กรมบัญชีกลาง

 • กรมบัญชีกลางดีเดย์ 1 ต.ค. เดินหน้ามาตรการ8 ขั้นคุมข้าราชการใช้ยาแพงกำหนดทุกโรงพยาบาลใช้ยาสามัญแทนยาต้นแบบ พร้อมยกเลิกเบิกจ่ายตรงยานอกบัญชี ซ้ำคุมเข้ม รพ.เป้าหมายเบิกค่ายาสูง หากต้องสั่งจ่ายยานอกบัญชี ต้องใส่ข้อบ่งชี้และเหตุผลการใช้ยาในเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบได้ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเรียกเก็บ 30 บาท 1 ก.ย.นี้
  2012-08-22 09:56
 •  
  2012-08-11 09:48
 •   ที่ประชุมร่วม 3 กองทุนสุขภาพ ประกอบด้วย สปสช. สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และสวัสดิการข้าราชการ เมื่อวันที่22 พ.ค.ที่ผ่านมาเห็นชอบในหลักการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) และโรคไตวาย มาตรฐานเดียว แต่ยังมีชุดสิทธิประโยชน์ไม่ตรงกัน จึงมีมติให้ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนำเข้าสู่การประชุมอีกครั้ง
  2012-05-23 08:40
 • สปสช.ประกาศใช้ดีอาร์จีรุ่นที่ 5 สำหรับให้หน่วยบริการเบิกจ่ายผู้ป่วยใน  ชี้จัดกลุ่มโรคเพิ่มมากขึ้นกว่าดีอาร์จีรุ่นที่ 4 ถึง 530 โรค ครอบคลุมโรคมากขึ้น สะท้อนต้นทุนเป็นจริง เผยการเปลี่ยนรุ่นเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงมากขึ้น    ชี้ ดีอาร์จีรุ่นที่ 5 พัฒนาต่อเนื่องโดยทีมวิจัยอิสระ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการประชาพิจารณ์ 2 ครั้งจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยบริการสับสน ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพได้ตกลงว่าจะใช้ดีอาร์จีรุ่นเดียวกัน ย้ำกรมบัญชีกลางและสปส.ประกาศใช้มาก่อนหน้านี้แล้ว
  2012-05-10 18:56

Pages