ก่อสร้าง

  • รมว.สาธารณสุข ให้จัดการขั้นเด็ดขาด หากพบเจ้าหน้าที่รัฐทำผิดเรียกรับสินบนตรวจรับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพบผู้รับจ้างทิ้งงานจนถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง
    2018-03-14 21:38
  • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทำหลักเกณฑ์ออกแบบอาคารบริการสาธารณสุข และคู่มือมาตรฐานการกำกับติดตามการก่อสร้างอาคารทุกขั้นตอนให้โปร่งใสตรงตามสเปค แล้วเสร็จตามสัญญา เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ เพื่อให้ได้อาคารที่ตรงมาตรฐาน มีความมั่นคง ต้านแรงลมและแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัย กำหนดให้วิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ออกแบบคำนวณ
    2017-03-31 22:23