กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม

  •   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการประชุมเรื่อง "การพัฒนากระทรวงสาธารณสุข" ว่า ในการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เดิมจะดำเนินในรูปแบบกองทุนย่อยต่างๆ โดยให้สถานพยาบาลนำผลการทำงานมาเบิกตามเป้าชี้วัดของกองทุนย่อย จากนี้การเบิกจ่ายลักษณะนี้จะต้องลดน้อยลง โดยจะจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวไปยังเขตบริการทั้ง 12 เขตของ สธ. ส่วนสถานพยาบาลจะเบิกที่เขตบริการแทน
    2013-03-13 11:23

Pages