กองทุนสุขภาพตำบล ฝุ่น pm 2.5

  • นายกเทศมนตรีนครรังสิต ชี้ “กองทุนสุขภาพตำบล” กลไกเชื่อมต่อระบบราชการและประชาสังคม พัฒนางานสุขภาพท้องถิ่นแบบก้าวกระโดด ชี้การอบรมพัฒนาสมรรถะผู้นำสร้าง กปท. ช่วยเพิ่มความเข้าใจ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานกองทุน เผยเดินหน้า “โครงการจัดซื้อหน้ากากอนามัย” ร่วมป้องกันฝุ่น PM 2.5 ช่วยลดปัญหาสุขภาพ ดูแลชาวบ้านในพื้นที่
    2020-03-08 16:40