คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง

 • ไทยโพสต์ - สาธารณสุข * สภาพัฒน์ห่วงฐานะการเงินการคลัง สปสช.ระยะยาวมีปัญหา แนะให้รีบเตรียมการเนิ่นๆ พร้อมกับเสนอทางออกให้ใช้ระบบผู้ป่วยร่วมจ่ายเฉพาะโรค แต่ สปสช.ปฏิเสธทำไม่ได้ เพราะขัดกับ กม.หลักและรัฐธรรมนูญ ล่าสุดตั้งคณะอนุ กก.ศึกษาเรื่องฐานะการเงินระยะยาวเมื่อต้องดูแลผู้สูงอายุ และการหาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุนโครงการ
  2014-02-11 08:25
 • นักวิชาการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เสนอยุบรวมกองทุนประกันสังคม และ สปสช.จัดตั้งเป็นกองทุนใหม่ขึ้นมาดูแล ชี้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำสิทธิประโยชน์ และความเคลือบแคลงการใช้เงิน ทางที่ดีที่สุดคือ ทั้ง สปสช.และสปส.ต้องรวมกันจัดตั้งเป็นกองทุนรักษาพยาบาลใหม่ โดยเป็นกองทุนเฉพาะผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันฯ และผู้ประกันตน แทนสองกองทุนเดิม ซึ่งจะลดปัญหาความเคลือบแคลงใจว่า สิทธิไหนจะได้ประโยชน์มากกว่า เพราะเมื่อเป็นกองทุนเดียวกันก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกัน ส่วนสิทธิประโยชน์ของกองทุนใดที่เดิมมีข้อดีก็ให้คงไว้ หากทำได้จะลดความเหลื่อมล้ำด้านการบริการ การรักษา ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวมีตัวอย่างจากเกาหลีใต้ เคยทำและประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
  2013-10-25 07:29
 • มติชน - นักวิชาการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เสนอยุบ สปสช.-สปส. ตั้งกองทุนดูแลสุขภาพ 2 ระบบลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ  เลขาธิการ สปสช.ชี้มีช่อง ม.10 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ แต่ไร้ความคืบหน้า
  2013-10-24 12:16
 • โพสต์ทูเดย์ - แนวคิดการโอนสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริหารจัดการ ตามที่ คณิศแสงสุพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง สปสช. เปิดเผยไว้เมื่อวันที่7 ต.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดมีคำอธิบายเพิ่มเติมว่า การโอนสิทธิรักษาพยาบาลผู้ประกันตน 10 ล้านคน มายัง สปสช. เป็นการดำเนินการตามที่ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 10 ให้อำนาจไว้ มีหลักการคือโอนมาเฉพาะ "สิทธิรักษาพยาบาล" ไม่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการด้านสังคมอื่นๆอีก 6 ด้าน
  2013-10-16 11:36
 • คสรท.เสนอให้ทั้ง สปสช. และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ควรจะประเมินจุดอ่อนในการบริหารจัดการการให้บริการและรักษาพยาบาลของแต่ละหน่วยงานว่ามีเรื่องใดบ้างที่ยังเป็นจุดอ่อน เช่น สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การเข้าถึงสิทธิการรักษา ยาที่ใช้รักษา การส่งต่อผู้ป่วย จำนวนแพทย์และพยาบาลมีเพียงพอหรือไม่และทั้งสองหน่วยงานก็ปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องเหล่านี้ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันระหว่างทั้งสองระบบ
  2013-10-14 10:34
 • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ - ขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการเตรียมความพร้อมในการรับมือ เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีบทเรียนจากหลายๆ ประเทศ แม้แต่ประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อย่างประเทศญี่ปุ่นยังประสบปัญหา แม้ว่าจะมีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นเวลานับสิบปี โดยแต่ละปีต้องนำงบประมาณจำนวนมากของประเทศมาใช้ในการดูแลประชากรผู้สูงอายุนี้
  2013-10-08 10:13
 • มติชน - เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ นายคณิศ แสงสุพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) บรรยายเรื่อง "การคลังสาธารณสุขเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ" ว่า ขณะนี้ไทยต้องเตรียมรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบหลักประกันสุขภาพ  โดยปัจจุบันค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยอยู่ที่ 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี หากยังปล่อยให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% - 10% ของจีดีพี
  2013-10-08 09:54
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - นักวิชาการสปสช.คิดรวบค่ารักษาประกันสังคมอ้างถนัดมากกว่า ชี้ช่วย สปส.ทำงานคล่องตัวขึ้น เพราะดูแลแค่สิทธิประโยชน์อื่นๆ ภายหลังเกษียณอย่างเดียว แนะปรับระบบประกันสังคมใหม่รองรับสังคมผู้สูงอายุด้วย
  2013-10-08 09:50