ขอนแก่น

 • , ,
  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการ เขตสุขภาพที่  7 ประกอบด้วย 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และมหาสารคาม) ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2558
  2015-02-10 12:59
 • หมอรัชตะ พอใจนโยบายหมอครอบครัว 30,000 ทีมแรกใน 250 อำเภอ พบว่าเดินมาถูกทาง เข้าถึงใจ เข้าถึงปัญหาของชาวบ้านทั้งเขตเมืองและชนบทได้ทุกมิติ ดีกว่าประเทศตะวันตกที่มีระบบการแพทย์เจริญแล้ว สร้างความสุขความภูมิใจเจ้าหน้าที่ทำงานเป็นอันมาก ประชาชนยากจน ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือ พร้อมเดินหน้าต่อระยะที่ 2 เดือนเมษายนนี้ ขยายครบทุกอำเภอ มั่นใจช่วยลดความเหลื่อมล้ำสังคม สร้างความมั่งคั่งประเทศชาติได้
  2015-02-07 18:47
 • รมว.สธ.เตรียมผลักดันการผลิตแพทย์ พยาบาลแนวใหม่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนกำลังคนอย่างยั่งยืน ปลูกฝังทัศนคติแพทย์อยู่บ้านเกิด เป็นทั้งผู้ให้การรักษาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม ส่วนพยาบาลเน้นการเป็นพยาบาลประจำหมู่บ้าน คัดเลือกเด็กดีในพื้นที่ที่เรียนได้ให้เข้าเรียน ท้องถิ่นร่วมจัดทุนการศึกษา และทำงานในบ้านเกิดหลังจบ ขณะนี้เห็นผลสำเร็จแล้วที่อ.น้ำพอง และอ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
  2015-02-07 18:36
 • สธ. เร่งพัฒนาศูนย์รักษาโรคมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังพบผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ ปีละ 5,000-6,000 ราย มากสุดโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ที่พบผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 2,000 รายซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในโลก โดยเฉพาะเขตสุขภาพที่ 7 นับเป็นเมืองหลวงของโรคนี้ เพิ่มศูนย์รักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลพนมไพร เนื่องจากประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องการกินปลาน้ำจืดแบบสุกๆ ดิบๆ
  2015-02-06 17:45
 • นพ.สสจ.ขอนแก่น ทำหนังสือ ถึง นพ.เกรียงศักดิ์ ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณียื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้ย้าย นพ.ณรงค์พ้นจากปลัดสธ. เผยแม้ทำในนามประธานชมรมแพทย์ชนบท แต่อีกบทบาทคือ ผอ.รพ.ชุมแพ อาจถือเป็นการใส่ความให้ร้ายผู้บังคับบัญชาได้ ขณะที่ นพ.รัฐวุฒิ ผตร.เขต 7 ทำหนังสือแจ้งปลัดสธ.รับทราบแล้ว
  2015-01-31 09:14
 • คมชัดลึก - ดร.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำ เสนอเรื่อง "ความเสียหายที่เกิดจากแอลกอฮอล์" ในพิธีเปิดการประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก ครั้งที่ 2 (Global Alcohol Policy Conference 2013) ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมโคเอ็ก กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีผู้ทำงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก 45 ประเทศทั่วโลก ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้ดื่มแต่มาจากคนที่ดื่มเป็นเรื่องที่ยังมีการพูดถึงน้อย ไม่ครอบคลุมผลต่อคนอื่นระยะยาว สิ่งที่ไทยควรดำเนินการคือ บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้คนดื่มอย่างมีความ
  2013-10-08 09:12
 • เดลินิวส์ - บรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจทั่วประเทศคึกคัก พ่อค้าแม่ขายแห่ปรับขึ้นราคาผักกันถ้วนหน้า อ้างน้ำท่วม-ผลผลิตออกน้อย ขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนประชาชนระวังสารพิษตกค้างในผัก หลังตรวจสอบยาฆ่าแมลงในผักสดถึง 83% แถมพบปริมาณวัตถุกันเสียอื้อในผักกาดดอง-หัวไชโป๊ ด้านอย.ห่วงผู้บริโภค แนะวิธีเลือกซื้อผัก-ผลไม้ และควรล้างผักผลไม้ก่อนรับประทาน ศูนย์วิจัยกสิกรเผยกินเจหนุนต่างชาติเที่ยวภูเก็ต เงินสะพัด 8,100 ล้านบาท
  2013-10-05 09:10
 • เขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วย 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่  ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ (ร้อย แก่น สาร สินธุ์) รับผิดชอบจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,000,798 คน  ปัจจุบัน นายแพทย์ อภิชัย มงคล เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง และนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ เป็น สาธารณสุขนิเทศก์ บริหารโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานราชการในเขตสุขภาพที่ 7 สำหรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ใน 10 สาขา ของเขตสุขภาพที่ 7 นั้น ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนลงทุน ซึ่งได้รับรวมจัดทำเป็นแผนรวมระดับเขตทั้ง 10 สาขา โดยมีแผนงาน/โครงการ ระ
  2013-08-30 10:39
 • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข 6 แห่งประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขในกรรมาธิการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  โรงพยาบาลพล  บริษัทโรงพยาบาลศุภมิตรจำกัด(มหาชน) และมูลนิธิศุภมิตรร่วมใจได้ร่วมกันจัดบริการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 4 จังหวัด "ร้อยแก่นสารสินธุ์" คือจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ขึ้นที่โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น เพื่อให้บริการผ่าตัดต้อกระจกกับ
  2013-08-25 09:39
 • นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงการจัดเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังและผู้เสียหายจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพว่า เพื่อเป็นการ ส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการรองรับ การเป็นศูนย์กลางกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานบริการสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น ให้มีคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  2013-08-03 15:57

Pages