ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

  • กระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 93,584,861 บาท เพื่อขยายบริการผู้ป่วยโรงพยาบาล 5 แห่งในจังหวัดนนทบุรี เพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน
    2018-07-06 14:56
  • นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากบุคลากร ร.พ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ ว่ามีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบกับยังร้องเรียนว่ามีการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งบุคลากรที่มาร้องเรียนได้หอบเอกสารมาให้กระทรวงพิจารณา แต่เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอนต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงมอบหมายให้ปลัด สธ.ไปดำเนินการ และสัปดาห์หน้าจะสอบถามถึงความคืบหน้า ว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วหรือไม่ ผมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการช่วยคนผิด หากทำผิดต้องได้รับโทษตามระเบียบราชการแน่นอน
    2013-11-17 09:08