กิจการเพื่อสังคม

  • รองนายกฯ กิตติรัตน์ เป็นประธานการประชุมบอร์ด สสส. นัดแรก เห็นชอบแผนงาน สกส. ดันให้เกิด-ขยาย “ธุรกิจเพื่อสังคม” ในประเทศไทย ชี้ตอบโจทย์สังคมและเป็นความหวังของโลก พร้อมเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2557 ของ สสส.           
    2013-06-21 16:03