กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • กรุงเทพธุรกิจ - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตเซรุ่มต้านพิษจากเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม ชนิดเอและบี  เพื่อรักษาผู้ป่วยจากโรคโบทูลิซึ่ม (Botulism) ได้ทันเวลา เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดที่ผลิตโบทูลินั่ม แอนติท็อกซิน เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย จึงจำเป็นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถรักษาและป้องกันโรคนี้ได้ทันท่วงที
  2013-09-24 09:30
 • นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยถึงอัตราการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้ให้บริการบนรถสาธารณะ ปี 2556 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด ประเมินความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อวัณโรค ในกลุ่มผู้ให้บริการบนรถโดยสาร บ.ข.ส.
  2013-09-23 09:07
 • มติชน - เมื่อวันที่ 12 กันยายน นางหรรษา ไทยศรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยถึงการศึกษาเรื่อง "การเปรียบเทียบขั้นตอนระยะเวลาการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ ด้วยวิธี DNAPCR ระหว่างส่งตรวจชนิดหลอดเลือดและกระดาษซับเลือด ของศูนย์วิจัยทางคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อปี 2555-2556" ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556 ว่า ในปี 2554 สธ.ได้ปรับนโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (PMTCT) กำหนดให้เด็กทุกรายที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วท
  2013-09-13 12:15
 • นายพสิษฐ์  ศักดาณรงค์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิสติก  เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีเป้าประสงค์ 4 ด้าน โดยในส่วนของ Medical Service Hub ได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการรับรองความสามารถ ห้องปฎิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข   ดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐานสากล
  2013-08-25 09:34
 • ขณะนี้ยังคงมีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (NCoV) หรือมีชื่อใหม่ว่า "The Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)" ในประเทศซาอุดีอาระเบีย อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.55-5 ส.ค.56 มีรายงานผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 จำนวน 94 ราย เสียชีวิต 46 ราย ล่าสุดในวันที่ 18 ก.ค.56 พบผู้ป่วยกระจายอยู่ในหลายประเทศ เช่น จอร์แดน กาตาร์ ตูนิเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส โดยผู้ป่วยในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศสบางรายมีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศทางตะวันออกกลาง เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าโรคนี้มีสัตว์ใดเป็นพาหะ
  2013-08-17 08:21
 • จากกรณีปัญหาน้ำมันดิบรั่วลงทะเลในพื้นที่ จ.ระยอง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความกังวลไม่กล้ากินอาหารทะเล จน นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี  รมว.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องกินปูโชว์ ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนและโลหะปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารทะเล พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บางตัวอย่างแม้พบโลหะหนักบ้าง แต่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดคงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในการบริโภคมากขึ้น
  2013-08-09 07:39
 • "ลีจิโอเนลลา" เป็น เชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้ 2 ลักษณะ หากติดเชื้อโดยมีภาวะปอดอักเสบร่วมด้วยอาการก็จะรุนแรงและเกิดอัตราการป่วยตายสูง เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์ ส่วนอาการแบบไม่รุนแรงเรียกว่า โรค ไข้ปอนเตียก อาการจะคล้ายๆไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ โรคนี้จะแสดงอาการรุนแรงในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต โรคปอดเรื้อรัง หรือในกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ จะติดเชื้อนี้ได้ง่ายแล้วโรคก็จะลุกลามจนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
  2013-07-28 08:13
 • "หมอประดิษฐ" เผยปรับโครงสร้าง สธ.เป็นรูปเป็นร่างแล้ว แบ่งหน้าที่แต่ละกรมไม่ให้ซ้ำซ้อน เตรียมพิจารณาอีกครั้งใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า ก่อนเริ่มจริง 1 ต.ค.56
  2013-07-26 07:08
 • นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย  
  2013-07-23 17:43
 • วันนี้ (18กรกฎาคม 2556 ) นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และนายแพทย์นิพนธ์ โพธิพัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมบริษัทข้าวตราฉัตร ในเครือของบริษัทซี.พี ที่อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามด้านคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตข้าวสารบรรจุเสร็จตามเกณฑ์มาตรฐานจีเอ็มพี
  2013-07-18 22:26
 • มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคตรวจข้าวถุง 46 ยี่ห้อ พบสารตกค้าง 34 ยี่ห้อ เกินมาตรฐาน 1 ยี่ห้อ ด้าน "ข้าวโคโค่" ยันพร้อมถอด รัฐสั่งตรวจซ้ำ โต้ข้าวนอกสวมสิทธิ์จำนำ
  2013-07-17 07:28
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้หญิงที่นิยมใช้ครีมและผลิตภัณฑ์พอกหน้า (Mask) ที่มีการโฆษณาและจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ต เสี่ยงได้รับอันตรายจากสารห้ามใช้ที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แนะเลือกซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอนเชื่อถือได้ ฉลากภาษาไทยมีข้อความระบุชื่อและ ประเภทผลิตภัณฑ์สารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ สถานที่ผลิต วันเดือนปีผลิต เลขที่รับแจ้งและคำเตือนอย่างชัดเจน
  2013-07-09 16:03

Pages