กองทุนค่ารักษาพยาบาล

 • สกอ. หารือ สปสช. เดินหน้าจัดตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย” มอบ สปสช.บริหาร ใช้ “โมเดลกองทุนรักษาพยาบาล อปท.” หวังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน ลดความเหลื่อมล้ำรักษาพยาบาล สร้างขวัญกำลังใจพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมให้ผู้แทนมหาวิทยาลัยศึกษาข้อมูลภายใน 1 เดือนเพื่อกลับมาหารือกับ สปสช.อีกครั้ง
  2014-06-11 15:39
 • กองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการท้องถิ่นสะดุด เหตุ'กระทรวงมหาดไทย'ไม่ส่งเงิน ทำคนเจ็บป่วยต้องสำรองจ่าย ด้าน'เลขาธิการ สปสช.'ยันอยู่ระหว่างแก้ปัญหา
  2013-12-06 09:25
 • พนักงานมหาวิทยาลัย จ่อพบ "เฉลิม" ขอไม่ใช้สิทธิประกันสังคม วอนโยกอยู่ สปสช.แทน ชี้เป็นข้าราชการเหมือนกัน ไม่เข้าข่ายระบบ สปส. แม้ยังไม่ชัดเจน เสนอส่งกฤษฎีกาตีความ
  2013-08-13 10:14
 • Hfocus -หลังจากมีการจัดตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัว” เพื่อให้ได้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยมี สปสช.บริหารจัดการแทนท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้พนักงานกลุ่มนี้ได้รับสิทธิสะดวกขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปงานนี้ทำให้พนักงานมหาวิทยาลัย ออกโรงขอสิทธิรักษาพยาบาลดังกล่าว และปฏิเสธที่จะไม่ใช้สิทธิประกันสังคม
  2013-08-06 09:41
 • คณะกรรมการกระจายให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีมติจัดสรรงบปีงบ 57 จำนวน 3,500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน สปสช. และอปท.สมทบอีก 460 ล้านบาท รวม 4,061 ล้านบาท แต่งบดังกล่าวไม่เพียงพอ เนื่องจาก สปสช.ตั้งวงเงินไว้ที่ 7,500 ล้านบาท ในการบริหารกองทุน โดยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนแต่หากได้งบไม่ตามวงเงินก็ไม่สามารถดำเนินการได้
  2013-07-01 16:15