คณะกรรมการพัฒนาระบบยา

 • คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ปรับราคากลางยา 179 รายการ คาดประหยัดงบได้อีก 3.1 พันล้านบาท พร้อมผลักดันใช้ยาสามัญแทนยาต้นแบบ ช่วยลดงบได้อีกกว่า 2.4 พันล้านเร่งผลักดันนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดปัญหาเชื้อดื้อยา มุ่งสู่การประกาศเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลในปี 2565 พร้อมมีมติแก้ไขแนวทางจัดซื้อยาของรัฐ หนุนยาในบัญชีนวัตกรรมไทย
  2018-08-12 09:48
 • เร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ รองรับการปฏิรูประบบสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ เพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็น ส่งเสริมใช้ยาสมเหตุผล และพัฒนาระบบควบคุมยาให้บรรลุเป้าหมายภายใน 5 ปี ค่าใช้จ่ายด้านยาลดลงอย่างน้อย 20,000 ล้านบาท
  2018-04-24 11:29
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติออกประกาศราคากลางยา ปี 60 ปรับปรุงราคากลางยาจากประกาศเดิม ปี 59 จำนวน 68 รายการ มีรายการยาที่มีรายงานปัญหาในการจัดซื้อ 12 รายการ
  2017-03-03 12:30
 • ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศราคากลางยา ฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้ 2 ธ.ค.เป็นต้นไป ปรับปรุงราคากลางยา 9 รายการจากประกาศฉบับเดิม เนื่องจากมีรายงานปัญหาการจัดซื้อ
  2016-12-02 13:43
 • บัญชียาหลักแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2559 บังคับใช้แล้ว 11 พ.ย.นี้ เพิ่มยาใหม่ 5 รายการ คัดออกจากบัญชี 1 รายการ และ รายการยาที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 18 รายการ
  2016-11-11 12:16
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบยา จึงเห็นควรมีมติ ให้ปรับวิธีการใช้ยาพาราเซตามอล โดยให้เป็นไปตามคำแนะนำของ Rational drug use (RDU) Label Working Group ที่กำหนดให้จ่ายยาพาราเซตามอล 500 mg/เม็ด รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ห่างกันทุก 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการอาการปวดหรือมีไข้ แต่ห้ามรับประทานเกิน 8 เม็ด/วัน เพราะอาจเป็นพิษต่อตับ 
  2014-10-09 20:08