กรุงเทพมหานคร

 • เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงข่าวว่า ตามที่ กทม.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (ซีดีซี) ดำเนินโครงการศึกษายาทินอฟโฟเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสเอดส์กับผู้ใช้ยาเสพติดที่สมัครใจเข้าโครงการ ตั้งแต่ปี 2548 รวม 2,413 ราย พบว่าอาสาสมัครทุกรายได้รับยาทินอฟโฟเวียฟรีอย่างสม่ำเสมอ และได้รับความรู้และเข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์และจากการฉีดยาเสพติด รวมถึงได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ ได้รับแจกถุงยางอนามัย และน้ำยาล้างเข็มด้วย
  2013-06-14 06:12
 •  
  2013-04-17 10:11
 •   นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากมาใช้บริการร.พ.ในสังกัดกทม. คิดเป็นร้อยละ 30 แต่ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ทำให้กทม.ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี โดยบางปีต้องใช้งบประมาณกว่า 800 ล้านบาท ขณะที่ปี 2554 ต้องใช้งบฯ 300-400 ล้านบาท ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวทำให้แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ต้องรับภาระอย่างหนักจนขอลาออกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรดังกล่าว
  2012-09-27 09:13
 • กทม.พัฒนาระบบส่งต่อดูแลสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด 6 สัปดาห์ ถึงบ้านอย่างครบวงจร เชื่อมประสานโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่ กับศูนย์บริการสาธารณสุข มุ่งส่งเสริมสุขภาพภูมิคุ้มกันโรค พร้อมเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง เพื่อมารดาและทารกมีสุขภาพกายใจแข็งแรง
  2012-07-04 10:25
 • กทม .จับมือ เครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดอบรมอาสาสมัครร่วมใจต้านภัยวัณโรคกระตุ้นเตือนประชาชน เฝ้าระวังและตระหนักถึงภัยวัณโรค พร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้ได้รับการตรวจรักษาตั้งแต่เริ่มแรก เดินหน้าหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรคและลดจำนวนผู้เสียชีวิต
  2012-05-23 10:24

Pages