กระทรวงมหาดไทย

 • หนังสือพิมพ์สยามรัฐ - นางวันทนีย์ วัฒนะ ผอ.สำนักอนามัยกทม.เปิดเผยว่า กทม.
  2013-09-12 07:58
 • 'พงศพัศ'นำป.ป.ส.ถกใหญ่ ชง'ใบกระท่อม'พ้นยาเสพติด จัดประชุมร่วมกับกระทรวง หน่วยงานสถาบันที่เกี่ยวข้องก่อนสรุป 5 ประเด็น เสนอรมว.ยุติธรรมพิจารณาส่งรมว.สาธารณสุข นำเข้าสู่คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษตัดสินใจขั้นสุดท้าย โดยยึดหลักวิถีชีวิตคนท้องถิ่น พร้อมกับนำกระท่อมมาต่อยอดใช้ประโยชน์หลายๆ ด้าน
  2013-09-11 09:29
 • เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน กล่าวถึงการประชุมการดำเนินการกลุ่มแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตามและบุตรที่เหมาะสมของประเทศไทยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติว่า เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงและอยากให้มีการบูรณาการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีความเกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์ ดังนั้น จะต้องแก้ปัญหาทั้งระบบให้เรียบร้อย จึงให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 3 ชุด โดยคณะทำงานชุดแรกมีหน้าที่เก็บและรวบรวมข้อมูลของแรงงานต่างด้าวให้สมบูรณ์โดยให้เชื่อมโยงกันระหว่างกระทรวงต่าง ๆ และได้มอบให้กระท
  2013-09-09 08:25
 • นพ.สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ปัจจุบันมูลค่าทางการตลาดของสมุนไพรอยู่ที่ 200-300 ล้านบาทต่อปี แต่พบว่ายังมีตลาดที่มีสมุนไพรเป็นส่วนเกี่ยวข้องมูลค่ากว่าพันล้านบาท คือ ตลาดอาหารเสริมจากสมุนไพร และตลาดเครื่องสำอางที่มีตลาดใหญ่กว่ามูลค่านับแสนล้านบาท หากสามารถเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปได้ก็จะทำให้ตลาดสมุนไพรมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การจะขับเคลื่อนทั้งระบบจะต้องมีทิศทางที่ไปในทิศทางเดียวกัน กรมมียุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ แต่ละประเด็นมี 3 วัตถุประสงค์ เช่น ต้นน้ำ ต้องมีวัตถุดิบเพียงพอ กลางน้ำ ต้องมีการผลิตที่ได้ม
  2013-09-08 10:00
 • 'เฉลิม' เตรียมเสนอแต่งตั้งปลัดแรงงานคนใหม่ เข้าครม.ปลายเดือน ก.ย.นี้
  2013-09-03 10:38
 • ยธ.เอาจริง ดันแก้กฎหมายปลด "ใบกระท่อม" พ้นบัญชียาเสพติด "พงศพัศ" เตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งปลูกย่านหนองจอก ยันข้อมูลมีครบ ทั้งงานวิจัย-ผลกระทบความมั่นคง คาด 2 สัปดาห์สรุป
  2013-09-02 09:32
 • ค้านข้ามห้วยนั่งปลัดแรงงาน  พบ'เฉลิม'ขอทราบนโยบาย
  2013-08-26 15:38
 • นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้สถานบริการในสังกัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน ร่วมมือ กับทุกฝ่ายควบคุมจำนวนลูกน้ำยุงลาย เพื่อ ลดป่วยลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง คาดว่าโรคจะคงระบาดต่อไปอีก 1-2 เดือน กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดรณรงค์ให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ร่วมมือ ร่วมใจกันกำจัดลูกน้ำยุงลายตัวการนำโรค ติดต่อกันทุกสัปดาห์ โดยกำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้อย่างสม่ำเสมอเช่น ภาชนะต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้ว ทั้ง
  2013-08-20 10:21
 • แนะ มท.จับมือสปสช.ตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลให้ ขรก.ท้องถิ่น
  2013-07-30 18:11
 • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณา การและเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ว่าเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง กรณีผู้แสวงบุญชาวไทยจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และผู้แสวงบุญมีความเสี่ยงในการติดเชื้อและเดินทางกลับมาไทย รวมทั้งหารือถึงแนวทางฝึกซ้อมแผนกรณีการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าในระดับชาติ
  2013-07-11 09:45
 • มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ ผู้นำท้องถิ่นเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันการระบาดไข้เลือดออก
  2013-06-04 11:44
 •   นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กับสมาคม สมาพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากร อปท. ต่อมาคณะทำงาน สปสช. เชิญผู้แทน สปสช. 12 เขตทั่วประเทศร่วมประชุมกับกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดทำรูปแบบโปรแกรมสำหรับบุคลากร อปท.กรอกข้อมูล แสดงตนเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐรองรับการเบิกจ่ายตรงจากกองทุน
  2013-03-14 10:04

Pages