คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

 • แรงงานโวย พล.อ.ประยุทธ์ ใช้ ม.44 ตั้งบอร์ดประกันสังคมใหม่ ไม่เป็นธรรม ตัดตอนผู้ประกันตนใช้สิทธิเลือกตั้ง ขณะที่บอร์ดตั้งใหม่ชั่วคราวมีระยะเวลา 2 ปี ชี้การปฏิรูปไม่ใช่แค่ตั้งบอร์ดใหม่เท่านั้น แต่ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ บริหารแบบมีส่วนร่วมและเป็นมืออาชีพ จับตาใช้เงินกองทุนผิดวัตถุประสงค์
  2015-11-11 14:53
 • การทำรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านมาแล้วกว่า 1 สัปดาห์ มีคำสั่งต่างๆออกมามากมาย ทั้งการห้ามชุมนุม การประกาศเคอร์ฟิว รวมไปถึงการสั่งให้บุคคลต่างๆมารายงานตัว การออกคำสั่งดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการเจรจาประนอมข้อพิพาทแรงงาน ระหว่างสหภาพแรงงานต่างๆ กับนายจ้าง การชุมนุมประท้วงโดยใช้สิทธิภายใต้กฎหมายแรงงาน ต้องถูกระงับไว้ชั่วคราว เช่น สหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทยและนายจ้างบริษัททีเอออโตโมทีฟพาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด มีการเจรจากันมาถึง 13 ครั้ง แต่สุดท้ายก็ต้องเร่งจบข้อพิพาททันที ในวันที่ 22 พ.ค.2557 โดยบริษัทรับคนงานกลับเข้าทำงานไปก่อน เพื่อไม่ให้ขัดกับคำสั่งและประกาศ คสช.
  2014-05-30 11:48
 • คมชัดลึก - คสรท.ถกผู้บริหาร สปส.หาช่องกฎหมายช่วยเหลือแรงงานสแตนเล่ย์ 44 คน ที่มีข้อพิพาทกับนายจ้าง หลังถูกสั่งปิดงานใกล้ครบ 6 เดือน ชี้พ้น 25 เม.ย.ขาดสิทธิประกันสังคม ด้านสปส.รับลูกเร่งศึกษากฎหมาย
  2014-04-22 09:10
 • เหลืออีกไม่กี่วันก็จะเวียนมาถึงวันที่ 1 พ.ค. ซึ่งเป็นวันกรรมกรสากล หรือ วันแรงงานแห่งชาติ ของทุกปี  วันดังกล่าวถือเป็นวันหยุดของลูกจ้าง และเป็นธรรมเนียมที่ขบวนการแรงงานจะเดินขบวนแสดงพลังเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ให้แก้ปัญหาสำคัญๆของเหล่ากรรมาชีพ ซึ่งในเมืองไทยจะมีแรงงาน 2 กลุ่ม แยกกันจัดงานของตัวเอง
  2014-04-21 18:37
 • มติชน - คสรท.ค้านรวมกองทุน สปส.-สปสช. ชี้คน สปสช.ไม่เห็นต้องจ่ายสมทบ ทำไมคน สปส.ต้องจ่าย ด้านพนักงานมหาวิทยาลัยหนุน แต่ขึ้นกับผู้ประกันตนหลัก
  2013-10-25 07:14
 • ประชาชาติธุรกิจ - ปัจจุบันข้อมูลตัวเลขแรงงานข้ามชาติของ 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า, ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการบันทึกของสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีประมาณ 977,195 คน
  2013-10-16 09:58
 • คสรท.เสนอให้ทั้ง สปสช. และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ควรจะประเมินจุดอ่อนในการบริหารจัดการการให้บริการและรักษาพยาบาลของแต่ละหน่วยงานว่ามีเรื่องใดบ้างที่ยังเป็นจุดอ่อน เช่น สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การเข้าถึงสิทธิการรักษา ยาที่ใช้รักษา การส่งต่อผู้ป่วย จำนวนแพทย์และพยาบาลมีเพียงพอหรือไม่และทั้งสองหน่วยงานก็ปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องเหล่านี้ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันระหว่างทั้งสองระบบ
  2013-10-14 10:34
 • สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เครือข่ายเพื่อแรงงานข้ามชาติ (MWRN.) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF.) ออกแถลงการณ์ด่วน ให้รัฐบาลกำหนดความชัดเจนเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติกรณีการสิ้นสุดระยะเวลาทำงานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
  2013-08-22 08:10
 • นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ผู้แทนผู้เสนอชื่อร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบและมีความเห็นเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเมื่อวันที่ 21 มี.ค.
  2013-08-13 07:34
 •   เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 พฤษภาคม ที่รัฐสภา คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นำโดย น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับหนังสือแทน เพื่อคัดค้านกรณีที่สภาลงมติไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่ น.ส.วิไลวรรณกับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 14,264 คนเป็นผู้เสนอ
  2013-05-02 11:54
 • คสรท.รวมพล 2,000 คน รณรงค์ วันงานที่มีคุณค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตคนงาน ยื่น 7 ข้อเรียกร้อง จี้รัฐผลักดันอนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่ 87 และ 98 ยกเลิกแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พร้อมปรับค่าจ้างให้เป็นธรรม
  2012-10-08 14:45
 •  
  2012-10-04 11:31

Pages