กระจายอำนาจ

 • ตลอด 12 ปี ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าไว้ตลอดเวลาว่า การถ่ายโอนอำนาจการส่งเสริมสุขภาพ จะต้องถูกกระจายไปยังชุมชนมากขึ้น ผ่านกลไกอปท. รวมถึงวางแผนไว้ด้วยซ้ำว่า อาจถึงเวลาในการถ่ายโอน รพ.ไปให้ อปท.เป็นเจ้าของ เพราะไม่มีใครรู้ปัญหาในพื้นที่ เท่ากับคนที่อยู่ในพื้นที่เอง ทว่า สุดท้ายการกระจายอำนาจ กลับเกิดขึ้นอย่างเชื่องช้า และสุดท้าย การกระจายอำนาจนี้เอง กลับกลายเป็นประเด็นสำคัญ ทำให้ สธ.และ สปสช.ขัดแย้ง จนหาทางออกไม่ได้ยาวนานข้ามปี ทั้งที่ทั้ง 2 หน่วยงานมีจุดประสงค์หลักคือการกระจายอำนาจ และมีปลายทางคือการ “ลดความเหลื่อมล้ำ” เช่นกัน ซึ่งมุมมองของ นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และอดีตแพทย์ รพ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เห็นว่า ขณะนี้ความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพ ยังมีอยู่สูง และการพยายามสร้างความเท่าเทียม ยังคงเป็นไปได้ยาก
  2015-02-20 18:48
 • ภาพอนาคตที่ ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ฉายให้เห็นนั้น ไม่ใช่การทำนายว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในอีก 10 ข้างหน้า หากแต่เป็นการวาดฝันในสิ่งที่สังคมไทยควรจะเดินไปถึง ศ.นพ.ไพบูลย์ ตั้งต้นจากการชวนให้มองภาพใหญ่คือความเปลี่ยนแปลงของโลกร่วมกัน ก่อนจะลงลึกถึงรากฐานและวิธีคิดหลักของคนในสังคมไทย เพื่อเชื่อมต่อไปสู่อนาคตระบบสุขภาพในทศวรรษหน้า โดยระบุว่า ระบบสุขภาพเป็นเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของสังคมไทย เราอยู่ในระบบใหญ่ของสังคมโลกที่แปรเปลี่ยนไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นสิ่งที่อยากเห็นก็คือ ระบบบริการสุขภาพไทยในอนาคตเป็นระบบที่มีขีดความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้มากกว่าที่ผ่านมา
  2015-02-18 19:29
 • เป็นเวลากว่า 12 ปีแล้ว ที่ “ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ภายใต้การดำเนินงานของ สปสช.กำเนิดขึ้น และมีบทบาทเปรียบดัง 1 ใน 3 เสาหลัก ค้ำยันสุขภาพประชาชนชาวไทย ไม่ให้ต้องประสบกับภาวะล้มละลายจากการรักษาพยาบาล ระยะเวลากว่าทศวรรษได้พิสูจน์ทราบถึงความสำเร็จในการออกแบบระบบ การขยายสิทธิประโยชน์ และการขยายการคุ้มครองประชากรอย่างครอบคลุม กลายมาเป็น “ต้นแบบ” ให้นานาประเทศเข้ามาถอดบทเรียน หนึ่งในผู้ร่วมออกแบบระบบตั้งแต่แรกเริ่มอย่าง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สปสช. ยอมรับว่า แม้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา “บัตรทอง” จะประสบความสำเร็จ แต่ในทศวรรษหน้ายังมี “ความท้าทาย” อีกหลายประการให้ต้องฟันฝ่า 
  2015-02-14 19:56
 • ปธ.ชมรม ผอ.รพช. ชี้ “เวทีประชาพิจารณ์ บัตรทอง” เปิดรับฟังความเห็นครอบคลุมทุกภาคส่วน จากนี้เป็นหน้าที่ บอร์ด สปสช.พิจารณาข้อเสนอปรับการบริหารต่อไป เสนอตั้ง “กรมโรงพยาบาลภูมิภาค” ปรับโครงสร้าง สป.สธ. แยกบทบาทผู้ให้บริการ เพื่อถ่วงดุล เหตุปัจจุบัน สธ.ทำหน้าที่ทั้งผู้ให้บริการและตรวจสอบประเมิน เกิดปัญหาธรรมาภิบาลในระบบ  
  2015-02-14 18:27
 • การปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ภาพของระบบสาธารณสุขของไทยพลิกโฉมไปอย่างมากมาย ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหน ก็มีหลักประกันด้านสุขภาพ แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าสำเร็จแค่ครึ่งเดียวเพราะกระจายอำนาจได้เฉพาะเรื่องการเงิน แต่ยังไม่เกิดการกระจายอำนาจบริหารจัดการไปยังหน่วยบริการ ขณะที่ต้นทางงบประมาณก็ยังมาจากการจัดสรรโดยรัฐบาลแบบปีต่อปีเช่นเดิม ซึ่งก็เป็นคำถามถึงความยั่งยืนว่ารัฐจะแบกรับภาระงบประมาณได้นานแค่ไหนในอนาคต ปัจจัยทั้งหมดนี้ นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ กรรมการแพทยสภา ให้ความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินหน้าปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่อีกรอบ ทั้งในมิติของการกระจายอำนาจบริการจัดการ และ การออกแบบหลักประกันด้านการเงินการคลังให้เพียงพอต่อความต้องการของระบบ
  2015-02-09 19:52
 • หากกล่าวถึงการปฏิรูประบบสุขภาพ กระบวนการหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลย คือต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนมุมมองและข้อเสนอด้านต่างๆ และหากจะนับตัวบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่วิพากษ์วิจารณ์ระบบอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หนึ่งในนั้นย่อมต้องมี ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ด้วยอย่างแน่นอน ดร.อัมมาร เป็นหนึ่งใน Think Tank ที่สังคมยอมรับความรู้ความสามารถ และคลุกคลีกับการเงินการคลังในระบบสาธารณสุขมานาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 กองทุนสุขภาพ แล้วนักวิชาการผู้นี้มองภาพระบบสาธารณสุขในอนาคตไว้อย่างไร ? จะไปให้ถึงเป้าหมายที่พึงประสงค์อย่างไร ? และจุดไหนที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูป ?
  2015-02-08 15:29
 • ในฐานะนักวิชาการผู้คร่ำหวอดและนักเคลื่อนไหวในแวดวงภาคประชาสังคม “จอน” เชื่อว่าหลักการของ “รัฐสวัสดิการ” จะนำพาความมั่นคงไปสู่ประชาชนทั่วทุกหัวระแหง โดยเฉพาะระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่จะช่วยให้คนไทยหลุดพ้นจากภาวะ “ล้มละลาย” ทางเศรษฐกิจการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในวันที่ระบบหลักสุขภาพถ้วนหน้าจะถูกทำลาย “จอน” เป็นคนแรกๆ ที่ออกมายืนแถวหน้าเพื่อปกป้อง เขาและเครือข่ายภาคประชาชนได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” และมีบทบาทสำคัญมาจนถึงทุกวันนี้ 
  2015-02-07 13:48
 • ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ : ปีนี้ตั้งเป้าว่างบรายได้ของที่นี่ 200 กว่าล้านบาท แต่ใช้งบ 300 กว่าล้านบาทในการบริหารจัดการ ฉะนั้น ขาดทุนปี 2558 เป็นเงินร้อยกว่าล้าน แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาว่าเรารองรับไม่ได้ เนื่องจากเรามีงบฯ จากค่าธรรมเนียมโรงแรมปีละร้อยกว่าล้าน มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ล้อเลื่อนบุหรี่ และรายรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีละพันกว่าล้าน รวมแล้ว อบจ.มีรายได้ทั้งหมดปีละ 1,400 ล้านบาทสามารถเกลี่ยรายได้จากส่วนอื่นมาโปะครับ เรามีงบต้องใช้ด้านการศึกษา 300 กว่าล้าน นั่นคือที่มาว่าเราพร้อมจะขยายโรงพยาบาลแห่งนี้ไปอำเภอถลาง อาจมีหน่วยบริการทางการแพทย์ที่อำเภอถลาง
  2015-02-07 12:44
 • ผู้ป่วยที่ไม่มีเส้นสายใน รพ. เป็นบุคคลที่น่าเห็นใจมากที่สุด การเดินเข้า รพ.ของรัฐเป็นเรื่องทุกข์ทรมานไปจนถึงถูกทรมานทรกรรมได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งที่เห็นอยู่ว่าแพทย์และผู้ปฏิบัติงานจำนวนหนึ่งทำงานหูดับตับไหม้ไม่ได้พักผ่อน หากจะโทษก็ต้องโทษการบริหารที่ล้มเหลว และการบริหารที่ล้มเหลวเกิดจากโครงสร้างที่พิกลพิการของระบบสุขภาพ ผู้บริหารจะเก่งมาจากไหนก็ล้มเหลวซ้ำซากได้เท่าๆ กัน
  2015-02-07 11:21
 • เมื่อพูดถึงการปฏิรูประบบสุขภาพ ไม่ว่าจะแตะไปที่เรื่องใดก็ตาม ถนนทุกสายล้วนมุ่งมาที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านสุขภาพทั่วประเทศ ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ปัจจัยท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะสังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของโรคติดต่อไม่เรื้อรัง โรคอุบัติใหม่ ภาวะเศรษฐกิจ การเงินการคลังของประเทศ ต่างก็มีพลวัตรของมันไปเรื่อยๆ ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ระบบสาธารณสุขไทย ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกขณะ แล้วในฐานะเป้าใหญ่ที่ทุกฝ่ายคาดหวังจะเห็นการปฏิรูป สธ.มีมุมมองต่อการปรับโครงสร้างระบบสุขภาพอย่างไร?
  2015-02-06 14:12
 • สถานการณ์ความขัดแย้งในระบบหลักประกันสุขภาพรอบล่าสุด ที่ปะทุขึ้นมาปีกว่า และยังคงยืดเยื้อชนิดที่ไม่แน่ใจว่า ถึงที่สุดแล้วสถานการณ์นี้จะจบลงอย่างไรนั้น ประเด็นที่หลายฝ่ายเป็นห่วงคือ ความขัดแย้งครั้งนี้อาจจะกำลังทำให้ระบบสุขภาพไทย ซึ่งมีขอบเขตมากกว่า ระบบหลักประกันสุขภาพหรือระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (แต่เป็นส่วนที่สำคัญมากในระบบสุขภาพไทย) ติดกับดักและไม่สามารถพัฒนาเดินหน้าไปได้อย่างที่ควรจะเป็น ขณะที่มุมมองมองอีกด้าน กลับมองว่า ความขัดแย้งที่เกิดจากความเห็นต่างนั้น จะเป็นตัวที่ก่อเกิดทำให้ระบบสุขภาพของไทยเดินหน้าไปได้ เพราะผ่านการปะทะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนความเห็นต่างจนตกผลึกและนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพในภาพใหญ่ได้
  2015-02-05 08:34
 • รองนายกฯ ชูองค์กรรัฐตาม พ.ร.บ. เฉพาะ ทำงานรวดเร็ว คล่องตัว มีอิสระ บรรลุวัตถุประสงค์ดีกว่าหน่วยงานราชการ แนะ สปช. สนช. ใช้เป็นต้นแบบบริหารหน่วยงานรัฐ ปฏิรูปประเทศ เผยมีแนวโน้มจัดตั้งแบบองค์กระตระกูล ส เพิ่มขึ้น แต่ไม่ควรมีมาก เพราะอาจจะเป็นศูนย์อำนาจใหม่ และทำระบบข้าราชการยุ่งยาก ย้ำหน่วยงานควบคุมกำกับตรวจสอบ ยังควรเป็นหน่วยงานราชการ ห่วงกลายเป็นศูนย์รวมอำนาจใหม่ ละเลยการตรวจสอบ
  2014-11-27 20:09

Pages