ข้าราชการพลเรือน

 • สำนักงาน ก.พ.จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าเพดาน
  2016-11-11 13:38
 • สำนักงาน ก.พ.ออก คำถาม-คำตอบ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 ตุลาคม 2559
  2016-11-03 13:10
 • มติ ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามที่ ก.พ.เสนอ เพื่อแก้ปัญหาข้าราชการเงินเดือนตัน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป เนื่องจากมีข้าราชการพลเรือนสามัญ 45,380 คน ร้องเรียนความเป็นธรรมจากปัญหาเงินเดือนตัน
  2016-10-25 12:58
 • โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ทราบเรื่องเครือข่ายข้าราชการพลเรือนและสหภาพพยาบาลฟ้องศาลปกครองปมเงินเดือนเหลื่อมล้ำแล้ว ชี้รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาเงินเดือนข้าราชการทุกประเภทอย่างยั่งยืน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ แจงเครือข่ายข้าราชการ-พยาบาลที่ยื่นฟ้องศาล ไม่เคยทอดทิ้ง พร้อมแก้ปัญหาที่เรื้อรังกว่า 10 ปี ยังไม่พิจารณาใช้ ม.44 พร้อมวอนทุกฝ่ายเข้าใจและดูความสามารถประเทศด้วย
  2016-08-06 15:39
 • เลขาธิการ ก.พ.เข้าพบ รมว.สาธารณสุข หารือแก้ปัญหาปมเงินเดือนเหลื่อมล้ำ เตรียมนำเสนอ คกก.ก.พ.พิจารณาแก้อัตราเงินเดือนเหลื่อมล้ำเร็วๆ นี้ พร้อมพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ปรับปรุงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ไม่เฉพาะสายงานพยาบาล แต่รวมสายงานอื่นๆ ด้วย รวมถึงเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานใน สธ.
  2016-08-04 14:54
 • “หมออนามัย” ร่วมแต่งดำ ขึ้นป้ายจี้ ก.พ. พร้อมวอน “นายกรัฐมนตรี” เร่งแก้ปัญหาเพดานเงินเดือนตัน สร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน พร้อมโอดทหาร/ตำรวจได้ปรับเพิ่มเงินเดือน แต่ ขรก.พลเรือนกลับไม่ขยับ ทั้งที่ยื่นหนังสือและเรียกร้องมาตลอด เตรียมรวบรวมรายชื่อร้องศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด
  2016-04-01 15:51
 • ชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนเข้าร่วมกับเครือข่ายข้าราชการพลเรือน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี 18 ธ.ค.นี้ เรียกร้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขอเท่าเทียมข้าราชการสังกัดอื่น ยันไม่ได้เรียกร้องให้ขึ้นเงินเดือน แต่ขอขยายเพดานเงินเดือนให้เท่าเทียม
  2015-12-17 18:55
 • ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข บุก ก.พ. ทวงถามแก้ไขปัญหาเหลื่อมล้ำเพดานเงินเดือนในกลุ่มข้าราชการ สังกัด ก.พ. หลังยื่นร้องทุกข์ถึงนายกฯ ตั้งแต่ 8 ก.ค. ระบุทำเพื่อประโยชน์และพิทักษ์สิทธิให้แก่ข้าราชการในสังกัด ก.พ.ทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่สังกัด สธ.แจงเหลื่อมล้ำทั้งในสังกัด ก.พ.เดียวกันหลังเข้าแท่งบัญชี และเหลื่อมล้ำระหว่างข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ และท้องถิ่นด้วย ทั้งที่อยู่ในระดับเดียวกัน ชี้รองนายกฯ วิษณุรับทราบปัญหาแล้ว ประกาศหาก 30 วัน ก.พ.ยังไม่คืบหน้าเตรียมเข้าพบนายกฯ ให้สำนักนายกฯ รับเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาแทน
  2015-10-03 19:49
 • “กลุ่มเครือข่ายข้าราชการต้องการความยุติธรรม” ทวงถามความคืบหน้า หลักเกณฑ์การเยียวยา ขรก.สธ.ที่ได้รับความเหลื่อมล้ำ เหตุยังไม่มีมติ ครม.เห็นชอบ หลัง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2558 ประกาศใกล้ครบ 3 เดือน เผยหากอีก 2 สัปดาห์ไม่คืบ เตรียมส่งตัวแทนยื่นหนังสือสำนักเลขาธิการ ครม.เพื่อทวงถาม พร้อมระบุกระทบขวัญกำลังใจ ขรก.สธ. 12,000 คน ขอให้เร่งดำเนินการ 
  2015-08-13 15:35
 • กลุ่มข้าราชการ สธ.สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคนิคการแพทย์, รังสีการแพทย์, วิทยาศาสตร์การแพทย์ บุกทำเนียบรัฐบาล ยื่นหนังสือร้องทุกข์ถึง พล.อ.ประยุทธ์ และ วิษณุ ระบุไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังปรับตำแหน่งตรงตามวุฒิปริญญาตรี แต่ถูกพิษจากเกณฑ์ ก.พ.ได้เงินเดือนลดลง ทั้งถูกดองไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 6 ปี แถมสุดเหลื่อมล้ำได้เงินเดือนน้อยกว่าข้าราชการบรรจุทีหลัง ชี้สายงานพยาบาล และ ขรก.อีกกลุ่มได้รับการเยียวยาแล้วจากปัญหาเดียวกัน แต่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพยังไม่ได้รับการแก้ไข
  2015-07-05 18:34
 • กลุ่มขรก.สธ. “กลุ่มแล็บ-รังสี สามัคคีเพื่อความเป็นธรรม” ที่ได้รับผลกระทบปรับหลักเกณฑ์ ก.พ. ทำหนังสือจี้ สธ.-ก.พ. ให้เยียวยาแก้ไขด่วน ตามที่คกก.พิทักษ์ระบบคุณธรรมทำหนังสือสั่งเร่งเยียวยาด่วน ทั้งการเลื่อนขั้นและชดเชยค่าตอบแทน หลัง 5 ปี ทั้งถูกดอง ถูกลดเงินเดือนและเลื่อนขั้น เหตุเกิดจากการเปลี่ยนผ่านพ.ร.บ.ขรก.พลเรือนปี 35 เป็นปี 51 รวมถึงหลักเกณฑ์ใหม่ของ ก.พ. ตามหนังสือลงวันที่ 31 ต.ค.56 พร้อมขู่หากไม่คืบ เตรียมฟ้องศาลปกครอง เหตุได้รับความเสียหายจากการดำเนินการของภาครัฐ
  2014-09-15 22:09