กรมสุขภาพจิต

 • "หมอประดิษฐ" เผยปรับโครงสร้าง สธ.เป็นรูปเป็นร่างแล้ว แบ่งหน้าที่แต่ละกรมไม่ให้ซ้ำซ้อน เตรียมพิจารณาอีกครั้งใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า ก่อนเริ่มจริง 1 ต.ค.56
  2013-07-26 07:08
 • เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กแอลดี (Learning Disabilities คือเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ ซึ่งมีอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียนสะกดคำ และทางด้านคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการอ่าน พบว่าเด็กมีความยากลำบากในการอ่าน อ่านช้า และไม่ค่อยชอบอ่าน หนังสือทั่วไปจึงไม่อาจตอบสนองการเรียนรู้ที่ดีได้ ล่าสุดแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และองค์กรเครือข่าย จึงจัดแถลงข่าว โครงการ "สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD"ประจำปี 2556 ประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กแอลดีขึ้น ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
  2013-07-24 10:11
 • กรมสุขภาพจิตเตือนลูกศิษย์อดีตพระมิตซูโอะ ให้ทำใจและหาที่ยึดเหนี่ยวใหม่ ไม่ควรยึดติดตัวบุคคล ครอบครัวหรือเพื่อนควรดูแลใกล้ชิดในระยะแรก สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ พระอริยสงฆ์ก็เป็นมนุษย์ ย่อมเกิดความรู้สึกเหมือนคนทั่วไปได้ นายอำเภอไทรโยคแนะอดีตพระอาจารย์หยุดเผยแพร่คลิป ข้อความ แล้วทุกอย่างจะเงียบไปเอง อยากให้ได้ใช้ชีวิตปกติกับภรรยาเหมือนฆราวาสทั่วไป
  2013-07-02 13:58
 • ประเทศใดมีประชากรที่เต็มไปด้วยความพร้อมทั้งสติปัญญา อารมณ์ สังคม คงเต็มไปด้วยคุณภาพและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
  2013-06-19 07:44
 • วัยรุ่นญี่ปุ่น-สหรัฐ ฮิตแฟชั่น "เลียลูกตา" เชื้อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ แพทย์ชี้เสี่ยงเยื่อบุนัยน์ตาอักเสบ ติดเชื้อเอชไอวี แนะคนไทยอย่าลอกเลียนแบบ
  2013-06-17 07:59
 • อธิบดีกรมสุขภาพจิตเผยวิชาชีพแพทย์ไม่เอื้อต่อการลงมือฆ่า ทุกอย่างมาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในเป็นแรงขับ หากบุคลิกภาพต่อต้านสังคม เสพยา วิกลจริต ย่อมเสี่ยงสูง
  2012-12-17 15:49
 • กรมสุขภาพจิต เตรียมพร้อม “อีคิว” เด็กไทยก้าวสู่อาเซียน เผยผลสำรวจในรอบ 10 ปี อีคิวเฉลี่ย ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ความมุ่งมั่นพยายามน้อย เร่งสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านเด็ก เสริมปัจจัยการเรียนรู้ให้เด็กและครอบครัว
  2012-06-26 19:14
 •  
  2012-06-08 21:57
 • กรมสุขภาพจิตแจง ไม่มีส่วนร่วมกับธุรกิจนมเด็กเล็ก ชี้แค่สนับสนุนเชิงวิชาการเท่านั้น ขณะศูนย์นมแม่ ชี้การตลาดในเด็กทารกทำเด็กเสียโอกาสได้รับประโยชน์จากนมแม่ 
  2012-05-29 19:26
 • กรมสุขภาพจิตพร้อม แถลงข่าว แท็บเล็ท(Tablet) กับพัฒนาการเด็กไทย พบ เด็ก ป.1 มีพัฒนาการบางอย่างล่าช้า โดยเฉพาะ ทักษะการใช้ภาษาที่ยังไม่คล่องส่วนใหญ่ยังอ่านและเขียนไม่ได้ แนะ ครูและพ่อแม่ต้องรู้เท่าทัน ใกล้ชิด ฝึกคิด ปลูกจิตสำนึกและสร้างกรอบวินัย ป้องกันโรคติด Tablet
  2012-05-22 16:44

Pages