กิตติ กรรภิรมย์

  • ‘หมอปิยะสกล’ ลงนามตั้ง ‘หมอไพศาล’ นพ.สสจ.เชียงใหม่, ‘หมอสุรพร’ นพ.สสจ.อุบล, ‘หมอกิตติ’ ผอ.สำนักบริหารการสาธารณสุข เป็นรักษาการสาธารณสุขนิเทศก์ ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 พร้อมตั้ง ‘หมอสมพงษ์’ นพ.สสจ.ขอนแก่น เป็นรักษาการ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง และ ‘หมอสมควร’ นพ.สสจ.ชัยภูมิ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ สป.สธ.
    2016-09-16 10:19
  • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์ เพื่อร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานในการดูแลสุขภาพประชาชน เผยปัจจุบันมีนักเทคนิคการแพทย์ 3,800 คน ขณะนี้ยังมีความต้องการอีกประมาณ 5,200 คน
    2016-07-08 14:56
  • กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล ให้รองรับปริมาณน้ำเสียที่มากขึ้นในอนาคต กำชับโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง เข้มงวดตรวจเช็คคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดทุก 3 เดือน ให้ปลอดเชื้อโรคก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ เช่น รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
    2016-04-29 14:22