การแพทย์ฉุกเฉิน

 • นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างเปิดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 17 ว่า งาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการทำให้เกิดมาตรฐาน เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรง หรือพิการกรณีอุบัติเหตุ หรือป่วยฉุกเฉินจากโรคเรื้อรัง โดยตั้งเป้าให้ช่วยเหลือภายใน 10 นาที แต่ปัญหาใหญ่ที่ทำให้ประสิทธิภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินยังไม่เต็มร้อย คือ ขาดบุคลากร ทางการแพทย์ โดยเฉพาะ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  2013-08-01 10:38
 • วันนี้(19 มิถุนายน 2556)ที่ จังหวัดนราธิวาส นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 เปิดการอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  2013-06-19 16:43
 • สาธารณสุข เร่งพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 เรื่องหลักได้แก่ ระบบการปฏิบัติการกู้ชีพของทีมแพทย์ฉุกเฉิน ระบบความพร้อมของห้องฉุกเฉินหรือห้องอีอาร์ในโรงพยาบาลทุกระดับ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุบ่อย และ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย สามารถไปถึงมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเร็วที่สุด
  2013-04-23 19:29
 •   วันจักร จันทร์สว่าง หัวหน้าฝ่ายกู้ภัย มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ จ.กาญจนบุรี บอกว่า 4 ปีที่ผ่านมา โมเดลการแพทย์ฉุกเฉินที่ถูกสร้างขึ้นโดยสพฉ. ทำให้มูลนิธิกู้ชีพ-กู้ภัยทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีมากขึ้น เปลี่ยนสถานะจากเด็กเก็บศพไปสู่เจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐานกำกับอย่างเต็มภาคภูมิ
  2013-03-18 11:38
 • รพ.เอกชนจ่ายใต้โต๊ะแลกคนเจ็บส่งโรงพยาบาลหวังเงินอุดกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  2013-03-09 09:38
 • รมช.สธ. เผยรอบ 10 ปีมานี้ ไทยเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆน้อย-ใหญ่ ทั้งน้ำท่วม สารเคมี ไฟไหม้ คลื่นสึนามิจากแผ่นดินไหว รวมกว่า 30,000 ครั้ง ผู้บาดเจ็บกว่า 16,000 ราย เสียชีวิตกว่า 10,000 ราย ชี้แนวโน้มถี่ขึ้นจากสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน เร่งวางมาตรการรับมือ โดยสร้างทีมแพทย์สนามฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็ว อีก 340 ทีม ในปี 2556 เพื่อลดความรุนแรงและการสูญเสียชีวิตให้ได้มากที่สุ
  2012-11-29 10:33
 • สุภิญญา กลางณรงค์ กก.กสท.เร่งร่างประกาศฯ ภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉิน เข้าบอร์ด กสท. 25 มิ.ย. ก่อนชงเข้าบอร์ด กสทช. 28 มิ.ย.นี้ หวังทุกฝ่ายร่วมมือ คาดมีผลช้าสุดต้น ก.ย. 55 
  2012-06-22 19:08

Pages