การบรรจุบุคลากร สธ.

  • ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศเตรียมทำแผนอัตรากำลังคน ครอบคลุมบุคลากรทุกวิชาชีพ เผยออกจาก ก.พ. คงไม่ใช่วันนี้ เพียงแต่อยู่ในแผนงานในอนาคต
    2019-08-14 14:35
  • มติชน - เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่โรงพยาบาลสงฆ์ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ภายหลังจากที่มีการยุบสภา รัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการซึ่งมีข้อกำหนดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ ที่ชัดเจนว่าในส่วนของนโยบายหรือโครงการที่จะมีผลผูกพันต่อรัฐบาลชุดใหม่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ได้ชี้แจงข้าราชการ สธ.แล้วว่า ไม่ว่าในอนาคตจะมีรัฐบาลจากไหน เพื่อไม่ให้เสียเวลาควรดำเนินการต่อไปในส่วนของข้าราชการประจำตามสมควรที่ทำได้ เมื่อมีรัฐบาลใหม่จะได้นำนโยบายต่างๆ มาดำเนินการต่อได้ในทันที ไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นใหม่ เพราะถ้ามีการทำงานเตรียมการในส่วนข้
    2013-12-13 10:50