กรมบัญชีกลาง

 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : คลังหาโมเดลแก้ปัญหาข้าราชการเบิกค่ารักษาพยาบาลเกินงบฯ ปี'59 เฉียด 7 หมื่นล้าน ดึงบริษัทประกัน ดูแลข้าราชการ-ครอบครัว 10 ล้านคน ให้ สมาคมประกันศึกษาแผน คาดรู้ผล ต.ค.นี้ ธุรกิจประกันรับส้มหล่น เบี้ยโต 10% พร้อมจัดแพ็กเกจ "ประกันภัยรับใช้ชาติ" สนองนโยบายรัฐ
  2016-09-25 09:37
 • สพฉ.ร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED) ให้กับกรมบัญชีกลาง พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ใช้งานเครื่องได้ เชื่อจะหยุดวิกฤตผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกับประชาชนที่มาใช้บริการในกรมบัญชีกลางได้
  2016-09-10 23:10
 • สพฉ.กำหนดเกณฑ์คุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ตั้งศูนย์ EMCO Service Center เปิดให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ย้ำผู้ป่วยฉุกเฉินต้องเข้ารักษาฟรีใน รพ.ที่ใกล้สุด รพ.ที่รักษาผู้ป่วยจะได้รับชดเชยค่ารักษาตั้งแต่รับผู้ป่วยจนถึง 72 ชั่วโมง ในอัตราที่ สพฉ.กำหนด และกองทุนเจ้าของสิทธิจะต้องตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามหลักเกณฑ์ เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา คาดประกาศใช้ธันวาคมนี้
  2016-08-30 15:13
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : คลังประเดิมอีเพย์เมนต์จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 400 บาทที่มีผู้ได้รับสิทธินี้ 8.5 หมื่นคน ใช้เงินประมาณ 34 ล้านบาท เริ่ม 9 ก.ย.นี้ ก่อนขยายผลไปยังเบี้ยคนชราและคนพิการ
  2016-08-29 22:34
 • กระทรวงแรงงาน จ่อชงเพิ่มสิทธิลูกจ้างรัฐวิสาหกิจค่ารักษาพยาบาลและค่าช่วยเหลือบุตร เตรียมปรับปรุงสวัสดิการให้สูงขึ้น เสนอปรับหลักเกณฑ์จ่ายค่ารักษาพยาบาล หลักเกณฑ์จ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรเทียบเท่าสวัสดิการข้าราชการ
  2016-08-29 18:35
 • มติคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เห็นชอบแนวทางปฏิบัติผู้ป่วยฉุกเฉินและอัตราค่ารักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติใน 72 ชั่วโมงแรก ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชน เสนอ 3 กองทุน และ รพ.เอกชน เพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือพร้อมประกาศใช้ทันที เพื่อประชาชนจะได้รับการบริการอย่างปลอดภัย โดยไม่มีเงื่อนไขเรียกเก็บค่ารักษา พร้อมเสนอ ครม.คาดใช้ได้ภายในธันวานี้
  2016-08-29 14:40
 • นสพ.ไทยโพสต์-คลังเล็งดึงบริษัทประกันเอกชนบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ยื่นเงื่อนไขเด็ดขาด 2 ข้อ สิทธิรักษายังเท่าเดิม และงบไม่บานปลายกว่า 6 หมื่นล้านบาท
  2016-08-23 07:13
 • กรมบัญชีกลางอัพเดทรายชื่อสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า จำนวน 124 แห่ง ชี้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้านั้น ต้องเป็นคนไข้ในของสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ และการนัดผ่าตัดล่วงหน้าเฉพาะโรคที่กำหนดไว้ตามรายการโรค/หัตถการที่ประกาศ
  2016-08-12 22:20
 • นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น และทุนหมุนเวียนเกียรติยศ ประจำปี 59 จากกระทรวงการคลังให้ สปสช.ซึ่งได้รับ 2 ใน 17 รางวัลที่มอบให้ เนื่องจากเป็นทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ขณะที่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีผลการดำเนินงานในระดับดีเด่นต่อเนื่อง 5 ปี นำไปสู่การสร้างความยั่งยืนขององค์กร
  2016-07-11 17:12
 • กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตรวจพบข้าราชการและบุคคลในครอบครัว 11 ราย มีพฤติกรรมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่อทุจริต เบิกค่ายาสูงกว่าปีก่อนๆ เช่น ปี 56 เบิกค่ายา 5 หมื่นบาท ปี 57 เบิกค่ายาพุ่งขึ้นเป็นกว่า 5 แสนบาท สั่งระงับสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษา ตั้งแต่ 1 พ.ค.59 พร้อมดำเนินคดีอาญา
  2016-06-24 11:59
 • กรมบัญชีกลางปรับเพิ่มค่ารักษาทางทันตกรรม ระบุเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน หวังช่วยให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการและบุคคลในครอบครัวเข้าถึงการรับบริการมากขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป คาดจะใช้งบเพิ่มขึ้นปีละ 410 ล้านบาท ขณะที่ปี 58 ใช้งบด้านทันตกรรม 1,170 ล้านบาท รวมเป็นเงินเฉพาะทันตกรรมประมาณปีละ 1,580 ล้านบาท
  2016-06-17 21:40
 • กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม ระดมพลังจัดทำ “โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” ช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้มองเห็นโลกที่สดใสอีกครั้ง 8,400 ดวงตา ใน 5 ปี ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2559 – 12 สิงหาคม 2564
  2016-06-03 22:34

Pages