กรุงเทพมหานคร

 • คมชัดลึก - นพ.พงษ์ศักดิ์ ศรีมุษิกโพธิ์ ผู้ประสานงานคลินิกชุมชนอบอุ่น เขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์เท่านั้นที่เป็นผู้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งแพทย์ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนได้ รวมทั้งการออกไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนอกสถานที่มีกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนดให้สิทธิ์ในการออกตรวจเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น ไม่รวมคลินิกเอกชน ทำให้ผลการตรวจคัดกรองน้อยลง ยกตัวอย่าง กลุ่มสาวโรงงาน หากไม่ไปตรวจคัดกรองถึงโรงงาน ก็เป็นเรื่องยากที่ผู้ประกอบการจะอนุญาตให้แรงง
  2013-12-02 07:29
 • แนวหน้า - แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความเป็นห่วงในเรื่องสุขอนามัยในพื้นที่ชุมนุมทุกกลุ่ม โดยขณะนี้มีการเฝ้าระวังติดตามการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ชุมนุมทุกกลุ่ม เนื่องจากการที่มีคนมาชุมนุมร่วมกันจำนวนมากย่อมมีโอกาสที่จะเกิดโรคติดต่อขึ้นได้ โดย สิ่งที่น่าห่วงและเฝ้าระวังคือโรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ที่จะติดต่อกันได้ทางการหายใจ โรคติดต่อทางระบบทางเดินอาหารจากอาหารและน้ำดื่ม จึงขอแนะให้รับประทานอาหารร้อนที่ทำใหม่ น้ำดื่มควรเป็นขวดที่มีฝาปิดสนิทเพราะจะช่วยป้องกันได้ นอกจากนี้ก็ยังมีโรคเครียดจากภาวะการชุมนุม ผู้เข้าร่วม ชุมนุมทุกกลุ่ม ต้องรู
  2013-11-28 15:14
 • เดลินิวส์ - ในยุคที่ประชาธิปไตยกำลังเบ่งบาน ประชาชนหันมาสนใจเหตุบ้านการเมืองกันอย่างล้นหลาม ต่างคนก็พยายามแสดงออกทางความคิดตามสิทธิของตน การชุมนุมของคนหลากหลายกลุ่มต่างความคิดจึงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ
  2013-11-25 10:44
 • ไทยโพสต์ - แพทย์แนะสำรวจจิตใจตัวเองเครียดทางการเมืองหรือไม่ หากครบ 3 ข้อ หงุดหงิด นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน เข้าข่ายเครียดสะสม ย้ำโต้ตอบผ่านสื่อออนไลน์ยิ่งทำให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เพราะขาดความยั้งคิด เตือนเกิดโรคร้าย ทั้งเครียดลงกระเพาะ ปวดหัว ความดัน โรคหัวใจ ต้องหาทางผ่อนคลายหันเข้าหาธรรมะ
  2013-11-14 13:08
 • สยามรัฐ - กทม.เผยผู้ป่วยกว่าครึ่งมักไม่รู้ตัวว่าเป็นจับมือสมาคมฯ-เอกชนบริการคัดกรองโรคฟรีเพื่อป้องกัน-ควบคุมไว้ก่อนสายไปได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.ทั้ง 68 แห่ง
  2013-10-23 09:56
 • แนวหน้า - ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการสำนักอนามัยร่วมการแถลงข่าว ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยโครงการดังกล่าวเป็นการป้องกันการกลับมาระบาดของโรคคอตีบในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายในงานแถลงข่าวสำนักอนามัยได้นำวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก สูตรสำหรับผู้ใหญ่ ป้องกัน 2 โรคในเข็มเดียวกัน ให้บริการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และประชาชนผู้สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย
  2013-10-18 11:49
 • คมชัดลึก - ดร.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำ เสนอเรื่อง "ความเสียหายที่เกิดจากแอลกอฮอล์" ในพิธีเปิดการประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก ครั้งที่ 2 (Global Alcohol Policy Conference 2013) ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมโคเอ็ก กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีผู้ทำงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก 45 ประเทศทั่วโลก ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้ดื่มแต่มาจากคนที่ดื่มเป็นเรื่องที่ยังมีการพูดถึงน้อย ไม่ครอบคลุมผลต่อคนอื่นระยะยาว สิ่งที่ไทยควรดำเนินการคือ บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้คนดื่มอย่างมีความ
  2013-10-08 09:12
 • หนังสือพิมพ์คมชัดลึก - กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยผนึกกำลังโรงพยาบาลภาครัฐ เอกชน และศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 117 แห่ง ร่วมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก 22 ประเทศ ที่มีอัตราการป่วยด้วยวัณโรคมากที่สุดในโลก
  2013-10-01 11:00
 • แนวหน้า - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องในวันโรคพิษสุนัขบ้าโลก โดยสำนักอนามัยร่วมกับ 50 สำนักงานเขต ตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 2-16 กันยายน 2556 มีผู้นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 263,000 ตัว มีทั้งสุนัข แมวและสัตว์อื่นๆ กทม.มีเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนให้กับสุนัขที่มีเจ้าของซึ่งมีอยู่ประมาณ6 แสนตัว และสุนัขจรจัดที่มีประมาณ 1 แสนกว่าตัว ให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันการกลับมาระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
  2013-09-30 10:27
 • พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย  กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าที่ระบาดในขณะนี้ว่า กทม.โดยศูนย์สาธารณสุขทั้ง 50 เขตเปิดให้บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคแก่สัตว์เลี้ยง  โดยสถิติสุนัขและแมวจรจัดซึ่งจากผลสำรวจในปี 2553 พบว่ามีจำนวน 102,490 ตัว กทม.ได้พยายามเข้าไปจัดการ รวบรวม ไปยัง สถานกักกันสัตว์เขตประเวศเพื่อสังเกตอาการว่าเข้าข่ายเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ และหากพบว่าไม่เป็นจะดำเนินการทำหมันให้และนำไปดูแลต่อที่กักกันสัตว์ทับทัน จ.อุทัยธานี ทั้งนี้เขตที่พบว่ามีสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แก่เขตลาดกระบัง 9 ตัว พระโขนง 5 ตัว บางนา 4 ตัว ประเวศ 4 ตัว ดุสิต 1 ตัว บางขุนเทียน 2
  2013-09-10 09:07
 • การควบคุมป้องกันวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ แนวโน้มดีขึ้น แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว เนื่องจากไม่สามารถทราบตัวเลขที่แท้จริงได้ กทม.ขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขออกกฎหมายบังคับให้แรงงานต่างด้าวทุกคนเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ อีกทั้งพร้อมเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัณโรคจากโรงพยาบาลทุกสังกัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่
  2013-08-30 10:23
 • นายพีระพงษ์ สายเชื้อรองปลัด กทม.เปิดเผยว่าสถานการณ์วัณโรคในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญหาที่พบขณะนี้อยู่ในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่มีการลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้ลงทะเบียน สำหรับแรงงานต่างด้าว ที่ลงทะเบียนไว้จะมีระบบประกันสุขภาพ ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อีกทั้งแรงงานบางคนอาจติดเชื้อวัณโรคแต่ไม่ทราบว่าตนเป็นโรคดังกล่าวและไม่ได้เข้ารับการรักษาก็ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบหาจำนวนผู้ติดเชื้อวัณโรคที่แท้จริงได้
  2013-08-29 08:57

Pages