กองทุนโลก

 • รมว.สธ.ประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อการยุติปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย เตรียมแผนรองรับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืนเมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนจากกองทุนโลก
  2017-11-11 11:04
 • The Conversation : คงไม่มีเรื่องราวใดอีกแล้วในแวดวงสาธารณสุขระดับโลกที่จะเปลี่ยนไปไม่รู้จบ น่าสะพรึงกลัว และอวลไปด้วยความเศร้าสลดดังเช่นการระบาดของโรคเอดส์ โรคร้ายซึ่งเพิ่งเป็นที่รู้จักได้เพียงชั่วอายุคนปรากฏตัวในฐานะอาการป่วยลึกลับในหมู่หนุ่มรักร่วมเพศที่นครนิวยอร์คและซานฟรานซิสโกเมื่อมิถุนายน 2524 ก่อนที่จะระบาดไปทั่วทุกทวีปในอีกไม่กี่ปีต่อมาจนกลายเป็นหนึ่งในเหตุโรคระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ โรคเอดส์ไม่เพียงเป็นสาเหตุความทุกข์ทรมาน หากยังนำไปสู่การแตกสลายของสังคมและการพังทลายของเศรษฐกิจ
  2016-05-06 17:15
 • รัฐบาลไทยรณรงค์ “ประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคไข้มาลาเรีย” ดึงทุกภาคส่วนร่วมแก้ไข พร้อมยกระดับจากควบคุมโรคเป็นกำจัดโรค ใช้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.เร่งรัดกำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรีย 2.พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 3.สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย และ 4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเอง ให้ไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี 2567
  2016-04-28 18:19
 • ‘หมอปิยะสกล’ เผยไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพปีละกว่า 4 แสนล้านบาท เฉพาะค่ายา 1.4 แสนล้านกว่าบาท สนับสนุนองค์การเภสัชกรรม บูรณาการความร่วมมือรัฐ เอกชน เร่งรัดพัฒนางานวิจัยด้านยา วัคซีน ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตรงตามความต้องการของประชาชน มั่นใจว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางการวิจัยและผลิตยา
  2016-03-10 15:09
 • กรมควบคุมโรค เดินหน้าขับเคลื่อนการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย พร้อมตั้งเป้าขอรับรองเป็นเขตปลอดโรคไข้มาลาเรียจากองค์การอนามัยโลก ภายในปี 2569 
  2016-01-17 18:37
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอแผนยุติเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย เป็นนโยบายรัฐบาล และเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืนในอีก 15 ปี ข้างหน้า ตามที่ไทยได้แสดงเจตจำนงในการการประชุมใหญ่สหประชาชาติ พร้อมระดมทุนจากภาคเอกชน เพิ่มเติมจากงบพื้นฐานของส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ที่จะกำจัดมาลาเรียภายในปี พ.ศ.2568 ยุติเอดส์ภายใน พ.ศ.2573 และยุติวัณโรคภายในปี 2578
  2016-01-12 17:44
 • “หมอปิยะสกล” อภิปราย 3 เรื่องสำคัญในเวทีเตรียมการสำหรับการจัดสรรงบกองทุนโลกรอบที่ 5 ที่ประเทศญี่ปุ่นชี้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถือเป็นเป้าหมายของการขจัดความยากจน เตรียมแผนรองรับในการจัดหางบประมาณต่อสู้เอดส์ วัณโรคและมาลาเรียเมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนจากกองทุนโลก พร้อมร่วมมือโครงการของภูมิภาค เพื่อจัดการปัญหา 3 โรคตามแนวชายแดนในระยะ 5 ปีต่อไป
  2015-12-21 11:30
 • รมว.สธ.เข้าร่วม 2 การประชุมผู้นำสุขภาพระดับโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น เรื่องหลักประกันสุขภาพในยุคใหม่ของการพัฒนา พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จและความท้าทายของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย และการประชุมเตรียมการจัดสรรงบกองทุนโลกรอบที่ 5 ซึ่งไทยได้รับเชิญให้เป็นผู้ร่วมอภิปรายในวาระการเงินการคลังที่ยั่งยืนสำหรับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  2015-12-15 18:33
 • สธ.เผยผลสำเร็จการดำเนินงานประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติและครอบครัวในประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ขณะนี้ขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามประมาณ 1.7 ล้านคน ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
  2015-08-27 15:05
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : ผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาจากสิทธิบัตรและข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเริ่มรุนแรงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยศูนย์กลางของปัญหานั้นก็อยู่ที่การพัฒนาและการไหลบ่าของยาสามัญราคาถูกซึ่งประเทศกำลังพัฒนาจำเป็นต้องใช้ในการรักษาเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่ออื่น นอกจากนี้อุตสาหกรรมยาสามัญยังมีความจำเป็นต่อการจัดหายาต้นทุนต่ำ โดยเฉพาะในภูมิภาคแอฟริกาใต้ซึ่งรุมเร้าด้วยปัญหาการระบาดของเอชไอวีและการเข้าไม่ถึงหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพและยา
  2015-08-24 14:44
 • บทความจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่บอกเล่าถึงการริเริ่มสิทธิประโยชน์การยาต้านไวรัสเอชไอวีแก่ผู้ติดเชื้อ ที่ไม่ใช่แค่เพียงการหาเงินเข้ามาใช้ในระบบเท่านั้น สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือเรื่องการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหายา จัดส่งยา กระจายบา ไม่ให้มีปัญหายาขาด ทั้ยังต้องพัฒนาระบบการดูแลรักษาทั่วประเทศให้เข้มแข็ง การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการรักษา การที่ อภ.ต้องปรับสูตรยาให้ทันกับมาตรฐานการรักษา ตลอดจนถึงตัวผู้ติดเชื้อที่จะต้องกินยาสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง เพื่อการรักษาที่ได้ผลดี ส่วนสำคัญคือการจัดซื้อยาได้ในราคาที่ถูกลง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จนทำให้ประหยัดงบได้ 1 พันล้านบาท และในปีต่อมาก็นำงบตรงนี้ 500 ล้านบาทมาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้ และอีก 500 ล้านบาทในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มเสี่ยงได้
  2015-07-27 19:53
 • “หมอยุทธิชัย” ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัณโรค แจง สปสช.ไม่ใช่สาเหตุทำให้เกิดวัณโรคดื้อยาในไทย แต่สาเหตุมาจาก ผู้ป่วยกินยาไม่ครบตามกำหนด และหน่วยบริการไม่ได้ติดตามการรักษา ระบุสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้ไม่ใช่ความขัดแย้ง สธ.-สปสช. แต่เป็นสถานการณ์เชื้อดื้อยาวัณโรคในไทย หลังกองทุนโลกตัดงบช่วยเหลือด้านวัณโรค ชี้ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติหากเป็นกลุ่มที่เข้ามาผิดกฎหมายใครจะดูแล สปสช.ไม่สามารถดูแลได้ เพราะกฎหมายให้เฉพาะดูแลคนไทยเท่านั้น หากเปลี่ยนเป็น สธ.โดยกรมควบคุมโรค ก็ทำได้เพียงดูแลป้องกัน ไม่มีงบรักษา ชี้หากไม่เร่งดูแล ปัญหาวัณโรคดื้อยาเพิ่มสูงขึ้นแน่นอน
  2015-07-07 17:30

Pages