ข่าวปลอมฆ่าคน

  • นักวิจัยกลุ่มหนึ่งศึกษาผลกระทบของข่าวปลอมต่อตัวบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดการระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีข่าวปลอมระบาดมากที่สุดช่วงเวลาหนึ่ง พบว่าผู้ตกเป็นเหยื่อกลุ่มแรกๆ คือ บุคคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งถูกทำร้ายในหลายประเทศ รวมทั้งมีผู้เสียชีวิตจากการรักษาด้วยความเชื่อที่ผิด และการฆ่าตัวตาย
    2020-09-16 15:02