การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 • ถ้าว่าตามองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดมาตรฐานการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต้องไม่เกินร้อยละ 10 ต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งถ้าดูตัวเลขในไทยจากปี 2533 การคลอดที่เกิดจากผู้หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
  2020-02-08 10:25
 • ผลสำเร็จลำปางโมเดล หลังทุกภาคส่วนในจังหวัดสานพลังป้องกันแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น พบอัตราแม่วัยรุ่นคลอดเหลือ 19.7 ต่อ 1,000 ในปี 60 พร้อมยกย่ององค์กร NGOs โดดเด่นด้านประสานงานเข้มแข็ง
  2019-05-14 14:51
 • ภาครัฐ-เอกชนผนึกกำลังลดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ พบวัยรุ่นไทยอายุ 10 ถึง 19 ปี คลอดลูกปีละ 8.4 หมื่นคน
  2018-09-30 09:37
 • วันคุมกำเนิดโลกปีนี้ (วันที่ 26 กันยายน) น่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ประเทศไทยตื่นตัวมากขึ้นกว่าเดิม สืบเนื่องมาจาก พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าใจหาย
  2016-09-17 23:09
 • มติชน - เมื่อวันที่ 13 มีนาคม กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดเสวนาเปิดตัวหนังสือ "แม่วัยใส ความท้าทายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" นายคาสปาร์ พีค ผู้แทนประจำประเทศไทย UNFPA กล่าวว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความยากจน แต่ในไทยปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นคือ ความขัดแย้งกันระหว่างความเชื่อดั้งเดิมบางอย่างกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของวัยรุ่นยุคใหม่ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมทางเพศด้วย
  2014-03-14 08:05