วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560
อัพเดทล่าสุด 8 ชั่วโมง 41 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

Sunday, June 19, 2016 - 15:32
สปสช.เขต 4 สระบุรี นำร่องระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน รพ.สต.และศูนย์บริการสาธารณสุข 98 แห่ง 6 จังหวัด ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย เพิ่มการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและครอบครัว
Tuesday, February 25, 2014 - 15:57
ไทยรัฐ - “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หรือ “ขรก. ท้องถิ่น” เป็นข้าราชการที่ประชาชนคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่พัฒนาชนบท เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชุมชนของตนเองบุคคลเหล่านี้ทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นผู้นำ ...
Wednesday, November 14, 2012 - 13:56
หลายเวทีมักจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจแบบตรงๆ รวมไปถึงเสนอทางออกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้แหลมคม โดยเฉพาะการจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลของคนท้องถิ่นที่ปัจจุบันกำลังมีการศึกษาความเป็นไปได้ในหลายหน่วยงาน