กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

 • “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” ชี้ รพ.รัฐ ไม่มี “ขาดทุน” เแต่อาจ “ขาดสภาพคล่อง” ได้ เหตุรัฐให้งบดำเนินการทุกปี แถมจ่ายเงินเดือนบุคลากร รพ. เสนอ “กรมบัญชีกลาง” วิเคราะห์บัญชี รพ.ขาดสภาพคล่อง หาต้นตอเหตุหนี้สะสม หลัง 12 ปี ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตกเป็นจำเลยทำ รพ.ขาดสภาพคล่อง แนะทางออก รพ.รัฐส่วนหนึ่งควรออกนอกระบบ หาดอยกอยู่ภายใต้กำกับ สธ.จะทำให้เกิดข้อจำกัดการแก้ไขปัญหา เผยที่ผ่านมามีบาง รพ.ที่อยู่ภายใต้อปท.ก็สามารถดำเนินการได้ดี 
  2015-01-27 15:09
 • “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” ค้าน สช.ทำเขตสุขภาพ ระบุซ้ำซ้อนเขตของสปสช.และเขตของสธ. แถมไม่มีบทบาทใหม่ ซ้ำยังคล้ายการทำสมัชชาสุขภาพ ชี้ไม่ช่วยสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพได้ ไม่แน่ใจ สช.เข้าใจเรื่องลดเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาเมื่อพูดเรื่องรวม 3 กองทุน ไม่เห็นมีใครสนับสนุน งง ทำไมรีบร้อนไม่รับฟังความเห็นประชาชนก่อน
  2015-01-07 13:15
 • หมออารักษ์วอนสธ.รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ อย่าทำอะไรนอกกฎเกณฑ์ ชี้ 12 ปีที่ผ่านมาของบัตรทอง ช่วยคนไทยเข้าถึงรักษา ประชาชนมีส่วนร่วม ด้านหมอวรวิทย์ขอสธ.และสปสช.หามาตรการให้รพ.ชายแดนอยู่ได้ ให้สปสช.มองหลักมนุษยธรรมด้วย อย่ายึดแต่ข้อกฎหมายอย่างเดียว ขณะที่เครือข่ายผู้ป่วยยันขอให้ย้ายปลัดสธ.เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ส่วนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ขอให้ยกระดับบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มช่องทางให้บริการ แก้ปัญหาบุคลากรสธ.ไม่เพียงพอ เผย 3 เดือนแล้วแต่ยังไม่เห็นผลงานรูปธรรม
  2015-01-05 15:31
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพออกแถลงการณ์ เรียกร้อง สธ. สปสช.ทำหน้าที่ อย่าล้วงลูกข้ามหน่วยงาน ขอให้ปรองดองเพื่อประชาชน แนะร่วมกันทำแผนงบรายหัวสะท้อนต้นทุน ให้สามารถดูแลประชาชนได้มีประสิทธิภาพ ชี้บอร์ดสปสช.ซื้อเวลาให้ปลัดสธ.จ้องดึงเงินไปที่เขตสุขภาพสธ. จี้สธ.ให้ข้อมูลโปร่งใส ทั้งปัญหารพ.ขาดทุน และเกณฑ์ให้เขตสุขภาพเกลี่ยงบ พัฒนากำลังคนให้เพียงพอ จะออกนอกระบบ หรือกระจายอำนาจ จี้สปสช.เปิดข้อมูลบริหารงบกองทุนย่อย ทำให้ผู้ป่วยได้รักษาตั้งแต่ปฐมภูมิถึงตติยภูมิอย่างไร เตือนบอร์ดสปสช.ตระหนักทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชน แม้บอร์ดส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บัตรทอง ส่วนปัญหาคนไร้สถานะ สธ.ต้องบริหารมีประสิทธิภาพ แฉมีเงินเหลือบานทุกปี เพราะคนเข้าไม่ถึงการรักษา ดันบอร์ดสปสช.ตีความใหม่เรื่องการดูแลคนไร้สถานะ ชี้ต้องกล้าเห็นต่างในฐานะตัวแทนประชาชน
  2014-12-13 14:09
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ยื่นข้อเสนอปฏิรูประบบสุขภาพ ลดเหลื่อมล้ำ สร้างสุขภาพมาตรฐานเดียว ให้กมธ.ปฏิรูปสาธารณสุข สปช.ด้านสังคม และประธานกมธ.ยกร่างรธน. ให้รวม 3 กองทุนสุขภาพเป็นกองทุนเดียว ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ชี้สิทธิรักษาประกันสังคมต่ำที่สุด เบื้องต้นขอให้ผู้ประกันตนมารวมกับบัตรทอง ส่วนเงินที่จ่ายสมทบทุกเดือนให้เป็นกองทุนชราภาพแทน
  2014-12-02 20:06
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เตรียมบุกรัฐสภา เข้าพบ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เสนอรวม 3 กองทุน โยกสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมไปใช้สิทธิเดียวกับบัตรทอง พร้อมย้ายเงินสมทบจากรัฐ 7,000-10,000 ล้านบาท ให้ สปสช.บริหาร ส่วนเงินสมทบผู้ประกันตนเข้ากองทุนชราภาพ เสนอรพ.รัฐที่พร้อมให้ออกนอกระบบ บริหารอิสระ กระจายอำนาจแบบ รพ.บ้านแพ้ว
  2014-12-02 08:22
 • “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” พร้อม “เครือข่ายผู้ป่วย” บุกยื่นหนังสือ “รมว.สธ.” เร่งแก้ความขัดแย้งภายในระบบสาธารณสุข ยันจุดยืนคง 9 กองทุนย่อยในกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา ด้าน “หมอรัชตะ” ระบุ คิดต่างถือเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงาน ส่วนข้อเสนอ สธ.ยังอยู่ระหว่างดำเนินการของอนุกรรมการการเงินการคลัง ดร.คณิศ เป็นประธาน   
  2014-10-30 15:32
 • “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” ห่วงความขัดแย้ง สธ.-สปสช.บานปลาย ผู้ปฏิบัติงานสับสนเหตุนโยบายไม่ชัด หวั่นกระทบประชาชน เข้าไม่ถึงการรักษา เตรียมเข้าพบหมอรัชตะ 30 ต.ค.นี้ จี้ทำหน้าที่รมต.เร่งแก้ไขปัญหาหลังนั่งบริหารร่วม 3 เดือน ยึดหลักปกป้อง “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” พร้อมขอเป็นเจ้าภาพเปิดเวทีประสานพูดคุยเพื่อหาทางออก ห่วงขาดการมีส่วนร่วมหากสธ.จะขอเป็นผู้จัดสรรงบเอง เพราะไม่มีกลไกการมีส่วนร่วมจากประชาชน จะทำให้ถอยหลังเข้าคลอง
  2014-10-29 13:39
 • เครือข่ายสหวิชาชีพรพช.ภาคใต้ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์จี้ สธ.หยุดเคลื่อนไหวสร้างระบบรวมศูนย์การจัดการระบบสุขภาพ หลังมีม็อบแพทย์ พยาบาล บุกสปสช.เขต 12 สงขลา ร้องสปสช.จัดสรรงบ 30 บาทไม่เป็นธรรม แถลงการณ์ชี้เป็นความพยายามของปลัดสธ.ที่จะดึงงบไปจัดสรรเองให้เขตสุขภาพ ทำลายหลักการถ่วงดุล ผู้ให้บริการและผู้ซื้อบริการ
  2014-10-20 23:36
 • สปช.สาธารณสุขเสนอปฏิรูปสามกองทุนสุขภาพมาตรฐานเดียว โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ ทั้งทำคลอด ทำฟัน จวกประกันสังคมสิทธิเดียววิ่งตามสิทธิอื่น
  2014-10-17 23:21
 • “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” ยื่นหนังสือค้านข้อเสนอสธ. หลังสธ.เดินหน้าไม่เลิก ส่งหนังสือถึงสปสช.ขอชงคณะอนุการเงินการคลังฯ พิจารณาจัดสรรงบปี 58 ส่งตรงยังเขตบริการสุขภาพ พร้อมยุบกองทุนเฉพาะโรค หวั่นกระทบหน่วยบริการและประชาชน แถมผิดหลักการ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชี้หากเดินหน้าประชาชน 49 ล้านคนค้านแน่นอน ด้าน “นิมิตร์” ยันกองทุนเฉพาะโรค ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา แถมลดภาระ รพ. เผยปี 58 เตรียมจัดงบรวมจัดซื้อยามะเร็ง ขณะที่ “แพทย์ชนบท” ระบุ สธ.เดินหน้าเขตบริการสุขภาพ ผิดข้อตกลง คสช.เดินหน้า “เขตสุขภาพประชาชน” ไม่ฟังเสียงประชาชน พร้อมหวั่นหาก ปลัด สธ. นั่งเก้าอี้ รมว.สธ. วุ่นแน่ เชื่อประชาชนแต่งดำทั้งประเทศ
  2014-08-28 14:13
 • ในอดีตก่อนมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาระค่าใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในด้านสาธารณสุขอยู่ในสัดส่วนที่สูงมากกว่าที่ภาครัฐใช้ในการสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุข จนเป็นเหตุให้ภาคครัวเรือนต้องประสบกับภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพส่วนใหญ่ตกมาอยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มมีการตั้งคำถามกับความยั่งยืนของระบบสุขภาพในระยะยาว จึงเป็นที่มาของข้อเสนอเรื่อง “ร่วมจ่าย” ซึ่งยังเป็นประเด็นข้อถกเถียงในสังคมว่า แนวทางการบริหารการเงินการคลังแบบใดจึงจะเหมาะสมกับระบบหลักประกันสุขภาพไทย
  2014-08-20 15:47

Pages