กรุงเทพมหานคร

 • บ้านเมือง - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็น 1 ใน 22 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงของโลก จากการสำรวจทั่วโลกพบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 8 ล้านคน มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาประมาณ 5 ล้านคน ส่วนอีก 3 ล้านคน ยังไม่เข้าสู่ระบบการรักษา ทั้งนี้ในประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 8 หมื่นคน และในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 11,000-12,000 คน ซึ่งมีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังไม่ทราบว่าตนติดเชื้อวัณโรคและบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษา นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดจึงอาจดื้อยา ยากต่อการรักษา และอาจแพ
  2014-02-18 09:23
 • แนวหน้า - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครกำหนดแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขในปี 2557 ให้สำนักอนามัยปฏิบัติการเชิงรุก เน้นเรื่องการดูแลสุขภาวะของประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายมหานครแห่งความสุข ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  2014-02-04 10:43
 • ข่าวสด - กทม. - นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นช่วงที่มีการบริโภคสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก จึงมอบหมายให้สำนักอนามัย และสำนักงานเขต เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดนกตามฤดูกาลเป็นประจำทุกปี และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นตรวจอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดรถตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
  2014-01-20 10:51
 • แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการปฏิรูปปรับโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย เกิดประโยชน์กับประชาชนที่สุด และไม่ให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต โดยใช้ยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพ เป็นการบริหารจัดการร่วมอย่างมี ธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ใน 4 ด้านคือ กำลังคน งบประมาณ การลงทุนร่วมและการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะยาและเวชภัณฑ์ที่มาใช้ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเริ่มดำเนินการมาครบ 1 ปีแล้ว อยู่ระหว่างการประเมินผลการดำเนินงาน เบื้องต้นจากการไ
  2014-01-20 10:01
 • มติชน - เมื่อวันที่ 8 มกราคม น.ส.ศุภิสรา ฑิรากัณฐิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มพบเห็นการแจกของชำร่วยและของรางวัลที่เป็นสิ่งของเลียนแบบซองบุหรี่ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันวิชาการประจำปี 2556 ของโรงเรียน จากการสอบถามจากเด็กนักเรียนที่ได้รับของรางวัลนั้น เด็กตอบว่าชอบเพราะสวยดี และดีใจที่ได้ของ ในขณะที่ยังไม่ทราบว่าเป็นสิ่งเลียนแบบซองบุหรี่ เมื่อผู้ปกครองชี้แนะว่าเป็นลักษณะของซองบุหรี่ เด็กจึงรู้สึกตกใจ และส่งมอบให้ผู้ปกครองไป
  2014-01-09 08:50
 • คมชัดลึก - นพ.พงษ์ศักดิ์ ศรีมุษิกโพธิ์ ผู้ประสานงานคลินิกชุมชนอบอุ่น เขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์เท่านั้นที่เป็นผู้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งแพทย์ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนได้ รวมทั้งการออกไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนอกสถานที่มีกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนดให้สิทธิ์ในการออกตรวจเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น ไม่รวมคลินิกเอกชน ทำให้ผลการตรวจคัดกรองน้อยลง ยกตัวอย่าง กลุ่มสาวโรงงาน หากไม่ไปตรวจคัดกรองถึงโรงงาน ก็เป็นเรื่องยากที่ผู้ประกอบการจะอนุญาตให้แรงง
  2013-12-02 07:29
 • แนวหน้า - แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความเป็นห่วงในเรื่องสุขอนามัยในพื้นที่ชุมนุมทุกกลุ่ม โดยขณะนี้มีการเฝ้าระวังติดตามการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ชุมนุมทุกกลุ่ม เนื่องจากการที่มีคนมาชุมนุมร่วมกันจำนวนมากย่อมมีโอกาสที่จะเกิดโรคติดต่อขึ้นได้ โดย สิ่งที่น่าห่วงและเฝ้าระวังคือโรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ที่จะติดต่อกันได้ทางการหายใจ โรคติดต่อทางระบบทางเดินอาหารจากอาหารและน้ำดื่ม จึงขอแนะให้รับประทานอาหารร้อนที่ทำใหม่ น้ำดื่มควรเป็นขวดที่มีฝาปิดสนิทเพราะจะช่วยป้องกันได้ นอกจากนี้ก็ยังมีโรคเครียดจากภาวะการชุมนุม ผู้เข้าร่วม ชุมนุมทุกกลุ่ม ต้องรู
  2013-11-28 15:14
 • เดลินิวส์ - ในยุคที่ประชาธิปไตยกำลังเบ่งบาน ประชาชนหันมาสนใจเหตุบ้านการเมืองกันอย่างล้นหลาม ต่างคนก็พยายามแสดงออกทางความคิดตามสิทธิของตน การชุมนุมของคนหลากหลายกลุ่มต่างความคิดจึงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ
  2013-11-25 10:44
 • ไทยโพสต์ - แพทย์แนะสำรวจจิตใจตัวเองเครียดทางการเมืองหรือไม่ หากครบ 3 ข้อ หงุดหงิด นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน เข้าข่ายเครียดสะสม ย้ำโต้ตอบผ่านสื่อออนไลน์ยิ่งทำให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เพราะขาดความยั้งคิด เตือนเกิดโรคร้าย ทั้งเครียดลงกระเพาะ ปวดหัว ความดัน โรคหัวใจ ต้องหาทางผ่อนคลายหันเข้าหาธรรมะ
  2013-11-14 13:08
 • สยามรัฐ - กทม.เผยผู้ป่วยกว่าครึ่งมักไม่รู้ตัวว่าเป็นจับมือสมาคมฯ-เอกชนบริการคัดกรองโรคฟรีเพื่อป้องกัน-ควบคุมไว้ก่อนสายไปได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.ทั้ง 68 แห่ง
  2013-10-23 09:56
 • แนวหน้า - ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการสำนักอนามัยร่วมการแถลงข่าว ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยโครงการดังกล่าวเป็นการป้องกันการกลับมาระบาดของโรคคอตีบในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายในงานแถลงข่าวสำนักอนามัยได้นำวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก สูตรสำหรับผู้ใหญ่ ป้องกัน 2 โรคในเข็มเดียวกัน ให้บริการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และประชาชนผู้สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย
  2013-10-18 11:49
 • คมชัดลึก - ดร.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำ เสนอเรื่อง "ความเสียหายที่เกิดจากแอลกอฮอล์" ในพิธีเปิดการประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก ครั้งที่ 2 (Global Alcohol Policy Conference 2013) ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมโคเอ็ก กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีผู้ทำงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก 45 ประเทศทั่วโลก ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้ดื่มแต่มาจากคนที่ดื่มเป็นเรื่องที่ยังมีการพูดถึงน้อย ไม่ครอบคลุมผลต่อคนอื่นระยะยาว สิ่งที่ไทยควรดำเนินการคือ บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้คนดื่มอย่างมีความ
  2013-10-08 09:12

Pages