กองทุนกีฬา

 • บทความจาก สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ที่ระบุว่า "มีความเหมาะสมที่รัฐธรรมนูญจะกำหนดให้มีบทบัญญัติในการควบคุมการออกกฎหมายภาษีเฉพาะ เพื่อกำหนดกรอบในการตั้งกองทุนต่างๆ เพื่อรักษาวินัยการคลังในอนาคต อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติในปัจจุบันของร่างรัฐธรรมนูญยังมีปัญหามาก เพราะไปยกเลิกกองทุนที่จำเป็นต้องมีความเป็นอิสระ และห้ามจัดเก็บภาษีเฉพาะโดยเด็ดขาด ซึ่งทำให้ประเทศขาดโอกาสในการใช้เครื่องมือทางการคลังที่สำคัญไป ในขณะเดียวกันร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่มีความรัดกุมพอ เพราะไม่ครอบคลุมถึงกองทุนที่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข"
  2015-08-08 12:22
 • คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ เป็นข่าวได้ไม่ทันนกกระจอกกินน้ำ ว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะให้กองทุน "ภาษีบาป" ต้องของบประมาณผ่านรัฐสภา ก็โดนภาคีเครือข่ายหมื่นล้านรุมด่า จนกรรมาธิการถอยกรูด
  2015-08-08 11:23
 • เว็บไซต์แนวหน้ารายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ส.ค.58 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีข้อเสนอให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ในส่วนของการคลังและงบประมาณ ว่าด้วยการใช้เงินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ จากภาษีสุราและยาสูบ ว่า เรื่องสื่อตนไม่คิดไปตัดเงินเขาเลย เพียงแต่ทำให้โปร่งใส ว่าจะทำอย่างไร หามาตรการแล้วไปคิดกันมา ทั้งไทยพีบีเอส และ สสส.ซึ่งได้ให้หน่วยงานไปตรวจสอบความโปร่งใสข้างในอยู่ เป็นการตรวจสอบตามปกติ ที่ทุกหน่วยงาน ทุกกองทุนจะต้องมีการตรวจสอบ โดยจะให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เข้าไปดู ยืนยันไปตรวจสอบ ไม่ได้ไปกลั่นแกล้ง ซึ่งการไปตรวจสอบเพื่อทำให้มันถูก
  2015-08-07 18:05
 • 579 องค์กรภาคีสุขภาพ ยื่นหนังสือ “มานิจ” รองประธาน กมธ.ยกร่าง รธน. ค้านข้อเสนอร่าง รธน.เลิกเก็บ "ภาษีบาป" ชี้ 5 เหตุผลทำชาติเสียผลประโยชน์ แถมยังอุ้ม "บริษัทบุหรี่-เหล้าข้ามชาติ" ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ารัฐ ด้าน “มานิจ” ระบุยังมีความเห็นไม่ตรงกันในหลายประเด็น แจง กมธ.หลายคนห่วงการใช้เงิน สสส. ไทยพีบีเอส และกองทุนกีฬา ให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ เตรียมนำข้อเสนอเข้าหารือ 10-11 ส.ค.นี้ 
  2015-08-07 10:00
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ ถึงแนวคิดในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 190  เกี่ยวกับการจัดเก็บและจัดสรรภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ(Earmarked Tax) ให้กลับเข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติ ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดสรรงบฯให้กับ 3 องค์กรใหญ่ อย่างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมไปถึงกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ที่จะเริ่มขับเคลื่อนในปีนี้
  2015-08-07 09:32
 • เว็บไซต์สยามรัฐ : ‘คำนูณ’ โฆษก กมธ.ยกร่าง รธน.คาดอาจทบทวนบทบัญญัติ สสส. ไทยพีบีเอส กองทุนกีฬา เสนอองค์กรที่ตั้งก่อนมี รธน.ใหม่ ยังคงใช้ Earmarked Tax เหมือนเดิม ไม่ต้องผ่าน พ.ร.บ.งบรายจ่ายประจำปี พร้อมปรับข้อความให้คลายตัวลง ไม่ห้ามออกกฎหมายตั้งองค์กร Earmarked Tax แต่ให้คำนึงถึงวินัยการคลัง ระบุถ้ารัฐได้ประโยชน์จากข้อเสนอก็จะคงไว้ แต่ถ้าบริษัทเหล้า บุหรี่ ได้ประโยชน์ต้องทบทวน เหตุ กมธ.เคยเข้าใจว่า หัก 2% จากภาษีที่เก็บเข้าคลัง แต่ข้อเท็จจริงคือหน่วยงานนั้นหักเพิ่มจากภาษีเหล้า บุหรี่
  2015-08-04 19:12