การุณย์ คุณติรานนท์

  • รองเลขาธิการ สปสช.ระบุภาพรวม “คลินิกชุมชนอบอุ่น” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เกณฑ์มาตรฐานบริการ ประชาชนมั่นใจได้ พร้อมชี้กรณีคลิป หมอ-ผู้ป่วย ทำร้ายร่างกาย ขณะใช้สิทธิบัตรทองคลินิกชุมชนอบอุ่นแห่งหนึ่ง รอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
    2018-01-18 15:11
  • สปสช.จัดสรรงบค่าเสื่อม ซ่อมบำรุงและลงทุนบริการการแพทย์ หนุนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการรักษาต่อเนื่อง เผย ปี 61 บอร์ด สปสช.อนุมัติงบกว่า 6 พันล้านบาท กระจายให้หน่วยบริการบัตรทองทั่วประเทศแล้ว หน่วยบริการสังกัดสป.สธ. 5,394.10 ล้านบาท ขณะที่หน่วยบริการสังกัดอื่นๆ และหน่วยบริการเอกชน 885.59 ล้านบาท
    2018-01-04 15:57
  • หนังสือพิมพ์แนวหน้า - นายแพทย์วรชัย อึ้งอภินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมติ มอบหมายให้สปสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่าบริการและดูแลระบบข้อมูลสาธารณสุข(National Clearing House : NCH) หรือ Claim center ระดับประเทศ ทำหน้าที่รับส่งและดูแลข้อมูลการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในสามกองทุน คือ ข้าราชการ ประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะต้องเริ่มดำเนินการทั่วประเทศในวันที่ 1 ต.ค.
    2013-09-12 08:04

Pages