ครม.

  • ครม. 29 พ.ค. เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 ปี 2554
    2012-05-30 12:58
  •   นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยให้กระทรวงสาธารณสุขประสานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย งดเว้นการนำเสนอภาพหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
    2012-05-29 19:45
  • ชง ครม.อังคารนี้ อนุมัติโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1.57 แสนล้านบาท
    2012-05-28 10:01

Pages