ้อ และความก้าวหน้าเทคโนโลยี เผยที่ผ่านมาเชิญ “ศ.อัมมาร” ให้ข้อเสนอทิศทางลดเหลื่อมล้ำระบบสุขภาพ เชื่อที่สุดต้องร่วมจ่ายบัตรทองเพื่อเพิ่มเงินในระบบ
  2015-09-25 16:17
 • “ปรียนันท์” แจงตอบไม่ได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับข้อเสนอของ สพฉ.ที่ให้จ่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินแบบ Fee schedule เหตุไม่เคยได้เข้าร่วมพิจารณา ไม่ทราบรายละเอียด แนะเปิดเวที 3 ฝ่าย ถกกันถึงความเหมาะสมเรื่องค่ารักษา กังวลจะเกิดปัญหาค่าใช้จ่ายการรักษาบานปลายมากไปอีก ด้านรายงานความคืบหน้า หลัง สพฉ.ของบ 1 พันล้านจาก ครม.เพื่อทำหน้าที่เคลียริ่งเฮาส์เจ็บป่วยฉุกเฉินแทน สปสช.แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ
  2015-09-19 13:16
 • บอร์ด สพฉ.ยังไม่รับอัตราจ่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินใหม่ที่จ่ายตาม Fee schedule ที่ สพฉ.เสนอให้ใช้อัตราค่าบริการของกรมบัญชีกลางที่จัดทำขึ้นใหม่โดย สวปก.เหตุต้องเพิ่มงบอีกหลายเท่าตัว ให้ สพฉ.กลับไปทำเรื่องเสนอมาใหม่
  2015-09-18 14:10
 • กรมบัญชีกลางย้ำไม่มีแนวคิดลดและยกเลิก และยังคงได้รับสิทธิตามเดิม ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เผยจะปรับลดส่วนที่ไม่จำเป็น และเพิ่มในส่วนที่จำเป็น เช่น ค่าตรวจ ค่าเย็บแผล เพราะสถานพยาบาลเรียกร้องว่าไม่ได้ปรับขึ้นนาแล้ว พร้อมทั้งเพิ่มส่วนของการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
  2015-09-15 16:20
 • อธิบดีกรมบัญชีกลางคาดปี 58 งบรักษาข้าราชการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย 3 พันล้านบาท จากที่ตั้งไว้ 6 หมื่นล้านบาท ส่วนปี 59 ตั้งเท่าเดิมแต่จะคุมเข้มให้มากขึ้น ยกเลิกตรวจสุขภาพที่ไม่จำเป็น เช่น เอ็กซเรย์ปอด แจงงบรักษากระจุกตัวที่ข้าราชการเกษียณอายุมากกว่ากลุ่มอายุ 20 ปีขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงมีแนวคิดจะดึงเอกชนมารับประกันสุขภาพแทน แต่ยังไม่มีข้อสรุป
  2015-09-13 16:28
 • รักษาการเลขาธิการ สปสช.เผย ได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลังว่าปีนี้ สปสช.ได้รับรางวัลประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนากองทุนหมุนเวียนดีเด่นอันดับหนึ่ง 2 รางวัล ของกรมบัญชีกลาง และนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานมอบรางวัลวันที่ 21 ก.ย.นี้
  2015-09-11 13:04
 • ทันตแพทยสมาคมฯ แนะ สปส.ขยายสิทธิ “ทันตกรรม” เพิ่มการครอบคลุมในหลายหัตถการการรักษาทันตกรรม หลังจำกัดเพียงแค่ ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินน้ำลาย แม้จะมีการอนุญาตให้ครอบคลุมการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้แต่กลับกำหนดเพดานเบิกจ่ายครั้งละ 300 บาท ไม่เกิน 600 บาทต่อปี และฟันเทียมตั้งแต่ 1,300-4,400 บาท ทุก 5 ปี ชี้เป็นระบบรักษาพยาบาลสิทธิทันตกรรมต่ำสุด ซ้ำผู้ประกันตนต้องถูกบังคับร่วมจ่ายโดยหักจากเงินเดือนทุกเดือนและนายจ้างจ่ายสมบท ขณะที่ “บัตรทอง - ขรก.” สิทธิทันตกรรมรักษาครอบคลุมเกือบทั้งหมด
  2015-08-13 09:23
 • กมธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุข สปช. แจงข้อเสนอตั้ง “คกก.สุขภาพระดับพื้นที่/อำเภอ” สถานะนิติบุคคล กระจายอำนาจบริหารระบบสุขภาพรูปแบบใหม่ ไม่ต้องถ่ายโอน เน้นการมีส่วนร่วมหน่วยบริการ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ โดยมีกฎหมายรองรับ ลดบทบาทส่วนกลาง ส่งผลจัดบริการใกล้ชิดชาวบ้านมากขึ้น แก้ปัญหาสาธารณสุขพื้นที่ตรงจุด หลังผ่านสภาปฏิรูปเสียงเอกฉันท์ พร้อมเสนอ ครม. เดินหน้า 15 พื้นที่นำร่อง 
  2015-08-12 14:14

Pages