การฆ่าตัวตาย

  • สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนาไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก วิธีรับมือปัญหาซึมเศร้าอย่างเหมาะสม และทางออกของผู้สูญเสียบุคคลใกล้ชิดจากการฆ่าตัวตาย เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
    2020-11-20 16:35
  • กรมสุขภาพจิตแจงข้อมูลสถานการณ์ปัญหาฆ่าตัวตายในประเทศไทย ระบุประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับ 57 ของโลก ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด คนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายราว 4,000 รายต่อปี หรือกว่า 300 รายต่อเดือน อัตราเฉลี่ยจะอยู่ที่ 6 รายต่อประชากร 1 แสนคน
    2016-03-01 15:11
  • ฐานเศรษฐกิจ - ทุกวันนี้เหลียวซ้ายแลขวาคนมักบ่นเศรษฐกิจมันรัดตัว ข้าวของแพงหูฉี่ ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบ้างก็ว่าคิดกันไปเองรึเปล่า...  เรื่องที่คิดกันไปเองนี่แหละที่จะนำไปสู่เรื่องราวที่ทีม Weekender plus อยากนำมาเตือนกัน เตือนให้หันมาสนใจคนข้างเคียงบ้างว่าเขามีอาการอย่างไร เยียวยาจิตใจเขาได้อย่างไร?...  ก่อนที่จะนำไปสู่..ความตาย!!.  .ช่วงที่ผ่านมาตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์จะเห็นข่าวคราวการฆ่าตัวตายตั้งแต่ระดับชาวบ้านธรรมดา ตำรวจ ไปจนถึงนักธุรกิจใหญ่  ซึ่งทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ที่พบว่าจากสภาวะสังคมปัจจุบัน ปัจจัยแวดล้อมมากมายที่ก่อให้เกิดความเครียด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ไปจนถึงปัญหาครอ
    2013-10-05 09:28