Taxonomy term
Wednesday, March 8, 2017 - 16:01
สปสช.หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งแก้ไขปัญหา “งบกองทุนรักษาพยาบาล อปท. ปี 60” รักษาการเลขาธิการ สปสช.แจงกองทุนบัตรทองงบจำกัด มีแผนใช้งบชัดเจน หากทดรองจ่ายก่อน หวั่นกระทบดูแลผู้มีสิทธิบัตรทอง 48 ล้านคน ด้าน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยปี 61 เสนอของบเพิ่ม 9 พันล้าน รวมอุดหนุนเพิ่มปี 60 แล้ว พร้อมเตรียมขอเบิกจ่ายงบกลางก่อน
Sunday, June 19, 2016 - 15:32
สปสช.เขต 4 สระบุรี นำร่องระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน รพ.สต.และศูนย์บริการสาธารณสุข 98 แห่ง 6 จังหวัด ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย เพิ่มการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและครอบครัว
Tuesday, February 25, 2014 - 15:57
ไทยรัฐ - “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หรือ “ขรก. ท้องถิ่น” เป็นข้าราชการที่ประชาชนคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่พัฒนาชนบท เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชุมชนของตนเองบุคคลเหล่านี้ทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นผู้นำ ...
Wednesday, November 14, 2012 - 13:56
หลายเวทีมักจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจแบบตรงๆ รวมไปถึงเสนอทางออกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้แหลมคม โดยเฉพาะการจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลของคนท้องถิ่นที่ปัจจุบันกำลังมีการศึกษาความเป็นไปได้ในหลายหน่วยงาน

ข่าวล่าสุด

คอมเมนท์ ล่าสุด

กลับด้านบน