คนไร้บ้าน

  • เผยคนไร้บ้านทั่วประเทศเข้าไม่ถึงสิทธิทางสุขภาพกว่าร้อยละ 30 ส่งผลมีแนวโน้มทางสุขภาวะย่ำแย่ลง สสส.ตั้งเป้าคืนคนไร้บ้านสู่สังคมอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563
    2017-11-29 18:56
  • สสส.เผยสถานการณ์คนไร้บ้าน ทั่วประเทศกว่า 3 หมื่นคน เฉพาะกทม.ราว 1,300 คน ยังเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน วอนเปิดใจ ให้โอกาส ปรับมุมมองใหม่ สร้างความเข้าใจผ่านโครงการ Human of Street ตีแผ่ชีวิตจริงผ่านสื่อศิลปะนิทรรศการภาพถ่ายฝีมือคนไร้บ้าน ละครเวที นิทรรศการ รวมพลังคนรุ่นใหม่ผลักดันนโยบายสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน
    2017-07-11 19:27
  • เดอะการ์เดียน :  รายงานสถานการณ์สุขภาพคนไร้บ้านในประเทศอังกฤษว่า ผู้ที่เคยเร่ร่อนไร้บ้านมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบปัญหาด้านสุขภาพในระยะยาวและต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยด้านสุขภาพจิต จากการสำรวจคนเร่ร่อนทั่วประเทศอังกฤษจำนวนกว่า 2,500  คน พบว่า คนไร้บ้านมากว่าร้อยละ 70 มีปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างน้อย 1  โรคหรือมากกว่า ในขณะเดียวกันกว่า 8 ใน 10 คน ได้รับรายงานว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจิต
    2014-08-08 14:17

Pages