กำลังคนสุขภาพ

 • ที่ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ บูรณาการแผนกำลังคนด้านสุขภาพ 10 ปีข้างหน้า ดึง สวค.ร่วมมือกับ สกอ. พัฒนาข้อเสนอโดยพิจารณาปัจจัยอย่างรอบด้าน ยอมรับมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้การคาดการณ์ความต้องการกำลังคนในระยะยาวยาก ย้ำว่าต้องมีการกระจายบุคลากรสู่พื้นที่ทั้งในเมืองและชนบทอย่างทั่วถึง นพ.มงคล ณ สงขลา 
  2017-04-22 10:04
 • ชี้เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการทรัพยากร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ดีขึ้น เกิดประสิทธิภาพ ลดระยะเวลารอคอยแพทย์ใน รพ. ลดทำงานซ้ำซ้อน ช่วยให้ข้อมูลสุขภาพจำนวนมากถูกนำมาใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
  2017-04-12 16:41
 • รพ.สต.โวยนิยามกำลังคนสุขภาพขาดแคลนไม่ชัดเจน ยันวิชาชีพนักสาธารณสุขขาดแคลน เหตุ รพ.สต.แต่ละแห่งยังมีบุคลากรไม่พอ
  2017-04-12 07:48
 • ความเห็นของ นพ.ธีระ วรธนารัตน์ กรณีปัญหากำลังคนสุขภาพ ซึ่ง นพ.ธีระระบุว่า “ในสถานการณ์ที่สังคมไทยเผชิญอยู่ในปัจจุบันนั้น เกิดสั่งสมมานานเพราะลุ่มหลงกับการประกันคุณภาพแบบตะวันตก เพิ่มและหากำไรให้มากที่สุด ลดต้นทุนให้น้อยที่สุด รีดผลิตภาพจากคนในระบบให้มากเท่าที่จะมากได้ จึงเห็นแต่นโยบายลดตำแหน่ง สร้างกฎระเบียบที่เพิ่มภาระให้คนทำงาน ถดถอยคุณภาพชีวิต จนคนไม่อยากมาเรียน เรียนแล้วก็ไม่อยากทำงาน ทำงานก็ไม่อยากอยู่ในระบบ”
  2017-04-09 10:26
 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : รพ.เอกชนดาหน้าลงทุนรับเมดิคอลฮับ เปิดศึกแย่ง "แพทย์-พยาบาล" การันตีรายได้ต่อเดือน หมอรับเบาะ ๆ เดือนละ 2 แสน หนี รพ.รัฐงานหนัก-เสี่ยงถูกฟ้อง ลาออกปีละ 600-700 คน สภาการพยาบาลฯ เผยผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอ ผลพวง สธ.ไม่บรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการ รพช.กระอัก สมองไหลไม่หยุด กระทบคุณภาพการบริการ
  2017-04-09 09:44
 • เปิด 3 สาเหตุทำพยาบาลขาดแคลน 1.รักษาในระบบไว้ไม่ได้ รุ่นใหม่ออกจากวิชาชีพเร็วขึ้น 2.กระจายบุคลากรไม่ดี 3.ใช้ประโยชน์จากพยาบาลไม่เต็มประสิทธิภาพ เหตุให้ทำงานอื่นจนกระทบงานหลัก ระบุอนาคตต้องการพยาบาลมากขึ้นตามสถานการณ์สังคมที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น
  2017-04-05 14:40
 • คกก.กำลังคนด้านสุขภาพเดินหน้าข้อเสนอการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า ย้ำต้องกระจายบุคลากรและเน้นคุณภาพมากกว่าเร่งจำนวนผลิต เสนอให้ใช้การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งระบบปฐมภูมิ ขับเคลื่อน ‘ทีมหมอครอบครัว’ ทำงานร่วมกันเป็นทีมสุขภาพ
  2017-04-05 13:11
 • รพ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี พัฒนาระบบจัดการอัตรากำลังออนไลน์ลดภาระงานบุคลากร ชี้ประหยัดเวลา ถูกต้องแม่นยำ เข้ากับยุค 4.0 หนุนพัฒนาระบบไอทีเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและการบริหารจัดการ
  2017-03-22 12:34
 • ข้อคิดสะกิดใจจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ กรณีบุคลากรทางการแพทย์ถูกผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นตลอด ก่อนหน้านี้ที่เพิ่งผ่านไปคือ เตะก้านคอหมอที่ รพ.รัฐแห่งหนึ่งในภาคเหนือ และมาเป็นตบหัวเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินที่ รพ.รัฐในภาคใต้ ซึ่ง นพ.ธีระระบุว่า ครึ่งปีผ่านไป...Nothing changes, nobody cares...ผลสรุปออกมาครือกันทั้งสองครั้ง 
  2017-03-15 19:21
 • เรียก ‘สติ’ สร้าง ‘สมาธิ’ ในการทำงานผ่านกระบวนการ MIO ส่งผลเลิศต่อ ‘ผลผลิต-การบริการ-ความสัมพันธ์’ วงถกพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพระดับชาติ ถอดบทเรียนชัด แนวคิดใช้ได้กับองค์กรทุกประเภททั้งโรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน
  2017-02-04 16:47
 • นักวิชาการด้านการพัฒนาผู้นำ จำแนกความแตกต่างหลักสูตรการพัฒนาผู้นำระดับต้น-สูง ยืนยันใช้โปรแกรมเดียวกันไม่ได้เพราะทักษะและความต้องการไม่เหมือนกัน ระบุ ทักษะหลักของ Leadership คือโน้มน้าว-จูงใจ แนะหากองค์กรต้องการพฤติกรรมทางบวกห้ามใช้วิธีการกดดันลูกน้อง เผยหลักการพัฒนาตามสูตร 70 : 20 : 10
  2017-01-30 15:24
 • “หมอประดิษฐ์” ชี้ บรรจุแพทย์จบใหม่ล่าช้า 9 เดือน สะท้อนวิกฤตบริหารบุคลากรในระบบสาธารณสุข กระทบขวัญกำลังใจและเชื่อมั่นในระบบราชการ เหตุการบริหารบุคลากร สธ.ขึ้นอยู่กับ ก.พ. แนะ ก.พ.หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ควรเปิดให้ สธ.บริหารเอง ขณะเดียวกันยังเป็นผลจากนโยบายจำกัดกำลังคน ชี้รัฐต้องเปิดไฟเขียวให้ในหน่วยงานที่มีปัญหาและขาดแคลนบุคลากร เช่น สายงานสาธารณสุข
  2017-01-28 08:29

Pages