คนไร้สถานะ

 • ผ่านมา 4 เดือนแล้ว หลังจากที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ปรับฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ และพบกลุ่มบุคคลผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิจำนวน 95,071 คน ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ตามกองทุนคืนสิทธิรักษาพยาบาลบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ตามมติครม. 23 มี.ค.53 แต่จนถึงทุกวันนี้ความชัดเจนของชะตากรรมกลุ่มคนไร้สถานะกว่า 9 หมื่นคนนี้ก็ยังไม่ชัดเจน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ สปสช. ยังคงถกเถียงถึงทางออกแก่คนกลุ่มนี้โดยที่ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน ส่วนผู้ได้รับผลกระทบหลายคนกำลังรอความหวังอย่างกระสับกระส่ายและไม่มั่นใจ
  2014-05-14 07:11
 • รพ.อุ้มผาง เดินสาย รพ.ใหญ่ ขอความร่วมมือรับบริจาค “ยาเหลือ” ช่วย รพ.ประหยัดค่ายาแสนบาทต่อเดือน เผยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มยาโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน และยาลดไขมัน ช่วยลดรายจ่าย รพ. แก้ปัญหา รพ.ขาดทุน พร้อมระบุ รพ.อุ้มผาง ประสบปัญหางบประมาณต่อเนื่อง แม้มีกองทุนคนไร้สถานะหนุน เหตุมีคนไร้สถานะในพื้นที่ถูกขึ้นทะเบียนเพียง 5-6 พันคน รพ.ยังคงรับภาระดูแล 2-3 หมื่นคน
  2014-04-23 12:44
 • ในการรักษาพยาบาลเพื่อให้ครอบคลุมคนไทยทุกคน รวมถึงคนซึ่งอยู่ในประเทศไทยมานานหลายสิบปี แต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยที่ยังคงรอการพิสูจน์สถานะ โดยคนกลุ่มนี้มีทั้งชาวเขาเผ่าต่างๆ ชาวม้งที่อยู่ตามพื้นที่ชายขอบของประเทศไทย และกลุ่มคนเชื้อสายจีนที่อยู่ในประเทศไทยมานาน 50-60 ปี ที่เรียกว่า อากง อาม่า แต่ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ไม่สามารถขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เนื่องจากถูกจำกัดให้ดำเนินการเฉพาะผู้ที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น ที่ผ่านมาจึงมีการผลักดันคืนสิทธิรักษาพยาบาลให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไทยเช่นกัน 
  2014-03-12 20:16
 • อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนฯยันตัวเลข'คนไร้สถานะ'มีถึง 6 แสนคน เสนอรัฐบาลบรรจุเข้า'กองทุนคืนสิทธิ'ทั้งหมด ชี้ใช้งบประมาณ 957.5 ล้านบาทต่อปี
  2014-03-12 19:12
 • “หมอประดิษฐ” เสนอแก้ปัญหาระยะสั้น กลุ่มคนรอพิสูจน์สถานะ 9.5 หมื่นคน ที่ถูกต้องอยู่ในกองทุนคืนสิทธิ์ของสธ. แต่ติดปัญหาตรงฐานข้อมูล ให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพแบบแรงงานต่างด้าวไปก่อน ด้านเอ็นจีโอจี้กางข้อมูลรายชื่อชัดๆ สธ.และสปสช.ต้องปรับฐานข้อมูลใหห้ตรงกัน เสนอสปสช.หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ บริหารกองทุนคืนสิทธิจะดีกว่า  
  2014-03-11 20:25
 • สปสช.ยันทำหนังสือแจ้งสธ.เรื่องปรับฐานข้อมูลคนไร้สถานะ 95,071 คน ตั้งแต่ 27 ธ.ค.56 แล้ว แต่ยังไม่ได้คำตอบจากสธ. ชี้สิทธิการรักษาพยาบาลกลุ่มคนไร้สถานะ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และครม.มีมติให้สธ.ดูแล ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการประสานงานระหว่างสธ.และสปสช.ทำให้ฐานข้อมูลไม่ตรงกัน ส่งผลสธ.ไม่สามารถรับคนเพิ่มในกองทุนคืนสิทธิได้
  2014-03-10 20:19
 • เมื่อวันที่ 8 มีนาคม นพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีนักวิชาการเสนอให้ สธ.ประสานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยกลุ่มรอพิสูจน์สถานะ เนื่องจากตัวเลขคนกลุ่มนี้ไม่ชัดเจน และอาจส่งผลต่อการให้บริการว่า เป็นเรื่องปกติที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว โดยได้มอบให้ฝ่ายปฏิบัติงานดำเนินการจัดทำระบบดังกล่าวอยู่ หากพบว่าตัวเลขคนกลุ่มนี้มีจำนวนมากขึ้น เหมือนดังที่นักวิชาการเสนอว่าทั้งหมดมีจำนวน 600,000 คน ซึ่งอยู่ในกองทุนคืนสิทธิที่ สธ.ดูแลประมาณ 450,000 คน และยังเหลืออีกกว่า 150,000 คน หากพิสูจน์ว่าเป็นกลุ่มรอพิสูจน์สถานะทั้งหมด
  2014-03-09 15:49
 • นักวิชาการเผยตัวเลขกลุ่มรอพิสูจน์สถานะทั้งประเทศ 6 แสนคน แต่ยังมีชื่อซ้ำซ้อน แนะ สธ.ปรับระบบให้ตรงกัน
  2014-03-08 10:04
 • กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันสถานพยาบาลในสังกัด คงให้การดูแลรักษากลุ่มประชาชนไร้สิทธิกว่า 2 แสนคน ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือโครงการ 30 บาท ตามหลักมนุษยธรรมเหมือนเดิม เคยใช้สิทธิที่ใด ก็ให้ใช้ที่เดิม
  2014-03-06 16:05
 • เอ็นจีโอเผยสปสช.ลอยแพผู้ป่วยไร้สถานะ  2 แสนคนไร้สิทธิรักษาพยาบาล พร้อมร้องกรรมการสิทธิฯ ขอความเป็นธรรม  ขณะที่สปสช.ยันทำถูกต้องตามระบบ เพราะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะตามปกติ เหตุกฎหมายไม่รองรับดูแลคนไม่ใช่สัญชาติไทย แต่มติครม.ให้สธ.ดูแลกลุ่มคนไร้สถานะนี้แทน สธ.ทำหนังสือเวียนถึงรพ.ทั่วประเทศต้องรับผู้ป่วยทุกกรณี หลังมีปัญหาคนไร้สถานะกลุ่มใหม่ไม่ได้เข้ากองทุนคืนสิทธิในทันที ส่งผลผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง
  2014-03-06 09:42
 • Hfocus—ความไม่เท่าเทียมของชีวิตที่มอบให้ใบไม้ร่วงหล่นที่ชายขอบ “จันทราภา จินดาทอง” หรือ “แมว” รับรู้และเข้าใจถึงความซับซ้อนของธรรมชาติได้ดีเป็นอย่างยิ่ง จันทราภาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ประจำรพ.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนประชากรชนกลุ่มน้อยและชาวพม่าอยู่อาศัยถึง70% จันทราภาดูแลงานประกันสุขภาพและกองทุนของผู้มีปัญหาด้านสถานะ และยังเป็นผู้จัดการของคลินิกกฎหมาย ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมายในการช่วยเหลือด้านสถานะแก่กลุ่มบุคคลผู้มีปัญหาด้านสถานะสิทธิ 
  2013-11-05 19:29
 • Hfocus -คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภาและนักวิชาการด้านสาธารณสุขเตรียมผลักดันบุคคลมีปัญหาสถานะสิทธิกว่า 150,000 คนเข้าสู่กองทุนสุขภาพตามมติครม.53 อาจจะเริ่มมีความหวังขึ้นมาบ้าง เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาด้านการใช้กฎหมาย และแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขเข้าพบในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงสถานการณ์การเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ รวมถึงหารือการผลักดันนโยบายให้คนไร้รัฐได้เข้าถึงสิทธิการรักษามากขึ้น
  2013-10-20 16:50

Pages