คนไร้สถานะ

 • เวทีเสวนา “สิทธิเข้าถึงหลักประกันสุขภาพเด็กที่ไม่สถานะทางทะเบียน” ห่วงคืนสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข “นักเรียนไร้สถานะทางทะเบียน” เกือบ 7 หมื่นคน สะดุด หลัง มท.ขอสำรวจข้อมูลคุณภาพ ม.38 พ.ร.บ.ทะเบียบราษฎร์ แถม สธ.โยกย้ายผู้บริหารใหม่ เลื่อนประชุม คกก.คืนสิทธิบุคคลมีสถานะและสิทธิ 16 พ.ย. ไม่มีกำหนด หวั่นยืดเยื้อทำเด็กไทยตามแนวชายแดน ไม่มีเลข 13 หลักไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาล ส่งผล รพ.พื้นที่รับภาระค่ารักษาต่อเนื่อง กระทบงานป้องกันควบคุมโรคในประเทศ ชี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งนำเรื่องเสนอต่อ ครม.
  2015-11-20 15:10
 • ปี 59 สธ.ได้รับจัดสรรงบดูแลสิทธิหลักประกันสุขภาพคนไร้สถานะ 626,027 คน 1,279,152,900 บาท เฉลี่ย 2,043.29 บาทต่อคน ส่วนกลุ่มนักเรียนที่รอการพิสูจน์สถานะและสิทธิกว่า 7 หมื่นคน ก.สาธารณสุข เตรียมหารือร่วมกับ ก.ศึกษาธิการ และ ก.มหาดไทย เพื่อได้ข้อมูลชัดเจนก่อนเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติให้สิทธิหลักประกันสุขภาพต่อไป
  2015-10-15 14:18
 • รมช.สธ.ย้ำ รพ.ในสังกัดทุกแห่งให้การรักษาผู้ป่วยทุกคนที่เข้ารับการรักษาอย่างเท่าเทียม ทั้งผู้ป่วยที่มีสิทธิหรืออยู่ระหว่างรอพิสูจน์ รวมทั้งผู้ที่ไร้สิทธิ โดยให้ รพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ ออกใบรับรองการเกิดให้กับเด็กที่เกิดในประเทศไทยทุกคนตามระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศ โดยไม่ต้องคำนึงเรื่องสัญชาติ ส่วนจะไปขึ้นทะเบียนที่อำเภอแล้วได้สัญชาติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับระเบียบของหน่วยงานนั้น
  2015-05-28 16:48
 • สธ. จัดระบบรองรับมติ ครม. ให้คนไทยที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่ม 208,631 คน ได้สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี เปิดเว็บไซต์ http://state.cfo.in.th ตรวจสอบสิทธิการรักษา ย้ำ รพ.ทุกแห่งหากพบผู้ป่วยยังไม่มีชื่อในฐานข้อมูลกองทุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ให้ลงทะเบียนใช้สิทธิได้ทันที พร้อมเร่งสำรวจคนไทยไร้สถานะที่ยังตกหล่นเพื่อเข้าระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป
  2015-05-15 15:27
 • ‘นพ.อำนวย’ เผย สธ.พร้อมให้บริการคนไร้รัฐที่ครม.เพิ่มสิทธิรักษาพยาบาลอีก 2 แสนราย คาดให้บริการได้ใน 1 เดือนหลังได้รับงบประมาณ ยันคำนึงถึงสุขภาพของกลุ่มคนไร้รัฐเช่นเดียวกับคนที่มีสัญชาติไทย และพยายามพัฒนาระบบให้ดีขึ้นไปอีก ทั้งข้อเสนอขึ้นทะเบียนข้ามเขตก็อยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ยังมีปัญหากลุ่มเป้าหมายบางส่วนติดขัดกฎระเบียบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น เรื่องการเดินทางข้ามเขต จึงต้องยึดตามหลักเกณฑ์ที่มีในขณะนี้ไปก่อน
  2015-04-30 10:34
 • ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว เผยได้ประโยชน์จากกองทุนคืนสิทธิรักษาคนไร้สถานะไม่มาก เหตุมีคนไร้สถานะใน อ.ปัวกว่า 100 คนเท่านั้น จึงไม่มีนัยยะต่อสภาพคล่องของ รพ. แต่มีปัญหาแบกต้นทุนรักษาคนจนต่างชาติจนติดลบทุกปี วอนปรับระบบจัดสรรงบขั้นต่ำตามจำนวนเตียงบวกด้วยเงินเหมาจ่ายรายหัวประชากรในพื้นที่ แก้ปัญหา operating cost สูงเกินรายได้
  2015-04-29 13:32
 • ผอ.รพ.ปายชี้ 5 ปีกองทุนคืนสิทธิ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องโรงพยาบาล และทำให้การส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่มคนไร้สถานะง่ายขึ้น แนะเพิ่มการประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายให้รู้สิทธิและเปิดให้ขึ้นทะเบียนข้ามเขตได้ แจง แม่ฮ่องสอนมีกลุ่มคนไร้สถานะประมาณ 20,000 คน มากสุดอยู่ใน อ.เมือง ได้งบทั้งจังหวัดประมาณ 30 ล้านบาท กันไว้เป็นงบสำหรับ refer 6 ล้าน ที่เหลือก็จ่ายตรงไปที่โรงพยาบาล ทั้ง OP และ IP 
  2015-04-28 12:21
 • ผอ.รพ.ทองผาภูมิ เผย 5 ปี “กองทุนรักษาพยาบาลคนรอพิสูจน์สถานะฯ” ช่วย รพ.ลดภาระขาดทุนต่อเนื่อง แต่ระบบเบิกจ่ายยังยุ่งยาก คีย์ข้อมูลมากแถมซ้ำซ้อน พร้อมชี้สิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลไม่เทียบเท่า “บัตรทอง” เบิกจ่ายยาแพงบางรายการไม่ได้  
  2015-04-26 13:21
 • ย้อนรอย 5 ปี กองทุนรักษาพยาบาลกลุ่มคนรอพิสูจน์สถานะและสิทธิ แม้ช่วยสร้างหลักประกันสุขภาพ เข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น แต่เหมือนเป็นพลเมืองชั้น 2 การบริหารมีปัญหาเพียบ ทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลกองทุน และงบที่มีจำกัด ทำบริการเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียม แถมเข้าไม่ถึงยาราคาแพง ไม่มีส่งเสริมป้องกันโรค เสนอรวมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
  2015-04-24 11:12
 • ครม.เห็นชอบมติ ครม.เศรษฐกิจ ที่อนุมัติเพิ่มคนไร้สถานะและสิทธิอีก 208,631 คน เข้าไปในกองทุนคืนสิทธิรักษาพยาบาลตามมติ ครม. 23 มี.ค.53 แล้ว ส่วนกลุ่มนักเรียนอีกกว่า 7 หมื่นคน มีมติว่า ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะขาดหลักฐาน จึงยังไม่มีความชัดเจนถึงจำนวนที่แท้จริงและอาจมีความซ้ำซ้อนของข้อมูล ให้ สธ. มหาดไทย และ สมช. ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องแล้วเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป
  2015-04-20 19:23
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : ‘นพ.อำนวย’ เผยระหว่างรอ ครม.ชุดใหญ่อนุมัติเพิ่มคนไร้สถานะและสิทธิกว่า 2 แสนคนในกองทุนคืนสิทธิฯ หลังจาก ครม.เศรษฐกิจอนุมัติแล้ว สธ.ได้ให้ รพ.ในพื้นที่สำรวจจำนวนคนไร้สถานะที่จะได้รับสิทธินี้ว่าตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของมหาดไทยหรือไม่ และจะทำงานเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบสิทธิที่มี ส่วนปี 58 สธ.ของบกลางปีในการดูแลครึ่งปีหลัง 472 ล้านบาท และปี 59 จะของบตามปกติ
  2015-04-18 09:22
 • ครม.เศรษฐกิจอนุมัติเพิ่มคนไร้รัฐในกองทุนคืนสิทธิสุขภาพแล้วอีก 206,748 คน ซึ่งเป็นคนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมถึงบุตร ที่มหาดไทยได้ขึ้นทะเบียน และมีเลขประจำตัว 13 หลักแล้ว หลัง สธ.เสนอมาที่ 285,171 คน แต่ตัดออกตามที่สำนักงบฯ แนะนำ คือ 1,883 คน ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะขาดหลักฐาน และกลุ่มนักเรียน 76,540 คน ที่ยังไม่มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎร์ ให้ สธ.ไปประสานกับสำนักทะเบียน มหาดไทยก่อน
  2015-04-17 08:58

Pages