คนไร้สถานะ

 • เครือข่ายชนเผ่ายังรอลุ้น ครม.จะอนุมัติขยายสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่คนไร้สถานะหรือไม่ ชี้ สธ.ไม่ได้ตามเรื่อง ล็อบบี้ขอการสนับสนุนอย่างจริงจัง พร้อมตั้งคำถามจริงใจแก้ปัญหาหรือเปล่า เหตุดำเนินการช้ามาก แจงเมื่อเปรียบเทียบกับสมัย ‘จุรินทร์’ ใช้เวลาหลังรับตำแหน่งไม่ถึง 3 เดือน สามารถผลักดันเป็นมติครม.ได้สำเร็จ แต่สมัย ‘รัชตะ-สมศักดิ์’ กว่า 6 เดือนรับตำแหน่ง เพิ่งเสนอเรื่องเข้าครม.
  2015-04-06 06:38
 • “สุรพงษ์ กองจันทึก” คาดยังมีคนไร้สัญชาติตกค้างเข้าไม่ถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพอีกนับแสนคน แม้สธ.จะเตรียมเสนอ ครม.ขยายสิทธิรักษาพยาบาลเพิ่มอีก 285,171 คนแล้วก็ตาม แนะจัดสรรงบสงเคราะห์รักษาพยาบาลเพิ่มตามภาระงานในแต่ละโรงพยาบาล และให้มหาดไทยเร่งมอบเลข 13 หลักโดยเร็ว
  2015-04-02 17:23
 • VOICE TV : เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พอใจกระทรวงสาธารณสุข เตรียมคืนสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่ยังมีปัญหาเรื่องสถานะและสิทธิ    
  2015-03-23 16:23
 • รมว.สธ.เตรียมเสนอครม.พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิด้านการรักษาพยาบาลสาธารณสุขคนไร้รัฐไร้สัญชาติระยะเร่งด่วน โดยคืนสิทธิเพิ่มอีก 285,171 คน มีผลทันที เสนอของบประมาณในปี 2558 ให้โรงพยาบาลตามชายแดนวงเงิน 412 ล้านบาท ยันผู้รับบริการไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย พร้อมเสนอแผนยุทธศาสตร์จัดบริการสาธารณสุขให้กลุ่มคนไร้สถานะและสิทธิด้วย  
  2015-03-22 13:57
 • ช่วงระยะเวลา 12 ปี ของการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลให้กับชาวบ้าน อ.แม่ฟ้าหลวง ทพญ.ปาริชาติ ลุนทา ผอ.รพ.แม่ฟ้าหลวง ได้ทำหน้าที่บริหารและจัดระบบบริการรักษาพยาบาล เพื่อให้ชาวบ้านที่นี่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมกัน แม้ว่าจะมีความแตกต่างด้านสิทธิการรักษาที่เป็นปัญหาท้าทายในการจัดการก็ตาม ซึ่งจุดเด่นของที่นี่ คือ รพ.จะเน้นบริการผู้ป่วยก่อน ไม่ถามสิทธิ เพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งแยกและเปรียบเทียบกัน ในกรณีผู้ไม่มีสิทธิรักษา แม้ว่าจะมีการเรียกเก็บค่ารักษา แต่หากผู้ป่วยไม่มีเงินก็จะไม่บังคับ เพียงแต่ รพ.ต้องทำบัญชีให้ถูกต้องโดยจัดอยู่กลุ่มค้างชำระและรับการอนุเคราะห์การรักษา กระบวนการเรื่องสิทธิเหล่านี้จะดำเนินการภายหลังการรักษา
  2015-03-16 11:46
 • นสพ.มติชน : "มาตรา 5 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ระบุชัดว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ..." หมายความว่า คนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียม แม้ประเทศไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมคนไทยทั้งประเทศ ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง แต่ยังมีคนไทยอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข เพียงเพราะติดกรอบที่ว่า "ไม่มีสัญชาติไทย" คนกลุ่มนี้ถือผลักให้ไปอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ต้องรอการพิสูจน์สถานะและสัญชาติ จึงเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐาน ทั้งๆ ที่พวกเขาก็เป็นคนไทยเช่นกัน
  2015-03-07 10:30
 • นพ.สมศักดิ์ เตรียมเสนอกลุ่มคนไร้สถานะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตามมติ ครม. 23 มี.ค.53 ตามตัวเลขที่เครือข่ายชนเผ่า และ 37 องค์กรสาธารณสุขเสนอ ส่วนจะเสนอแยกกับแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ ขอปรึกษารองนายกฯที่เกี่ยวข้องก่อน ถ้าเสนอแยกได้ จะดำเนินการทันที คาดใช้เวลาดำเนินการ 1 เดือน 
  2015-02-24 10:58
 • สัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นน่าจับตามองของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กล่าวคือ คนที่อาศัยในผืนแผ่นดินไทยแต่ยังไม่ได้บัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากข้อมูลการพิสูจน์สถานะบุคคลยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลต่อสิทธิต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิการรักษาพยาบาล แม้โรงพยาบาลจะรับรักษา แต่จุดหนึ่งมองว่าควรได้รับสิทธิที่แท้จริงอย่างเป็นระบบ เพราะต้องเข้าใจว่า 1.โรงพยาบาลคงแบกรับการรักษาตลอดไม่ไหว ขณะที่กลุ่มแรงงานข้ามชาติก็ยังเข้ามารักษาในไทย ซึ่งแน่นอนว่าแพทย์ไม่มีสิทธิปฏิเสธคนไข้ และ 2.แม้กลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจะจัดเป็นคนไทย แต่หากไม่มีสถานะยืนยัน การเดินทางไปไหนย่อมมีผลกระทบ เพราะอาจถูกจับกุมได้ง่าย ยิ่งการเดินทางไปนอกเขตพื้นที่ที่คุ้นเคยแล้ว
  2015-02-23 11:20
 • บทความจาก วิวัฒน์ ตามี่ เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ที่ตั้งคำถามว่า คนไข้ที่ชื่อผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิเจ็บป่วยอาการแบบไหน?  คณะหมอฮั่วโต๋วรู้ดีแน่ และมีหน้าที่รักษาคนไข้ให้พ้นตายด้วยผีมือของคณะหมอฮั่วโต๋วเอง ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งหมออั๊งม้อที่เป็น “นักบุญคนบาป” ที่มาจากแดนไกล ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งเทวดาที่ใจดำเอาแต่ได้ และไม่จำเป็นต้องไปฟังคำวิจารณ์ไร้ยางอายอีกต่อไป
  2015-02-22 20:17
 • ในภาพรวมที่คนรู้จักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คือ หน่วยงานหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของคนไทย แต่มีอีกบทบาทหนึ่งที่น้อยคนจะรู้จักนั่น คือ บทบาทส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนเฉพาะกลุ่มได้มีสิทธิการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้สัญชาติ 
  2015-02-22 19:49
 • เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง และ 37 องค์กรสาธารณสุข ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 จี้ นพ.สมศักดิ์ เสนอเพิ่มกลุ่มคนไร้สถานะให้ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตามมติ ครม. 23 มี.ค.53 ทันที ไม่ต้องรอเสนอพร้อมกับแผนยุทธศาสตร์ ชี้ยิ่งรอนาน ยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน แจงมีผู้ป่วยที่ยังรอสิทธิการรักษา ทั้งคนไร้สถานะที่ป่วยเป็นโรคไต ยันเห็นด้วยกับแผนยุทธศาสตร์ภาพรวม แต่ขอให้มีส่วนร่วมจากประชาชนด้วย และเสนอให้ครม.พิจารณาทีหลังได้
  2015-02-22 12:54
 • ท่ามกลางวิวาทะเรื่องการหาสาเหตุ "โรงพยาบาลขาดทุน" ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นตัวอย่างการจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่ชายแดน ที่นอกจากไม่ขาดทุนแล้ว ยังกลายเป็น "โมเดลใหม่" ให้พื้นที่ทั่วประเทศ
  2015-02-21 13:05

Pages