กรุงเทพมหานคร

 • นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อม นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) จัดโดย วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อสารมวลชนและองค์กรต่างๆ ณ ห้องประชุมพี.เอ. ไนติงเกล ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
  2015-07-17 09:37
 • เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 30 คน เริ่มดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์
  2015-07-17 09:27
 • “คลินิกชุมชนอบอุ่น” พร้อมหนุนนโยบาย “ทีมหมอครอบครัว” อุดช่องว่างพื้นที่ กทม. พร้อมเผยปัญหางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขต กทม. เหตุเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขไม่เพียงพอ แต่ไม่ยอมกระจายงานให้คลินิกเอกชน เพราะจะทำได้รับงบรายหัวลด แนะต้องปรับวิธีบริหารงบประมาณ หนุนงบบุคลากรเพิ่มเติม ยันต้องดึงภาคเอกชนเข้าร่วม ชี้งานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ กทม.ทำได้ไม่ถึงครึ่งของประชากร
  2015-06-10 16:33
 • ไทยรัฐ - กทม. เดินหน้า สร้างร.พ. 4 มุมเมือง จ่อ ผุดร.พ."หลวงพ่อวัดปากน้ำ"ในเขตดอนเมือง คาด เมื่อสร้างเสร็จ คนกทม.และปริมณฑล ได้รับประโยชน์ 1.2 ล้านคน
  2014-03-28 07:01
 • แนวหน้า - แพทย์หญิงวันทนี วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกภายหลังพบผู้ป่วย เสียชีวิตที่เขตห้วยขวาง ว่า โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญรณรงค์ให้ความรู้ การป้องกันควบคุมโรค และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมาอย่างต่อเนื่อง ในกรณีพบผู้ป่วยเสียชีวิตที่สงสัยว่าเป็น โรคไข้เลือดออกนั้น สำนักอนามัยโดยกองควบคุมโรคติดต่อ ได้ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Bangkok SRRT) ลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนโรค เบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิต เป็นหญิง อายุ 21 ปี มีโรคประจำตัวคือโรคไต เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่หากเป็นไข้เลือดออกจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ อย
  2014-03-11 10:00
 • แนวหน้า - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงนโยบายด้านสตรีของกรุงเทพมหานคร 3 เรื่องใหญ่ที่ดูแลสตรี ซึ่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความรุนแรงที่กระทำ ต่อสตรีอันเป็นปัญหาของครอบครัวที่พบมากอยู่ในปัจจุบัน
  2014-03-10 11:53
 • ข่าวสด - กทม. - เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 5 มี.ค. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกทม. เป็นประธานการประชุมเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สังกัดกทม. ในการหาข้อสรุปและแสดงจุดยืนเทิดทูน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 1.ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2.ต่อต้านการใช้ความรุนแรง และ 3.ดูแลสุขภาพประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณารูปแบบการดำเนินกิจกรรมด้วย โดยวันที่ 8 มี.ค. นี้ จะสรุปอีกครั้ง ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมเครือข่ายฯ เพื่อ ขอความเห็นชอบในวันที่ 13 มี.ค.
  2014-03-06 08:27
 • มติชน - กทม.เซ็งกำจัดลูกน้ำยุงล้มเหลว ชี้บ้านมีรั้วไม่ร่วมมือ 'หมอประเสริฐ'เตือนปีนี้ระวังไข้หวัดใหญ่รุนแรง เฝ้าระวังไข้เลือดออก ไอกรน คอตีบ โรคหัด ไข้สมองอักเสบ ไข้หวัดนก กลับมาระบาดอีก
  2014-03-04 08:20
 • ฐานเศรษฐกิจ - ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้รับแจ้งเหตุเสียงดังคล้ายปืนและระเบิดบริเวณใกล้เวทีสวนลุมพินี เกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็น ชาย 1 คน นำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพทย์ทำการรักษาและให้รอสังเกตอาการ สำหรับสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่การปะทะจากเหตุชุมนุม นับจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556- 25 กุมภาพันธ์ 2557 ในเขตกรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น 719 ราย และเสียชีวิตรวม 20 ราย เหตุเกิดในต่างจังหวัด มีผู้บาดเจ็บ 44 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวม 45 ราย (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)
  2014-02-25 15:31
 • บ้านเมือง - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็น 1 ใน 22 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงของโลก จากการสำรวจทั่วโลกพบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 8 ล้านคน มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาประมาณ 5 ล้านคน ส่วนอีก 3 ล้านคน ยังไม่เข้าสู่ระบบการรักษา ทั้งนี้ในประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 8 หมื่นคน และในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 11,000-12,000 คน ซึ่งมีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังไม่ทราบว่าตนติดเชื้อวัณโรคและบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษา นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดจึงอาจดื้อยา ยากต่อการรักษา และอาจแพ
  2014-02-18 09:23
 • แนวหน้า - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครกำหนดแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขในปี 2557 ให้สำนักอนามัยปฏิบัติการเชิงรุก เน้นเรื่องการดูแลสุขภาวะของประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายมหานครแห่งความสุข ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  2014-02-04 10:43
 • ข่าวสด - กทม. - นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นช่วงที่มีการบริโภคสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก จึงมอบหมายให้สำนักอนามัย และสำนักงานเขต เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดนกตามฤดูกาลเป็นประจำทุกปี และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นตรวจอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดรถตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
  2014-01-20 10:51

Pages