คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

  • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวเพิ่มอีก 8 แห่งภายในปี 2560 หลังจากเมื่อปี 2559 มีการจัดตั้งคลินิกฯ ไปแล้ว 10 แห่ง ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจและจังหวัดท่องเที่ยว ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคติดต่อระหว่างประเทศจากการเดินทางและท่องเที่ยว
    2017-01-02 21:37
  • กรมควบคุมโรคเตรียม 5 โครงการเชิงรุก ปี 2559 คัดโครงการเชิงรุกดูแลสุขภาพประชาชนชาวไทย เร่งดำเนินงานใน 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การกวาดล้างโปลิโอ ควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ ดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ พัฒนาคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชนเมืองใหญ่ ตั้งเป้าเดินหน้าทุกโครงการพร้อมกันและเห็นผลภายในปี 59 และเตรียมขยายผลต่อเพื่อครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ   
    2016-01-10 14:31