กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • น.ส.อารี ทัตติยพงศ์ สถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงงานวิจัยพัฒนาการรักษาเชื้อไวรัสเด็งกีหรือโรคไข้เลือดออกว่า งานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างกรมวิทย์ กับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากไจก้า (JICA) และเจเอสที (Japan Science and Technology Agency : JST) ตั้งแต่ปี 2553 โดยเป็นการนำเลือดจากผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อไวรัสเด็งกีมาสกัดเอาเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาว แต่เซลล์เม็ดเลือดขาวไม่สามารถเลี้ยงหรือแช่เก็บไว้ได้นานพอสำหรับการทดลอง จึงต้องนำไปผสมกับสไปเม็กเซลล์ จนได้เซลล์ตัวใหม่ขึ้นมาเป็นเซลล์ลูกผสม ซึ่งมีคุณสมบัติสร้า
  2013-07-08 08:18
 • 27 มิ.ย.56 รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยประชาสัมพันธ์ภายนอก งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จะจัดแถลงข่าวศิริราชจับมือกรมวิทย์ครั้งแรกของไทย วิจัยใช้สเต็มเซลล์ในผู้ป่วยจอตาเสื่อมชนิด RP หวังผลการรักษาในอนาคต ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน นี้ เวลา 09.30 น.
  2013-06-27 23:46
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลตรวจคุณภาพนมโรงเรียน พบร้อยละ 9.3 ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนใหญ่เป็นนมพาสเจอร์ไรส์...
  2013-06-26 22:25
 • "อภ." หลุดข้อกล่าวหาของ สธ.อีกเปลาะ หลังโดน รมว.สธ.กล่าวหาสต็อกวัตถุดิบผลิตยารักษาโรคไข้หวัดใหญ่ไว้เยอะจนใกล้หมดอายุ โดย อย.ยันผลตรวจสอบเบื้องต้นพบยังไม่หมดอายุ แต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค กำหนดให้ อภ.ต้องตรวจคุณภาพซ้ำ วัตถุดิบที่สั่งเข้ามาช่วงเดือน "มิ.ย.ก.ค.-ส.ค" แถมก่อนผลิตก็ต้องตรวจอีกครั้ง
  2013-05-10 07:54
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพ "ยากลูโคซามีน" หรือยารักษาอาการข้อเสื่อม ทั้งรูปแบบยาผงละลายน้ำ ยาแคปซูล และยาเม็ด ที่ผลิตในประเทศและที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่แนะนำผู้ป่วยข้อเสื่อมพิจารณาเลือกใช้ยี่ห้อและราคาตามความเหมาะสม
  2013-03-13 11:55
 • กรมควบคุมโรคหวั่นอหิวาตกโรคระบาดหนัก พบสายพันธุ์Hikojima ดื้อยาต้านจุลชีพโคไตรม็อกซาโซลและ เตตราไซคลีน 100% ระบุสายพันธุ์ที่พบน้อยในไทย แนะล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงหรือรับประทานอาหาร
  2013-02-27 11:37
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จับมือองค์การเภสัชฯ ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบแห้งและวัคซีนไข้สมองอักเสบ คาดแล้วเสร็จใน 1 ปี รวมทั้งยังพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆด้วย
  2013-01-09 11:15
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย 10 ตำรับยาที่ถอนออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาหอมนวโกฐ ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ยาหอมอินทจักร์ ยาธาตุบรรจบ ยาประสะการพลู ยาประสะเจตพังคี ยามันทธาตุ ยาวิสัมพยาใหญ่ ยาเขียวหอม ยาอำมฤควาทีหลังพบมีส่วนผสมของสมุนไพร "ไคร้เครือ" สารพิษก่อมะเร็ง และทำให้ไตวาย ขณะที่ยังพบยาสมุนไพรขายในกรุงเทพฯ นครปฐม สกลนคร เชียงใหม่ และราชบุรี
  2013-01-03 15:21
 •  
  2012-12-25 19:11
 •   นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก จัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 22 ประเทศทั่วโลก ที่มีปัญหาวัณโรค รุนแรง คาดว่าไทยมีผู้ป่วยวัณโรคทุกชนิดประมาณ 130,000 คน เสียชีวิตปีละกว่า 11,000 ราย โดยร้อยละ 80 เป็นวัณโรคปอด ทั้งนี้ แนวโน้มปัญหาวัณโรคอาจรุนแรงขึ้นเนื่องจาก 1.การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี และ 2.ปัญหาเชื้อดื้อยา เพราะผู้ป่วยกินยาไม่ต่อเนื่อง
  2012-12-15 10:33
 •   เมื่อวันที่ 15 ต.ค. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการแต่งตั้งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการเป็นระดับตำแหน่งสูงขึ้น (คลข.) ที่มี นพ.ธวัช สุนทราจารย์ เป็นประธาน เสนอชื่อให้เลือกว่า ได้เลือกและนำเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.แล้ว
  2012-10-16 09:27
 • สธ.วอนประชาชนเชื่อมือโรงพยาบาล ร้านขายยา และสถานพยาบาล ในการจ่ายยา เพราะมีการจัดทำ “กรีนบุ๊ก” หรือรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต ไว้ใช้พิจารณาประกอบการเลือกซื้อยาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์ วพ. แต่ยังอุบข้อมูลให้เฉพาะแพทย์และเภสัชกรเท่านั้น ปชช.หมดสิทธิ์ดู
  2012-06-28 17:55

Pages