คณะราษฎร

  • อาจารย์มหิดล ฉายภาพอุดมการณ์ของคณะราษฎรหลังการปฏิวัติ 2475 ที่มีคุณูปการต่อแวดวงสาธารณสุข ยก รพ.อานันทมหิดลต้นแบบศิลปะสะท้อนอุดมคติความเสมอภาค
    2019-06-25 07:01
  • ภก.ดร.ตั้ว ลพานุกรม ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความสามารถ มีความคิดที่ก้าวไกล บวกกับความสามารถที่ผลักดันให้ประเทศไทยมีความตื่นตัวในเรื่องของการพัฒนางานด้านเภสัชกรรม  และยังเป็นผู้ก่อตั้งกองเภสัชกรรม หรือองค์การเภสัชกรรมในปัจจุบัน รวมทั้งยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมายจนได้รับการยกย่องให้ท่านเป็นถึงรัฐบุรุษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ภก.ดร.ตั้ว ลพานุกรม
    2015-02-15 18:23