คนไร้สถานะ

 • รมว.สธ. เตรียมเสนอ ครม.แก้ไขสถานะสิทธิคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ที่ยังรอการพิสูจน์สิทธิ ให้ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ ลดวิกฤติการเงิน รพ.อุ้มผาง จ.ตาก และรพ.พื้นที่ชายแดนอื่นๆ พร้อมแยกสูตรจัดสรรงบรายหัวแตกต่างจากพื้นที่ปกติ ขณะที่สธ.จะเป็นเจ้าภาพประสานงานองค์กรระหว่างประเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนให้ช่วยเรื่องสุขภาพของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มารักษา
  2015-01-17 20:54
 • สธ.เผย 5 รพ.ชายแดน จ.ตาก ท่าสองยาง, แม่ระมาด, พบพระ, อุ้มผาง และแม่สอด รับภาระค่ารักษาคนไร้สถานะและสิทธิ หรือคนไร้รัฐ กลุ่มคนไร้สัญชาติที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆ และแรงงานข้ามชาติ นอนป่วย 12,000 กว่าราย ในปี 2557 ยอดรวม 110 ล้านบาท 
  2015-01-16 14:40
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนทุกคนที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย จัดกองทุนให้ผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิที่มีทั้งหมดกว่า 5 แสนคน ปีละประมาณ 900 ล้านบาท และเตรียมเสนอขอครม.ขอดูแลเพิ่มในกลุ่มที่ตกสำรวจอีก 170,000 คน ในอัตรา 1,900 บาทต่อคน ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานการดูแลสุขภาพ เทียบเท่าโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  2015-01-15 19:10
 • เป็นที่ทราบกันดีว่า รพ.อุ้มผาง เป็นหนึ่งในรพ.ชายแดนหลายแห่ง ที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่พิเศษ เนื่องจากประชากรในพื้นที่กว่าครึ่งไม่มีสิทธิประกันสุขภาพใดๆ ซึ่งรพ.อุ้มผางได้แบกรับค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและให้บริการรักษาพยาบาลเฉพาะในรพ. ไม่รวมการดูแลภายนอกรพ. ที่มีโครงการเชิงรุก ในรพ.สต. หรือในสุขศาลาพระราชทาน เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า “ค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห์” ประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี และรพ.จะมีหนี้ต่างๆ สะสมขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการภายในรพ.นั้น จะใช้หลักการว่า จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไรให้คุ้มค่า ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อทำแล้ว จึงค่อยไปขอรับการช่วยเหลือจากคนอื่น
  2015-01-15 16:38
 • สปสช.แจง หมอสุทัศน์ เหตุไม่โอนงบทั้งก้อนให้รพ. เพื่อให้ประชาชนได้รักษา และปกป้องรพ.ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงอีก เผยประกันสังคมก็ทำเหมือนกัน คือแยกงบค่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงการรักษามากขึ้น เชื่อสธ.เข้าใจเรื่องนี้ดี เพราะแบ่งงบคนไร้สถานะเป็นหมวดย่อยเช่นกัน
  2015-01-07 17:32
 • “นพ.วรวิทย์” ผอ.รพ.อุ้มผางเขียนจม.ส่งตรงถึง รมว.สธ. ยันไม่ได้รับแรงกดดันจากใครทั้งสิ้น และไม่ได้เลือกว่าจะอยู่ข้างใด เผยผู้บริหารสปสช.ชุดใหม่ไม่เคยสำรวจปัญหาแต่ละพื้นที่ต่างกัน พื้นที่อุ้มผางเป็นคนไทยแต่ตกหล่นไม่ได้รับการพิสูจน์สิทธิ์ ไม่ใช่คนสัญชาติอื่นอย่างที่เข้าใจ แจงเคยพูดในหลายเวทีขอให้สปสช.เสนอกฤษฎีกาตีความใหม่ว่า พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพดูแลเฉพาะคนที่มีเลข 13 หลัก หรือหมายถึงทุกคนในแผ่นดินนี้กันแน่ แม้รับปาก แต่ก็ไม่เคยดำเนินการ ที่ใช้คำว่าใจดำ เพราะละเว้นมนุษยธรรม ชมสธ.มีคุณธรรม หลังสั่งการให้รักษา 1.5 แสนคนที่ถูกสปสช.ตัดสิทธิ์เมื่อปี 56 
  2014-12-14 17:33
 • กก.มูลนิธิรพ.อุ้มผาง วอนหยุดใช้เจตนาบริสุทธิ์ของแพทย์เป็นเครื่องมือสร้างสงครามจิตวิทยา เข้าใจ ผอ.รพ.อุ้มผางกดดันจากปัญหาที่เผชิญอยู่ ชี้สถานการณ์รพ.อุ้มผาง เป็นพื้นที่พิเศษ เหตุประชากรกว่าครึ่งไม่มีสิทธิประกันสุขภาพ ต้องเป็นโจทย์ร่วมของสธ. สปสช. และองค์กรระหว่างประเทศ แก้ไขด้วยกัน เสนอตั้งกองทุนสุขภาพชายแดนแก้ปัญหา
  2014-12-13 19:50
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพออกแถลงการณ์ เรียกร้อง สธ. สปสช.ทำหน้าที่ อย่าล้วงลูกข้ามหน่วยงาน ขอให้ปรองดองเพื่อประชาชน แนะร่วมกันทำแผนงบรายหัวสะท้อนต้นทุน ให้สามารถดูแลประชาชนได้มีประสิทธิภาพ ชี้บอร์ดสปสช.ซื้อเวลาให้ปลัดสธ.จ้องดึงเงินไปที่เขตสุขภาพสธ. จี้สธ.ให้ข้อมูลโปร่งใส ทั้งปัญหารพ.ขาดทุน และเกณฑ์ให้เขตสุขภาพเกลี่ยงบ พัฒนากำลังคนให้เพียงพอ จะออกนอกระบบ หรือกระจายอำนาจ จี้สปสช.เปิดข้อมูลบริหารงบกองทุนย่อย ทำให้ผู้ป่วยได้รักษาตั้งแต่ปฐมภูมิถึงตติยภูมิอย่างไร เตือนบอร์ดสปสช.ตระหนักทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชน แม้บอร์ดส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บัตรทอง ส่วนปัญหาคนไร้สถานะ สธ.ต้องบริหารมีประสิทธิภาพ แฉมีเงินเหลือบานทุกปี เพราะคนเข้าไม่ถึงการรักษา ดันบอร์ดสปสช.ตีความใหม่เรื่องการดูแลคนไร้สถานะ ชี้ต้องกล้าเห็นต่างในฐานะตัวแทนประชาชน
  2014-12-13 14:09
 • สปสช.รับมีช่องโหว่ในการดูแลสุขภาพประชากรกลุ่มชายขอบ เพราะมีหลายเจ้าภาพตามกฎหมายกำหนด และ ครม.มอบหมาย  แจงประชากรและผู้ป่วยของ รพ.อุ้มผางมี 3 กลุ่ม คือ คนไทยสิทธิบัตรทองที่ สปสช.เป็นเจ้าภาพดูแล ซึ่งมีไม่ถึงครึ่ง ที่เหลือเป็นคนอยู่ในระหว่างพิสูจน์สถานภาพทางสัญชาติที่ ครม.มอบสธ. ดูแล และคนต่างชาติข้ามชายแดนมารับการรักษา และที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ที่สธ.เป็นผู้ขอตั้งงบประมาณจากรัฐบาลในการดูแลตามหลักมนุษยธรรม ชี้แม้มีข้อจำกัดแต่ที่ผ่านมาทุกปีได้พยายามจัดงบประมาณเพิ่มเป็นพิเศษเพราะเป็นพื้นที่ทำงานลำบาก ขณะเดียวกันก็พร้อมรับเป็นเจ้าภาพดูแลทั้งหมดถ้าได้รับมอบหมายจากสธ.หรือรัฐบาล
  2014-12-12 15:21
 • “นพ.วรวิทย์” ผอ.รพ.อุ้มผาง อดีตแพทย์ชนบทดีเด่น อัดสปสช. คนดีแต่ใจดำ เผย 12 ปีที่ผ่านมา สปสช.ปล่อยรพ.ชายแดนเดือดร้อน รับภาระดูแลผู้ป่วย โดยไม่ทำอะไร ทั้งที่มีงบประมาณจำนวนมาก เชื่อหาก “นพ.สงวน” ยังมีชีวิตอยู่ จะไม่ปล่อยให้รพ.ชายแดนต้องลำบากแบบนี้ ชี้แนวทางปลัดสธ.เข้าใจปัญหาพื้นที่เฉพาะมากขึ้น ด้านรองเลขาธิการสปสช.รับมีช่องโหว่ สปสช.ดูแลได้เฉพาะคนไทย แต่รพ.อุ้มผางมีคน 3 กลุ่ม คนไทยไม่ถึงครึ่ง ที่เหลือเป็นคนไร้สถานะและต่างด้าว ที่สธ.ดูแล ตอนนี้อยู่ระหว่างหาแนวทางมีเจ้าภาพดูแลผู้ป่วยต่างชาติ
  2014-12-11 20:14
 • บอร์ด สปสช.เตรียมเสนอ คสช.แก้ปัญหา “กองทุนรักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานและสิทธิ” หลังประสานข้อมูล สธ.แก้ปัญหาไม่คืบ ทำ อากง อาม่า และชนเผ่า กว่า 9 หมื่นคนยังถูกลอยแพ ไร้สิทธิ์รักษาพยาบาล ขณะที่ ศปส.เผย ผลกระทบหลัง สธ.แนะซื้อ “บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว” ทำกลุ่มคนเหล่านี้เสียสิทธิพิจารณาขอคืนสัญชาติไทย พร้อมเตรียมเสนอขอขยายมติ ครม.ปี 53 ให้ “กองทุนรักษาพยาบาลที่มีปัญหาสถานและสิทธิ์” ครอบคลุมกลุ่มคนที่ตกหล่น   
  2014-08-07 17:43
 • บอร์ด สปสช. ถอนวาระพิจารณา “การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ” รอบที่ 3 เหตุ สธ.ยังไร้ข้อมูลนำเสนอ ด้าน “นิมิตร์” จี้ ประชุมครั้งหน้า 9 มิ.ย.ต้องมีข้อมูลชัดเจน ย้ำเข้าบอร์ดมา 3 รอบ แต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนให้กรรมการพิจารณาได้ แถมตัวเลขยังไม่ตรงกัน ระบุต้องแก้ปัญหาแล้วเสร็จก่อน ปี 2558  
  2014-05-16 09:27

Pages