กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • ไทยโพสต์ - นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมาได้รับตัวอย่างส่งตรวจจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน3ตัวอย่าง จำแนกเป็นของเหลใสในขวดแก้วสีชา จำนวน 1 ตัวอย่างและตัวอย่างเครื่องต้มน้ำหมักในภาชนะบรรจุปิดสนิท จำนวน2ตัวอย่าง ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำหมักพืชแท้เต็มพลัง ตราผู้ใหญ่สุพรรณ และเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรหมักเต็มพลัง ตราโสมตังเซียม ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อโคลิฟอร์ม(Coliforms) และ อี.โคไล(E coli) ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ ในปริมาณที่เกินมาตรฐานกำหนด รวมทั้งมีส่วนผสมของยาและสารเคมีอันตรายในเค
  2014-02-06 13:55
 • แนวหน้า - นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันการ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้อง ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำหนดมาตรฐานการดำเนินการและวิธีการที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. ....
  2014-02-04 11:14
 • กรุงเทพธุรกิจ  -  'เกิดผื่นผิวหนังที่รุนแรง ผิวหนังลอกทั้งข้างนอกข้างใน มีเลือดไหล มีไข้ ปากบวมพอง บางรายอาจเสียชีวิตได้' นี่คือลักษณะอาการแพ้ยาที่สามารถเกิดขึ้น ได้ทุกเมื่อ สำหรับคนไข้คนใดก็ตามที่ได้รับยาบางตัวแล้วเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง ซึ่งจะว่าไปแล้วคนไทยโดยส่วนใหญ่อาจไม่ค่อยประสบกับปัญหานี้มากนัก เมื่อต้องไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาล แทบทุกครั้งที่แพทย์หรือเภสัชกรถามว่าเคยแพ้ยามาก่อนหรือไม่ เราก็มักจะตอบไปในทันทีว่าไม่เคย แม้ว่าจะไม่แน่ใจ 100 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม คงไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่าเราหลงลืมและไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้เท่าที่ควร ทั้งๆ ที่มีข้อมูลพบว่า 'อาการแพ้ยารุนแรง' คือมหัตภัยร้ายตัวหนึ่งที่ปร
  2014-01-30 13:54
 • ไทยรัฐ - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์น้ำหมักตราผู้ใหญ่สุพรรณและตราโสมตังเซียมพบมีส่วนผสมของยา และสารเคมีอันตรายแนะประชาชนไม่ควรนำมาบริโภค...
  2014-01-30 13:15
 • มติชน - เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าว ภายในการประชุมประจำปีโครงการ "ระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ที่ยั่งยืนกับความมั่นคงทางสุขภาพ" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรคและศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ว่า  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกและในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจจับสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่อง 2
  2014-01-24 06:24
 • แนวหน้า - นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงและภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ประสบปัญหาจากภัยน้ำท่วมเกือบทั่วภูมิภาค ตามด้วยมีฝนตกหนักทางภาคใต้และสภาพอากาศหนาวจัดในบางจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ไม่ว่าจะเป็นช่วงฝนตกหรือฤดูหนาวก็ตาม มักจะ พบปัญหาสุขภาพมาพร้อมกันเสมอ โดยเฉพาะการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งพบได้บ่อยในทุกเพศ ทุกวัย และเป็นปัญหาใหญ่ในผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เนื่องจากจะมีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ และอาจรุนแรงถึงขั้น เสียชีวิ
  2014-01-06 16:01
 • บ้านเมือง - ปัจจุบันงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความใกล้ชิดและได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชน และมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนมากขึ้น ถือเป็นจิ๊กซอว์อีกหนึ่งชิ้นสำคัญที่จะคอยทำหน้าที่ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง และคอยเตือนภัยอันตรายให้แก่ประชาชน จากเชื้อโรคและสารพิษต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องสำอาง ยา หรือสมุนไพร
  2014-01-03 13:55
 • มติชน - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สุ่มตรวจ'เครื่องวัดความดันโลหิต'ในโรงพยาบาล 1,233 เครื่อง พบตกมาตรฐาน 18% ทำอ่านค่าเพี้ยน แนะวิธีดูแลรักษาไม่เก็บในที่ชื้น เลี่ยงฝุ่นละออง
  2013-12-20 07:56
 • วิจัยพบยุงติดเชื้อไข้เลือดออก-ชิคุนกุนยา ผ่านจากแม่ยุงสู่ลูกยุงได้ ไม่จำเป็นต้องไปกัดผู้ป่วยแล้วติดเชื้อ ชี้หลายพื้นที่พบยุงลายติดเชื้อทั้งสองชนิด ขณะที่ความร่วมมือป้องกันควบคุมโรคยังอ่อนด้อย กรมวิทย์เร่งดันแผนยุทธศาสตร์ เดินหน้าอบรมให้ความรู้การควบคุมยุงพาหะ
  2013-12-12 19:54
 • กรมวิทย์การันตีเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด แม่นยำ วัดตัวเลขเป๊ะ เผยผลสอบเทียบตั้งแต่ ต.ค. 2555 ผ่านมาตรฐานทั้งหมด ส่วนที่ชำรุดเพราะหัววัดเสื่อมสภาพ ขาดการดูแลรักษา ส่งซ่อมเรียบร้อยแล้ว ขอประชาชนเชื่อใจตั้งด่านตรวจช่วงปีใหม่ วัดแอลกอฮอล์ในเลือดได้ถูกต้อง เที่ยงตรง ไร้ปัญหา
  2013-12-11 16:29
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยันข้อความในเน็ต "วางน้ำแข็งแห้งในรถอันตราย" จริง เหตุเก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท ไม่มีการระบายอากาศ เสี่ยงต่อการระเบิด ชี้เก็บไว้ในรถหรือพื้นที่จำกัด ต้องมีการระบายอากาศ พร้อมเตือนอย่าจับด้วยมือเปล่า เพราะผิวอาจไหม้จากความเย็นจัดได้
  2013-11-29 19:24
 • แนวหน้า - นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากรายงานของกรมควบคุมโรคว่ามีผู้ที่ไปร่วมแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ ณ กรุงเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ทยอยเดินทางกลับเข้ามา ประเทศไทยครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2556 ที่ผ่านมาตามกำหนดการ 106 เที่ยวบิน จำนวน 10,389 คน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากผู้ป่วยที่เข้าข่าย เฝ้าระวังโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 ด้วยวิธี real time RT-PCR ระหว่างวันที่ 22 ต.ค.-20 พ.ย.
  2013-11-28 15:10

Pages