กาฝากทับทิม

  • แม้จะมีการนำต้นกาฝากที่นิยมใช้เป็นยาสมุนไพรชนิดต่างๆ มาวิจัย และพบสารต้านอนุมูลอิสระแต่ยังไม่พบรายงานเกี่ยวกับต้นกาฝากทับทิม ที่สำคัญงานวิจัยที่พบยังเป็นงานวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการ ไม่มีผลการรักษาในมนุษย์
    2020-12-29 13:09