กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

 • นับถอยหลังการกลับมาเก็บ ๓๐ บาท ตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้โรงพยาบาลระดับอำเภอขึ้นไป สามารถเก็บค่าบริการจากผู้ป่วย ๓๐ บาททุกครั้งที่ไปรับบริการและรับยา และได้กำหนดยกเว้นบุคคลที่ไม่ต้องจ่าย จำนวน ๒๑ กลุ่มบุคคล ซึ่งจะเริ่มในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ แต่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติ
  2012-08-28 20:14
 •   เครือข่ายผู้บริโภค 20 จังหวัดภาคอีสาน ในกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และกลุ่มคนรักประกันสุขภาพภาคเหนือ  ค้านเก็บ 30 บาทรักษาทุกโรค เผยพรรคเพื่อไทยหวังประโยชน์แค่รักษาหน้าทำตามนโยบายพรรค แต่ไม่เกิดประโยชน์ด้านบริการสุขภาพ พร้อมวางเครือข่ายให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง 20 จังหวัดอีสานรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจถึงข้อเสียนโยบายดังกล่าว
  2012-08-23 09:42
 •   เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2555 กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพออกแถลงการณ์ค้านมติบอร์ดสปสช.ที่ให้เก็บเงิน 30 บาท ในการใช้บริการสาธารณสุขในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนี้ กรณีที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขดึงดันนำนโยบายเก็บค่าธรรมเนียมร่วมจ่ายค่ารับบริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการทุกครั้งๆละ ๓๐ บาทกลับมาดำเนินการและอาศัยเสียงข้างมากในที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้พิจารณาอนุมัตินั้น
  2012-06-13 19:37
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยื่นหนังสือถึงยิ่งลักษณ์เรียกร้องทบทวนเก็บเงิน 30 บ. ชี้ทำให้ประชาชนรู้สึกด้อยค่าเหตุต้องชี้แจงไม่พร้อมจ่ายเพราะยากจน เผยปัญหาฉุกเฉิน 3 กองทุน ยังไม่รวมผู้ประสบภัยจากรถ แนะดึงเข้าร่วมให้เป็นมาตรฐานเดียว ส่วนรพ.เอกชนที่มีปัญหาเรียกเก็บเงินเพิ่มให้รัฐบาลเร่งเจรจาชดเชยให้เหมาะสม
  2012-06-11 19:12
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพหนุนรัฐบาลเดินหน้าสร้างระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว ใช้รูปแบบเหมือนระบบฉุกเฉิน 3 กองทุน เสนอรัฐบาลทำเรื่องมะเร็ง คู่กับไตและเอดส์ ชี้มะเร็งเป็นสาเหตุการตายสูงสุดคนไทย ถ้าลดเหลื่อมล้ำได้จะช่วยคนได้อีกมาก เตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ให้นำกองทุนผู้ประสบภัยจากรถ เข้าโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินด้วย ยืนยันไม่เห็นด้วยกับการเรียกเก็บเงิน 30 บาท เรียกร้องนายกกำกับลดความเหลื่อมล้ำ เพราะขอบเขตเกินภารกิจของสธ. แต่เกี่ยวพันหลายกระทรวง ทั้งเรื่อง ราคายา ประกันสังคม กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ
  2012-06-07 19:30
 • วัคซีนมะเร็งปากมดลูก ไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนต์ ไม่คุ้มค่าในการจัดซื้อ จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพเจอปัญหา เพราะรัฐบาลเพื่อไทย ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวของคนในบัตรทอง นี่คือขบวนการล้มระบบหลักประกันสุขภาพอย่างแท้จริง
  2012-05-20 10:28

Pages