คปก.

 • ศูนย์กฎหมายสุขภาพ มธ.เปิดเวทีวิพากษ์ “ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข” ชี้ สธ.ร่างกฎหมายเร่งรีบ ไม่มีการทำประชาพิจารณ์ หวั่นเกิดปัญหาภายหลัง แนะยึดร่างกฎหมาย คปก.เหตุต้นร่างกฤษฎีกาพิจารณาดีแล้ว แถมมีการเปิดรับฟังรอบด้าน อดีต คปก.ระบุ เนื้อหากฎหมายละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน แถม คกก.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบฯ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญสิทธิมนุษยชนเข้าร่วม ด้าน “อัยการจังหวัด” ย้ำเนื้อหาตัดสิทธิฟ้องอาญา กฎหมายอาญาไม่มียกเว้น ทั้งอาจขัดรัฐธรรมนูญภายหลังได้ ซ้ำให้อำนาจ คกก.เรียกผู้เสียหายไกล่เกลี่ย หากไม่มามีโทษหนักกว่า กมธ.ในสภาเรียกให้ข้อมูล
  2016-08-17 19:40
 • บทความจาก นพ.สุธีร์ แจง 4 ข้อเข้าใจผิด ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย ชี้เจตนารมณ์ กม.ไม่ต้องการพิสูจน์ถูกผิดเพื่อเอาผิดกับบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนการขยาย ม.41 ให้ครอบคลุมทุกสิทธิ์ไม่สามารถทำได้ เหตุกรมบัญชีกลางยัน ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนบัตรทองที่ใช้สำหรับผู้ป่วยบัตรทองเท่านั้น ยันมีผู้แทนวิชาชีพสาธารณสุข 9 คนอยู่ในคณะกรรมการ ระบุ ร่าง กม.ทั้งของ คปก. และ สธ.ผ่านการรับฟังความเห็น และปรับปรุงเนื้อหาที่เห็นแย้งแล้ว เชื่อผู้ค้านยังไม่ได้ศึกษาข้อ กม.ที่มีการเปลี่ยนแปลง วอน รมว.สธ.เร่งเสนอร่าง พ.ร.บ.เข้า ครม.เพื่อรับหลักการ ก่อนเสนอ สนช.เพื่อใช้เวทีของ กมธ.แลกเปลี่ยนอย่างเปิดเผยต่อไป
  2015-05-09 14:44
 • มองมุมต่างเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข กับ นพ.เทพ เวชวิสิฐ แพทย์และนักกฎหมายที่ปรึกษาเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ที่ยืนยันว่า “แพทยสภาควรให้เกียรติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) และกฤษฎีกา ที่มีความพยายามจะออกกฎหมายดีๆ เพื่อทั้งแพทย์และคนไข้ ไม่มีใครพยายามเข็นกฎหมายที่มีแต่ข้อเสียดังที่แพทยสภากล่าวหาออกมาให้เสื่อมเสีย ตามที่แพทยสภากล่าวอ้างหรอกครับ”
  2015-04-19 20:28
 • เสนอหนุน “ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ฉบับ คปก.” หลังผ่านกระบวนการ 2 ปี เน้นรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน ช่วยขยายคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยทุกกองทุน ลดการการฟ้องร้อง แก้ปัญหาขัดแย้งหมอ-คนไข้ ยอมรับยังมีแพทย์ที่คัดค้าน ยัน คปก.ทำเต็มที่แล้ว แต่ให้ถูกใจคนทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ พร้อมเตรียมเสนอ รมว.สธ.ใช้ร่างกฎหมาย คปก.เป็นร่างกฎหมายรัฐบาล เสนอ ครม.พิจารณาส่ง สนช.
  2014-12-22 16:21
 • คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีมติเห็นชอบและบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการตรากฎหมายว่าการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พร้อมร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ...พร้อมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และพรรคการเมืองต่างๆต่อไป โดยร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ.... ฉบับคปก. มีสาระสำคัญเพื่อเยียวยาผู้เสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย อีกทั้งให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการบรรเทาโทษหรือไม่ลงโทษผู้ให้บริการสาธารณสุขในกรณีที่ถูกฟ้องร้องคดีอาญาข้อหาการกระทำโดยประมาท
  2014-05-09 14:43
 • ทรานสปอร์ต เจอร์นัล  -  เครือข่ายแร่ใยหินรุกคืบรณรงค์ให้ภาคเอกชนใช้จิตสำนึกสังคมหยุด "แร่ใยหิน" เผยสิ้นหวังรอรัฐบังคับใช้กฎหมาย หารือ คปก. เปิดช่องทางใช้ กม. คุ้มครองผู้บริโภค ลุยยื่นฟ้องศาลปกครองระงับโครงการรัฐ ที่ฝ่าฝืนมติครม. ปี 54
  2014-01-21 15:35
 • ประชาชาติธุรกิจ - ปัจจุบันข้อมูลตัวเลขแรงงานข้ามชาติของ 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า, ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการบันทึกของสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีประมาณ 977,195 คน
  2013-10-16 09:58
 • แนวหน้า - เอ็นจีโอเดินหน้ายกเลิก‘แร่ใยหิน’คปก.ชี้ช่องใช้กม.ร้องศาลปกครอง
  2013-10-13 10:00
 • นายคณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) ได้ลงนามในหนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะคปก. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ....เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ระบุว่า
  2013-08-23 19:11
 • “เนื้อหาในร่างฯยังไม่สามารถนำไปสู่การผลักดันการตอบโจทย์ ตามที่ผู้ประกันตนกว่า 1 ล้านคนคาดหวัง จากการปภิปรายในการประชุมครั้งนี้เห็นได้ชัดว่า แม้แต่ขบวนแรงงานและนักวิชาการยังตามไม่ทัน ไม่สามารถเข้าไปผลักดันในรายมาตราได้ หลายฝ่ายจึงอภิปรายตั้งโจทย์ไว้ ครั้งนี้จึงถือเป็นบทเรียนของภาคประชาชน” 
  2013-07-16 16:05
 • ภาคประชาชนโอดรัฐบาลไม่ใส่ใจแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ "บวรศักดิ์" แนะรัฐอุ้มคนที่อ่อนแอกว่าในสังคม ใช้มาตรการภาษีลดช่องระหว่าง “คนที่ไม่มี” กับ “คนที่มั่งมี”
  2013-05-16 15:09
 •  
  2013-05-01 10:27

Pages