คลินิโรคเรื้อรัง

  • กระทรวงสาธารณสุขระบุหน้าฝนเป็นฤดูกาล การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ย้ำหน้าฝนนี้ประชาชน กลุ่มเสี่ยงหลักๆ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ฟรี ณ จุดให้บริการทั่วประเทศ ขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว เตือนคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่านิ่งนอนใจ เพราะการป่วยไข้หวัดใหญ่หากเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง อาจทำให้เสียชีวิตได้ในเวลาอันสั้น ล่าสุด สามารถมีผู้มารับการฉีดวัคซีนแล้ว 1.6 ล้านคน
    2013-08-09 08:14