กัญชา

 • รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข เผยยอดผู้เข้าใช้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย มียอดจองคิวบริการล่วงหน้าถึงเดือนมีนาคม 2563 ผ่านแอปพลิเคชัน “DR.Ganja in TTM” แล้วกว่า 7,000 คน หลังเปิดให้บริการ 5 วันสั่งจ่ายน้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชามากที่สุด
  2020-01-11 19:39
 • จาก NICE UK Guideline on Cannabis (2019) หรือหน่วยงานประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักร
  2020-01-11 12:10
 • กรมแพทย์แผนไทยเผย มีผู้จองคิวรักษาคลินิกกัญชาการแพทย์ใน สธ.แล้วกว่า 2 พันราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะนอนไม่หลับ ปวดไมเกรน อัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง และโรคพาร์กินสัน ประกาศรับผู้ป่วยวันละ 300 คน 6-17 ม.ค.นี้ หลังจากนั้นวันละ 200 คน เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ
  2020-01-07 14:51
 • รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เผยสารสกัดกัญชารักษาโรค ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เตรียมนำผลการศึกษาผลักดันกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงมากที่สุด ตั้งเป้าปี 2563 เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านครอบคลุมทั่วประเทศ
  2020-01-06 13:56
 • “อนุทิน” เพิ่มการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ในเขตเมือง เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่อาคารเรือนไทย เริ่ม 6 มกราคม 2563 จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย” “Dr.Ganja in TTM” ทางสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์
  2020-01-02 18:41
 • 1.ยกเลิกอัตราข้าราชการตั้งใหม่ บรรจุ แพทย์ ทันตแพทย์ 2. “อนุทิน” เจ้ากระทรวงหมอคนใหม่ 3. เสรีกัญชาทางการแพทย์ 4.แบน 3 สารเคมีปราบศัตรูพืช 5.ออกประกาศคุมราคายา รพ.เอกชน 6. เหตุความรุนแรงใน รพ. 7.ลดความแออัดโรงพยาบาล ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองรับยาร้านยา 8. พบผู้ป่วยปอดอักเสบจากบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐ ไทยพบรายแรก 9.ตัดงบกองทุนเฉพาะ กองทุนบัตรทอง 10. เพิ่มค่าตอบแทน อสม.
  2019-12-31 09:16
 • ‘อนุทิน’ ลั่นเดินหน้าปลดกัญชา กระท่อม ออกจากยาเสพติดให้เร็วที่สุด สู่การเป็นพืชสมุนไพร ลั่นระยะแรกต้องคุมเข้มงวด ตีกรอบใช้เสรีทางการแพทย์ ไม่ห่วง สินค้าใส่กัญชานอก ทะลักเข้าไทย ระบุไม่ปิดกั้นอาจมาในรูปแบบของความร่วมมือ ช่วยตรวจสอบง่าย รู้แหล่งชัด สกัดการใช้ของใต้ดิน
  2019-12-28 09:27
 • เสนอ สธ.ชี้แจงประชาชนทั้งประโยชน์-โทษ จัดระบบเก็บข้อมูลผลกระทบ เร่งสร้างหน่วยบริการที่มีความรู้เรื่องนี้ และต้องจัดการกัญชาใต้ดิน
  2019-12-27 15:49
 • ตอนนี้มีงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์ล่วงหน้าก่อนตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลวิชาการระดับสากลอย่าง SCOPUS จำนวนถึง 172 เรื่อง ส่วนใหญ่มักเป็นงานวิจัยในระดับห้องแล็บ และในสัตว์ แต่สำหรับที่เกี่ยวข้องในคน ขอเลือกงานที่น่าสนใจมาสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
  2019-12-21 18:21
 • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ จัดเวที “สื่อสาส์นกัญชา: สมาคมแพทย์” แนะแนวทางเลือกใช้กัญชา ระบุ ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนพอที่จะสนับสนุนการใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง ส่วนกัญชาเพื่อระงับปวดจากมะเร็งในปัจจุบันมีหลักฐานการวิจัยอยู่ในระดับดีเล็กน้อยถึงปานกลาง ดีกว่ายาหลอก แต่ไม่เหนือกว่ายาระงับปวดจากมะเร็งกลุ่มโอปิออยด์ และการใช้กัญชาร่วมกับยาต้านไวรัสที่ผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีกำลังได้รับอยู่อาจจะทำให้ระดับยาต้านบางตัวลดลงอย่างมาก
  2019-12-14 19:08
 • ปีหน้าปีอะไร...ปีหนู ปีที่ผ่านมาปีอะไร...ปี "กัญ" ปุุจฉาวิสัชนาข้างต้นเป็นการสนทนาระหว่างแฮรี่และผองเพื่อนชาวฮอกวอร์ต ณ ดาวดวงหนึ่งอันไกลโพ้น หลังจากธานอสได้ดีดนิ้วด้วยถุงมือที่มีอัญมณีทั้งหก สิ่งมีชีวิตในจักรวาลได้หายไปครึ่งหนึ่ง การหายไปนั้นเกิดจากการสุ่มเลือก แต่จะเป็นแบบสุ่มธรรมดา สุ่มแบบแยกชั้น สุ่มแบบกลุ่ม หรือสุ่มอะไรก็ไม่รู้...ธานอสไม่ได้บอกไว้ ดาวที่แฮรี่และเพื่อน ๆ อยู่นั้น สงบลงทันที หลังการดีดนิ้วของธานอส
  2019-12-13 22:57
 • เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหว และสุ่มเสี่ยงต่อความเข้าใจผิด หากไม่เปิดใจรับความจริง และคิดไตร่ตรองให้ดี แต่สถานการณ์บ้านเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นทำให้ต้องตัดสินใจเอื้อนเอ่ยออกมา หวังจะกระตุกขาให้ฝ่ายนโยบาย ได้แก่ รัฐบาล และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้หันมาทบทวนนโยบายต่าง ๆ ทั้งที่เข็นออกมาแล้วและกำลังจะเข็นออกมา ก่อนจะเกิดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์มากกว่าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมให้คนในสังคมก่อนประกาศนโยบายใด ๆ นั้นทำได้หลายแบบ
  2019-12-13 22:50

Pages